งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ห ห มมมม ีีีี แแแแ พพพพ นนนน ดดดด ้้้้ าาาา นางสาว นภาภรณ์ กัน ทาปา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ห ห มมมม ีีีี แแแแ พพพพ นนนน ดดดด ้้้้ าาาา นางสาว นภาภรณ์ กัน ทาปา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง ห ห มมมม ีีีี แแแแ พพพพ นนนน ดดดด ้้้้ าาาา นางสาว นภาภรณ์ กัน ทาปา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14

3 สารบัญ แผนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์ แผนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์ ชื่อของหมีแพนด้าช่วง ช่วง - หลินฮุ่ย ชื่อของหมีแพนด้าช่วง ช่วง - หลินฮุ่ย ช่วง ช่วงหลินฮุ่ย ช่วง ช่วงหลินฮุ่ย ลักษณะเด่นขนาด ลักษณะเด่นขนาด ถิ่นกำเนิดถิ่นที่อยู่ อาศัย ถิ่นกำเนิดถิ่นที่อยู่ อาศัย การสืบพันธ์การสื่อสาร การสืบพันธการสื่อสาร อาหาร นิสัยการ กระจาย อาหาร นิสัยการ กระจาย

4

5 ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ จ. เชียงใหม่ ตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2520 มี พื้นที่ทั้งหมด 531 ไร่ มีสัตว์ทั้งหมด 7,000 ตัว สัตว์ป่าสงวนคุ้มครอง 72 ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน 218 ตัว สัตว์ปีก 4,965 ตัวสัตว์น้ำและปลา 1,190 ตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 475 ตัว อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท ครู ข้าราชการ 10 บาท นักเรียนมหาวิทยาลัย ปวส. 10 บาท นักเรียนประถม ปวช. 5 บาท เด็กโต ( สูงเกิน 135 ซ. ม ) 10 บาท เด็กเล็ก 5 บาท เปิดเข้าชม 08.00 น. - 18.00 น.

6 ช่วง ช่วง - หลินฮุ่ย 2 หมี แพนด้าทูตสันถวไมตรี ช่วง ช่วง หลินฮุย ช่วง ช่วง หลินฮุย ช่วง ช่วง หลินฮุย

7 ชื่อของหมีแพนด้า

8 ช่วง ช่วง ( CHUANG CHUANG )

9 หลินฮุ่ย ( LIN HUI )

10 ลักษณะเด่น ลักษณะที่โดดเด่นของ หมีแพนด้า คือมีขนสีดำ และสีขาว บริเวณหัว คอ ตะโพก จะมีสีขาว ส่วน รอบๆตาทั้งสองข้าง หู ไหล่ ขาหน้า และขา หลังจะมีสีดำ หัวของหมี แพนด้า จะใหญ่กว่าเมื่อ เทียบกับสัดส่วนของตัว หมีชนิดอื่นๆ เท้าหน้ามี 6 นิ้ว พร้อมที่จะกาง กว้างออกเมื่อปะทะกัน หรือปีนต้นไม้

11 ขนาด

12

13 ถิ่นที่อยู่อาศัย หมีแพนด้าจะอาศัยอยู่ที่ระดับสูง 1200- 3500 เมตร ในป่าเขา ซึ่งมีต้นไม้ไผ่ขึ้นหนาแน่น

14 การสืบพันธุ์

15 ก ารสื่อสาร

16

17 นิสัย

18 การกระจาย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ห ห มมมม ีีีี แแแแ พพพพ นนนน ดดดด ้้้้ าาาา นางสาว นภาภรณ์ กัน ทาปา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google