งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง โปรแกรมคัดกรอง ความเสี่ยงสุขภาพ วัยรุ่น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นคณะเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง โปรแกรมคัดกรอง ความเสี่ยงสุขภาพ วัยรุ่น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นคณะเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง โปรแกรมคัดกรอง ความเสี่ยงสุขภาพ วัยรุ่น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นคณะเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 สำหรับระบบปฏิบัติการ windows ( ควรเป็น windows server เพื่อที่จะสามารถใช้งาน แบบ client/server ได้ หลายเครื่อง )

3 1. ติดตั้ง appserv- win32-2.4.7.exe

4 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32- 2.4.7 เพื่อติดตั้ง click next

5 หน้าเงื่อนไขของโปรแกรมถ้ายอมรับให้ กด I Agree

6 ระบุ path ของการติดตั้งค่าปกติคือ C:\Appserv click Next

7 เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งให้เลือกทุกตัว click Next

8 ทำการใส่ค่าตามรูปโดย server name ใส่ localhost, e-mail ใส่อะไรก็ได้, port โดยค่า มาตรฐานคือ 80  localhost  xxx@xxx.com

9 ระบุ password ของฐานข้อมูล ให้ใส่คำว่า password ทั้ง 2 ช่อง และเลือก character set เป็น TIS620 Thai click Install  password  TIS620 Thai

10 เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเรียบร้อยให้ click Finish

11 2. ทำการ copy folder teenq และ folder teenqgame

12 C:\AppServ\MySQL\data 3. ไปลงไว้ใน ไดร์ฟ C:\ folder AppServ folder My SQL และเข้าไปที่ folder Data และ คลิก paste

13 4. ทำการ copy folder teenqv2 และ folder teenq_game

14 C:\AppServ\WWW 5. ไปลงไว้ใน ไดร์ฟ C:\ folder AppServ และเข้าไปที่ folder WWW และ คลิก paste

15 6. ไปที่เมนู start --> all program --> appserv - -> configuration server --> PHP Edit the php.ini Configuration File

16 7. เลือกเมนู Edit --> find display_error เสร็จแล้วคลิก Find Next 2 ครั้ง

17 8. หาบรรทัดที่เขียนว่า display_errors = On ให้ทำการ เปลี่ยนเป็น display_errors = Off แล้วทำการ save

18 9. ไปที่ start --> all program --> appserv - -> control server by service --> apache restart

19 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม

20 1. เข้า internet explorer

21

22 2. ในช่อง address พิมพ์ http://localhost/teenqv 2/ ( เครื่อง sever) ถ้าเป็นเครื่องที่ให้นักเรียน ใช้ ให้ใส่เลข IP ของ เครื่อง server และตามด้วย /teenqv2 เช่น http://10.6.149.98/t eenqv2

23 เครื่อง Server พิมพ์ http://localhost/teenqv2 เครื่องนักเรียนใช้ ตัวอย่าง http://10.6.149.98/teenqv2

24 คลิกเลือกเพศ ชายหรือหญิง

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 การดูผลรายงาน พิมพ์ http://localhost/teenqv 2/admin

38 Username : teenq Password : tqv2

39

40

41

42

43

44

45

46

47 สามารถเข้าไป Download โปรแกรม ได้ที่ www.teenrama.c om หรือมีข้อซักถาม สามารถ ถามได้ที่ E-mail : teen@teenrama.com teen@teenrama.com เบอร์โทรศัพท์ 02- 201-2544


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง โปรแกรมคัดกรอง ความเสี่ยงสุขภาพ วัยรุ่น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นคณะเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google