งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11.2 ประเภทของ Soil erosion Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion Accelerated erosion (Man-made erosion) - Direct : เช่น สร้างถนนบน ภูเขา - Indirect : เช่น เลี้ยงสัตว์บน ภูเขา

2 11.3 Soil erosion process Detachment Process ( การกัดเซาะ หรือกัดชะ ) Transportation Process ( การพัดพา ) Deposition Process ( การ ตกตะกอน หรือการทับถม ) 11.4 Soil Erosion Type Water Erosion เกิดมากที่สุดใน เขต Tropical region - Splash erosion - Sheet erosion - Rill Erosion - Gully erosion - Stream Bank Erosion Wind Erosion เกิดมากที่สุดใน เขตทะเลทรายหรือชายหาด - Soil Creep

3 11.5 Soil Erosion Factor E = f (C, T, V, S, H) E = Soil erosionV = Vegetative factors f = Function ofS = Soil factors C = Climatic factorsH = Human factors T = Topographic factors 11.6 ประเภทของ ตะกอน Suspended Sediment (SS) Bedload Sediment (BS) = 0.30SS Total Sediment (TS) = SS + BS = SS SS


ดาวน์โหลด ppt 11.2 ประเภทของ Soil erosion 11.2.1 Geologic or Natural or Normal erosion - Leaching (percolation) - Surface erosion - Landslide - Wind erosion 11.2.2 Accelerated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google