งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น คณะเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 สำหรับระบบปฏิบัติการ windows (ควรเป็น windows server เพื่อที่จะ สามารถใช้งานแบบ client/server ได้ หลายเครื่อง)

3 1. ติดตั้ง appserv-win32-2.4.7.exe

4 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-2.4.7 เพื่อติดตั้ง click next

5 หน้าเงื่อนไขของโปรแกรมถ้ายอมรับให้กด I Agree

6 ระบุ path ของการติดตั้งค่าปกติคือ C:\Appserv click Next

7 เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งให้เลือกทุกตัว click Next

8  localhost  xxx@xxx.com
ทำการใส่ค่าตามรูปโดย server name ใส่ localhost , ใส่อะไรก็ได้ , port โดยค่ามาตรฐานคือ 80

9  password  password  TIS620 Thai
ระบุ password ของฐานข้อมูล ให้ใส่คำว่า password ทั้ง 2 ช่อง และเลือก character set เป็น TIS620 Thai click Install

10 เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเรียบร้อยให้ click Finish

11 2. ทำการ copy folder teenq และ folder teenqgame

12 C:\AppServ\MySQL\data
folder AppServ folder My SQL และเข้าไปที่ folder Data และ คลิก paste C:\AppServ\MySQL\data

13 4. ทำการ copy folder teenqv2 และ folder teenq_game

14 และเข้าไปที่ folder WWW และ คลิก paste
5. ไปลงไว้ใน ไดร์ฟ C:\ folder AppServ และเข้าไปที่ folder WWW และ คลิก paste C:\AppServ\WWW

15 6. ไปที่เมนู start --> all program --> appserv --> configuration server --> PHP Edit the php.ini Configuration File

16 display_error เสร็จแล้วคลิก Find Next 2 ครั้ง
7. เลือกเมนู Edit --> find display_error เสร็จแล้วคลิก Find Next 2 ครั้ง

17 8. หาบรรทัดที่เขียนว่า display_errors = On ให้ทำการ เปลี่ยนเป็น display_errors = Off แล้วทำการ save

18 9. ไปที่ start --> all program --> appserv --> control server by service --> apache restart

19 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

20 1. เข้า internet explorer

21

22 2. ในช่อง address พิมพ์ (เครื่อง sever) ถ้าเป็นเครื่องที่ให้นักเรียนใช้ ให้ใส่เลข IP ของ เครื่อง server และตามด้วย /teenqv2 เช่น

23 เครื่อง Server พิมพ์ http://localhost/teenqv2
เครื่องนักเรียนใช้ ตัวอย่าง

24 คลิกเลือกเพศ ชายหรือหญิง

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 การดูผลรายงาน พิมพ์

38 Username : teenq Password : tqv2

39

40

41

42

43

44

45

46

47 www.teenrama.com สามารถเข้าไป Download โปรแกรม ได้ที่
หรือมีข้อซักถาม สามารถถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google