งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ Upgrade Firmware

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ Upgrade Firmware"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ Upgrade Firmware
ตั้ง IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ IP address: Subnet mask: และคลิกปุ่ม OK

2 2. ปิดการทำงานของ Wireless Network Connection บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะใช้งานทาง LAN connection เพียงอย่างเดียว

3 3. ปิด Router 4. ต่อสาย LAN จากคอมพิวเตอร์เข้ากับ port1 ของ Router Port LAN เบอร์ 1 (Port สีเหลือง)

4 5. ไปยังแฟ้มงานที่เก็บโปรแกรม V310AALW0b5_20131023_2in1_ExpressBoot
6. Double click ที่ไฟล์ V310AALW0b5_ _2in1_ExpressBoot เพื่อเปิดโปรแกรม 5. 6.

5 8. 7. 7. คลิกปุ่ม Start เพื่อ run โปรแกรม
8. เมื่อโปรแกรม run แล้วให้สังเกตที่ Packet Count เลขจะวิ่งไปเรื่อยๆ 8. 7.

6 9. เปิดสวิตซ์ Router 10. สังเกตดูไฟ Power และ ไฟ Ethernet Port1 บน Router จะกระพริบถี่ๆ แสดงว่า router กำลัง upgrade firmware อยู่ ไฟ Power และ ไฟ Ethernet Port1 จะกระพริบถี่ๆ

7 11. หลังจากเปิดสวิตซ์ Router และไฟเริ่มกระพริบ รอประมาณ 5 นาที
จับเวลา 5 นาที

8 12. หลังจากครบ 5 นาทีแล้วให้ถอดสายแลนออกจาก Router

9 13. คลิกปุ่ม Stop 14. คลิกปุ่ม Exit เพิ่อปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 13. 14.

10 15. เปิดสวิตซ์ Router 16. ตรวจสอบความถูกต้องของ Firmware โดยต่อสาย LAN จากคอมพิวเตอร์เข้า Router 17. พิมพ์ ลงไปใน internet browser 18. พิมพ์ admin ลงในช่อง Username และ login เข้า Web configuration 17. 18.

11 19. คลิกปุ่ม Skip เพื่อข้ามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง Password

12 20. คลิก System Info เพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของ Firmware

13 21. สังเกตดูที่หัวข้อ Firmware Version จะต้องเป็น V3. 10(AALW
21. สังเกตดูที่หัวข้อ Firmware Version จะต้องเป็น V3.10(AALW.0)b5_


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ Upgrade Firmware

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google