งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านบน ). กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านล่าง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านบน ). กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านล่าง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านบน )

2 กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านล่าง )

3 ที่ด้านล่างกล่องจะเห็นรูสี่รู แต่ละรูเมื่อส่องดูจะ เห็นจุดสีขาว ( ในวงกลมสีแดง ) จากนั้นให้นำ ไขควงดันจุดสีขาวจนกว่าฝากล่องจะเปิด

4 ฝากล่องที่เปิดออก จะทำการบากเพื่อให้ LED โผล่ออกมาจากกล่อง ดังนั้นต้องใช้คัตเตอร์บาก ที่ตรงกลางด้านใดด้านหนึ่งของฝากล่อง

5 ใช้คัตเตอร์บากให้เป็นดังรูป เสร็จ แล้วพักไว้ก่อน

6 ที่ตัวกล่อง จะทำการเจาะรูสี่รู ซึ่งต้องจะไม่เกิน กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงในรูป ให้ทำการกะระยะด้วย สายตา หรือใช้ปากกามาร์คก็ได้

7 จากนั้นให้ใช้หัวแร้งร้อน ๆ จี้ที่จุดที่มาร์คไว้ ด้านนอกตัวกล่อง สองรู และด้านตรงข้ามอีก สองรู

8 เมื่อใช้หัวแร้งจี้เสร็จ จะออกมา ดังรูป

9 จะเห็นว่ารูที่เจาะด้วยหัวแร้ง จะมีลักษณะ นูน ออกมาไม่เป็นระนาบเดียวกับตัวกล่อง

10 ให้ใช้คัตเตอร์ตัดส่วนที่เกินออกมา และแต่ง ให้เสมอกับตัวกล่อง )

11 จะออกมาเป็นดังรูป ให้ทำแบบเดียวกันกับอีก ด้านหนึ่งของกล่องด้วย

12 จากนั้นให้นำตะไบ มาถูที่รูที่เจาะไว้เพื่อ ขยายขนาดของรู

13 ให้คว้านกล่องจนกว่าจะมีขนาดใหญ่พอที่จะ สามารถใส่สายหลอด LED เข้าไปได้


ดาวน์โหลด ppt กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านบน ). กล่องที่จะทำการเจาะเพื่อใส่ อุปกรณ์ ( ด้านล่าง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google