งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com. LOGO www.themegallery.com นายสังขารป่วยหนักอยู่ที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขต ทน. มหึมา นายสังหรณ์บุตรชายของนาย สังขารคาดการณ์ว่าบิดาน่าจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com. LOGO www.themegallery.com นายสังขารป่วยหนักอยู่ที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขต ทน. มหึมา นายสังหรณ์บุตรชายของนาย สังขารคาดการณ์ว่าบิดาน่าจะมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com

2 LOGO www.themegallery.com นายสังขารป่วยหนักอยู่ที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขต ทน. มหึมา นายสังหรณ์บุตรชายของนาย สังขารคาดการณ์ว่าบิดาน่าจะมี ชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วัน จึงเตรียมการ ไว้ว่า ถ้าบิดาตายจะนำศพไปเผาที่ วัดในเขต ทม. ภูธร ซึ่งเป็น สถานที่ เก็บกระดูกของบรรพบุรุษ โดยจะ ไปแจ้งตายที่ สนท. อ. มหึมา ( เพราะ ตนและบิดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน เขต อ. มหึมา ) ท่านคิดว่าถ้านาย สังขารตาย นายสังหรณ์จะแจ้งตายที่ สนท. อ. มหึมา ได้หรือไม่

3 LOGO www.themegallery.com นายจะอูกับนายจาอ่องซึ่งเป็นพี่น้อง กันประสพอุบัติเหตุ ขับ รถจักรยานยนต์หักหลบรถพ่วงไปชน เสาไฟฟ้าตายทั้งคู่ เมื่อมีการแจ้งการ ตาย นทบ. อ. ภูธร ได้ตรวจสอบ หลักฐานพบว่านายจะอูเป็นคนต่างด้าว สัญชาติพม่ามีใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท. ร. ๑๔ ส่วนนายจาอ่องมีหนังสือ เดินทางซึ่งระบุว่าสัญชาติพม่าโดยเพิ่ง เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียง ๒ วัน ก่อนตายและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน นทบ. อ. ภูธร ออกมรณบัตร ท. ร. ๕ ให้ นายจะอู และ ท. ร. ๔ ตอนหน้า ให้นาย จาอ่อง ถูกต้องหรือไม่

4 LOGO www.themegallery.com นายโต้งได้แจ้งการตายให้กับบุตรชื่อจิ๊ บซึ่งตายในบ้านด้วยโรคไข้ป่า โดย แจ้งว่าผู้ตายเป็นบุตรคนที่สามของตน เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบปรากฏว่า ปัจจุบันนายจิ๊บไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับปี ๒๔๙๙และนายโต้ง นางไก่ นางกุ๊ก และนายเจี๊ยบ ( บิดามารดาและพี่ของ นายจิ๊บตามลำดับ ) ให้การยืนยันว่านาย จิ๊บเป็นบุตรของนายโต้งกับนางไก่ สัญชาติไทย นายทะเบียนพิจารณาแล้วเชื่อว่านาย จิ๊บเป็นคนไทยจึงออกมรณบัตร ( ท. ร. ๔ ) ให้ผู้แจ้ง ถูกต้องหรือไม่

5 LOGO www.themegallery.com ด. ญ. อนิจจาเสียชีวิตภายหลัง คลอดจากครรภ์มารดาได้เพียง ๔ ชั่วโมง และยังไม่ได้แจ้งการเกิด นาย ปลงบิดาของ ด. ญ. อนิจจา นำหลักฐาน หนังสือรับรองการตาย ( ท. ร. ๔ / ๑ ) ที่ ออกให้โดย ร. พ. มหึมา ไปแจ้งการ ตายที่ สนท. ทน. มหึมา นายทะเบียนของ สนท. ทน. มหึมา แจ้งว่ารับแจ้งตายและออกมรณบัตร ให้ไม่ได้ เพราะผู้ตายไม่มีชื่อใน ทะเบียนบ้านและไม่มีเลข ๑๓ หลัก สนท. ทน. มหึมา ปฏิบัติถูกต้อง หรือไม่

6 LOGO www.themegallery.com นายเปลื้องขอแจ้งตายเกินกำหนด นายแปลกซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ของตนต่อนายทะเบียน สนท. อ. ไกล ปืนเที่ยงโดยแจ้งว่านายแปลกตายไป นานหลายปีแล้ว นายทะเบียนสอบปากคำนายเปลื้อง ปรากฏว่า นายเปลื้องไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับผู้ตายที่สำคัญหลายรายการ ได้แก่ สถานที่ตาย วันเดือนปีที่ตาย และสาเหตุการตาย จึงไม่ออกมรณ บัตรให้ แต่ได้ดำเนินการจำหน่าย รายการนายแปลกตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑ให้แทน นายทะเบียนดำเนินการถูกต้อง หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com. LOGO www.themegallery.com นายสังขารป่วยหนักอยู่ที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขต ทน. มหึมา นายสังหรณ์บุตรชายของนาย สังขารคาดการณ์ว่าบิดาน่าจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google