งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเด่นของระบบ Versus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเด่นของระบบ Versus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดเด่นของระบบ Versus
คือ การ Create Map

3 ระบบ Versus จะมีตัววัดแรงดัน (Map Sensor) เพื่อใช้ในการวัด
ค่าแรงดันขณะจูน

4 หลักการทำงานของ Create Map

5 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 1. ECU

6 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 2. หม้อต้ม

7 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 3. รางหัวฉีด

8 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 4. กรองแก๊ส

9 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 5. ชุดสายไฟ

10 ส่วนประกอบอุปกรณ์ สวิตซ์ ตัวส่งเสียง

11 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 6. Map Sensor

12 ECU ECU รุ่น 4 สูบ ใช้ได้กับ เครื่องยนต์ 3,4 สูบ

13 หม้อต้ม แก๊สเข้า แก๊สออก อุณหภูมิหม้อต้ม ต่อลงกราว ต่อลงกราว ท่อน้ำ
ท่อ Vacuum ปรับแรงดันหม้อต้ม ท่อน้ำ

14 การฝังหัวฉีด ฝังให้ใกล้หัวฉีดน้ำมันมากที่สุด ควรฝังให้รูชี้ไปทางลูกสูบ
ทุก ๆ หัวต้องชี้ไปทางเดียวกัน ควรเจาะด้วยความระมัดระวังไม่ควร ให้สิ่งใดเข้าไปในท่อไอดี ต้องนำเศษที่เจาะออกให้หมด เจาะรูขนาด 5 มม. และตร๊าบเกลียวด้วย M 6

15 รางหัวฉีด Solenoid แก๊สเข้า ไป Map Sensor เซนเซอร์อุณหภูมิแก๊ส
หัวฉีดที่ต้องเจาะตามขนาดเครื่องยนต์

16 ขนาดรูหัวฉีดที่ควรเจาะ
การเจาะหัวฉีด ขนาด cc ต่อ 1 ลูกสูบ ขนาดรูหัวฉีดที่ควรเจาะ 400 1.8 – 2.0 450 2.0 – 2.2 500 2.2 – 2.4 550 2.4 – 2.6 600 2.6 – 2.8 650 2.8 – 3.0 700 3.0 – 3.2 750 3.2 – 3.4 800 3.4 – 3.6

17 การติดตั้งรางหัวฉีด ติดตั้งรางให้ใกล้หัวฉีดมากที่สุด (ไม่ควรห่างเกิน 20 ซ.ม.) สายแก๊สระหว่างตัวฝังที่ท่อไอดีกับราวหัวฉีดต้องเท่ากันทุกเส้น

18 กรองแก๊ส ติดตั้งระหว่างหม้อต้มกับรางหัวฉีด

19 สวิตซ์ สวิตซ์จะต่อพ่วงกันตัวส่งสัญญาณเสียง ตัวส่งสัญญาณเสียง
ตัวส่งสัญญาณเสียงเมื่อติดตั้งแล้วให้นำสติ๊กเกอร์ที่ตัวสัญญาณเสียงออก

20 สวิตซ์ โหมดน้ำมัน ไฟจะดับ

21 สวิตซ์ โหมดอัตโนมัติไปจะกระพริบช้าๆ

22 สวิตซ์ โหมดแก๊สไฟจะติดและบอกปริมาณแก๊ส เต็มถัง 3/4 1/2 แก๊สใกล้หมด

23 สวิตซ์ เมื่อแก๊สใกล้มหมด

24 เมื่อแก๊สหมดจะมีเสียงเตือน 1 ครั้ง และไฟจะวิ่งวนจาก บนลงล่าง
สวิตซ์ เมื่อแก๊สหมดจะมีเสียงเตือน 1 ครั้ง และไฟจะวิ่งวนจาก บนลงล่าง

25 การประกอบอุปกรณ์

26 การประกอบอุปกรณ์

27 การต่อ Map จูน

28 การต่อสายไฟ


ดาวน์โหลด ppt จุดเด่นของระบบ Versus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google