งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเด่นของระบบ Versus คือ การ Create Map ระบบ Versus จะมีตัววัด แรงดัน (Map Sensor) เพื่อใช้ในการ วัด ค่าแรงดันขณะจูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเด่นของระบบ Versus คือ การ Create Map ระบบ Versus จะมีตัววัด แรงดัน (Map Sensor) เพื่อใช้ในการ วัด ค่าแรงดันขณะจูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดเด่นของระบบ Versus คือ การ Create Map

3 ระบบ Versus จะมีตัววัด แรงดัน (Map Sensor) เพื่อใช้ในการ วัด ค่าแรงดันขณะจูน

4 หลักการทำงานของ Create Map

5 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 1. ECU

6 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 2. หม้อต้ม

7 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 3. รางหัวฉีด

8 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 4. กรองแก๊ส

9 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 5. ชุดสายไฟ

10 ส่วนประกอบอุปกรณ์ สวิต ซ์ ตัวส่ง เสียง

11 ส่วนประกอบอุปกรณ์ 6. Map Sensor

12 ECU ECU รุ่น 4 สูบ ใช้ได้กับ เครื่องยนต์ 3,4 สูบ ECU รุ่น 6 สูบ ใช้ได้กับ เครื่องยนต์ 3,4,5,6 สูบ ECU รุ่น 8 สูบ ใช้ได้กับ เครื่องยนต์ 3,4,5,6,8 สูบ

13 หม้อต้ม แก๊ส เข้า แก๊ส ออก อุณหภูมิ หม้อต้ม ท่อ น้ำ ปรับแรงดัน หม้อต้ม ท่อ น้ำ ต่อลง กราว ท่อ Vacuum

14 การฝังหัวฉีด - ฝังให้ใกล้หัวฉีด น้ำมันมากที่สุด - ควรฝังให้รูชี้ไปทาง ลูกสูบ - ทุก ๆ หัวต้องชี้ไป ทางเดียวกัน - ควรเจาะด้วยความระมัดระวังไม่ ควร ให้สิ่งใดเข้าไปในท่อไอดี - ต้องนำเศษที่เจาะออกให้หมด - เจาะรูขนาด 5 มม. และตร๊าบ เกลียวด้วย M 6

15 รางหัวฉีด Solenoid ไป Map Sensor แก๊ส เข้า เซนเซอร์ อุณหภูมิแก๊ส หัวฉีดที่ต้อง เจาะตามขนาด เครื่องยนต์

16 การเจาะหัวฉีด ขนาด cc ต่อ 1 ลูกสูบ ขนาดรูหัวฉีดที่ควรเจาะ 4001.8 – 2.0 4502.0 – 2.2 5002.2 – 2.4 5502.4 – 2.6 6002.6 – 2.8 6502.8 – 3.0 7003.0 – 3.2 7503.2 – 3.4 8003.4 – 3.6

17 การติดตั้งรางหัวฉีด - ติดตั้งรางให้ใกล้หัวฉีดมากที่สุด ( ไม่ควร ห่างเกิน 20 ซ. ม.) - สายแก๊สระหว่างตัวฝังที่ท่อไอดีกับราว หัวฉีดต้องเท่ากันทุกเส้น

18 กรองแก๊ส - ติดตั้งระหว่างหม้อต้มกับรางหัวฉีด

19 สวิตซ์ - สวิตซ์จะต่อพ่วงกันตัวส่ง สัญญาณเสียง ตัวส่ง สัญญาณเสียง ตัวส่งสัญญาณเสียงเมื่อติดตั้งแล้วให้นำสติ๊กเกอร์ ที่ตัวสัญญาณเสียงออก

20 สวิตซ์ โหมดน้ำมัน ไฟจะดับ

21 สวิตซ์ โหมดอัตโนมัติไปจะ กระพริบช้าๆ

22 สวิตซ์ โหมดแก๊สไฟจะติดและ บอกปริมาณแก๊ส เต็ม ถัง 3/ 4 1/ 2 แก๊สใกล้ หมด

23 สวิตซ์ เมื่อแก๊สใกล้มหมด

24 สวิตซ์ เมื่อแก๊สหมดจะมีเสียงเตือน 1 ครั้ง และไฟจะวิ่งวนจาก บนลงล่าง

25 การประกอบอุปกรณ์

26

27 การต่อ Map จูน

28 การต่อ สายไฟ


ดาวน์โหลด ppt จุดเด่นของระบบ Versus คือ การ Create Map ระบบ Versus จะมีตัววัด แรงดัน (Map Sensor) เพื่อใช้ในการ วัด ค่าแรงดันขณะจูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google