งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมคำนวณอายุ ครรภ์และกำหนดวัน คลอดบุตรบน โทรศัพท์มือถือ “ เพร็ก - แคล ” (PREG-CAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมคำนวณอายุ ครรภ์และกำหนดวัน คลอดบุตรบน โทรศัพท์มือถือ “ เพร็ก - แคล ” (PREG-CAL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมคำนวณอายุ ครรภ์และกำหนดวัน คลอดบุตรบน โทรศัพท์มือถือ “ เพร็ก - แคล ” (PREG-CAL)

2 “ เพร็ก - แคล ” คืออะไร “ แอปพลิเคชั่น ” บนโทรศัพท์มือถือ หรือ แทปเล็ต ที่ใช้คำนวณอายุครรภ์และ กำหนดวันคลอดบุตรตามหลักสากล “ แอปพลิเคชั่น ” บนโทรศัพท์มือถือ หรือ แทปเล็ต ที่ใช้คำนวณอายุครรภ์และ กำหนดวันคลอดบุตรตามหลักสากล

3 “ เพร็ก - แคล ” คืออะไร  PREG-CAL มีความแม่นยำสูง สามารถ คำนวณคำนวณอายุครรภ์และกำหนดวัน คลอดบุตรได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และ สะดวก  ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ หรือ แทปเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (android)

4 พัฒนาการของ เพร็ก - แคล

5 ความสามารถของ PREG-CAL  คำนวณได้ทั้งกำหนดวันคลอดบุตร และอายุ ครรภ์ ณ วันปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ อายุครรภ์โดยใช้ วันแรกของประจำเดือนครั้ง สุดท้าย (LMP) หรือ กำหนดวันคลอด (EDD หรือ EDC)  แสดงชื่อของ ( วันจันทร์ - อาทิตย์ ) ที่ตรงกับวันที่ ที่คำนวณได้  ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกอายุครรภ์ ครั้งที่ผ่านๆ  ใช้กำหนดวันนัดตรวจครั้งต่อไปให้ตรงกับอายุ ครรภ์ที่ต้องการ  มีข้อมูลวิชาการและวิดีโอสาธิตเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการคำนวณอายุครรภ์ และกำหนดคลอดด้วยวิธีที่หลากหลาย  มีข้อมูลอธิบายวิธีการใช้งานของโปรแกรม

6

7

8  มีข้อมูลวิชาการและ วิดีโอสาธิตเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ตนเองเกี่ยวกับการ คำนวณ อายุครรภ์ และกำหนดคลอด ด้วยวิธีที่หลากหลาย

9 การปรับแปลงถ่ายทอด เทคโนโลยี  ผลจากการพัฒนา PREG-CAL เป็น โปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อบุคลากร ทางด้านสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีผู้ Download โปรแกรมไปใช้แล้ว มากกว่า 2,500 ครั้ง https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am_LTWdye V8fdE9kQktzQUdhNnU2eGN6alN3OW9VR3c

10

11 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รายการ mean SD ความพึง พอใจ 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน / การปฏิบัติหน้าที่ มาก 2. ช่วยลดความผิดพลาดในการ คำนวณ อายุครรภ์และกำหนด คลอด มากที่สุด 3. ช่วยลดปัญหา / ความยุ่งยากในการ คำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอด บุตร มากที่สุด 4. คำนวณอายุครรภ์และกำหนด คลอดได้รวดเร็ว มากที่สุด 5. คำนวณอายุครรภ์และกำหนดวัน คลอดได้แม่นยำ มาก 6. สะดวกและใช้งานง่าย มาก 7. เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ มากที่สุด * 10. ความพึงพอใจในภาพรวม มาก เฉลี่ย มากที่สุด

12 Download โปรแกรม ได้ที่ ut.ac.th หรือ takan.in หากมีข้อเสนอแนะ ติดต่อ ac.th ฟ รี

13 การ Download โปรแกรม  ก่อน Download ต้องปลดล็อค อนุญาตให้ เครื่องสามารถติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่ รู้จัก (unknown source)

14 การ Download โปรแกรม   กรอกข้อมูลลงทะเบียน  คลิ๊ก ดาน์วโหลดโปรแกรม  ติดตั้งโปรมแกรม


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมคำนวณอายุ ครรภ์และกำหนดวัน คลอดบุตรบน โทรศัพท์มือถือ “ เพร็ก - แคล ” (PREG-CAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google