งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 9 มาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางราตรี สุขเกิด โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มาตราตัวสะกด 9 มาตรา 2. คำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด

3 มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 6. แม่ กน
มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กด 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว

4 ตัวอย่าง แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด
แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด แม่ กก ได้แก่ กก อก ปก ดก ตก แม่ กน ได้แก่ บน จน ดน ตน วน แม่ กง ได้แก่ กง จง ดง ผง คง แม่ กบ ได้แก่ กบ จบ พบ สบ นบ

5 คำที่ประสมสระเอีย เช่น เปีย เสียไม่ใช่คำแม่เกย นะคะ
คำที่ประสมสระเอีย เช่น เปีย เสียไม่ใช่คำแม่เกย นะคะ ตัวอย่าง แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม แม่ เกย ได้แก่ เกย เอย เตย เสย เขย แม่ เกอว ได้แก่ เลว เจว เหว เอว

6 12 คำว่า กิน เป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กน ถูก ผิด

7 คำว่า เอว อยู่ในมาตราตัวสะกดใด
15 คำว่า เอว อยู่ในมาตราตัวสะกดใด แม่ ก-กา แม่ กน แม่ เกอว แม่ กง

8 คำในข้อใดสะกดด้วยแม่กนทั้งหมด
15 คำในข้อใดสะกดด้วยแม่กนทั้งหมด กันดาร อพยพ วานร คูณหาร เคารพ ธูปเทียน

9 ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อผลไม้ที่ชอบ
60 ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อผลไม้ที่ชอบ Alphabet Buttons Appear Here

10 30 การคูณตัวเลข 1 หลัก 6 × 6 = ? <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 เติมตัวอักษรให้สมบูรณ์
Pi_e_p_le <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

12 บอกครูสิคะว่า เป็นเงินกี่บาท
บอกครูสิคะว่า เป็นเงินกี่บาท <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

13 จงเติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ
Alphabet Buttons Appear Here

14 ให้นักเรียนหาคำตอบ 2 X 6 = 7 X 8 = 6 + 9 = 15 – 9 = 10 – 8 = 13 + 6 =
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 2 X 6 = 7 X 8 = 6 + 9 = 15 – 9 = 10 – 8 = = 9 X 6 = =

15 จงจับคู่ภาพต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Pineapple Strawberry Banana Grapes Apple

16 ให้นักเรียนประกอบรูปภาพตามจินตนาการ

17 เติมตัวอักษรที่หายไป
F A B …. D …. …. G H I J K …. M N …. P …. R S T U V W X Y Z I L E O Q C

18 ให้นักเรียนทำการจับคู่คำศัพท์ไทย-อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Monitor เครื่องพิมพ์ เมาส์ Printer Speaker ลำโพง จอภาพ Mouse

19 จงลากคำศัพท์ไปวางในช่องว่างให้ถูกต้อง
doctor golfer teacher clock

20 ให้นักเรียนหาผลลัพธ์
20 2 + 9 = 8 – 6 = 5 x 4 = 3 / 9 = 11 15 2 3

21 ช่วยกันต่อภาพให้สมบูรณ์..นะค่ะ

22 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพ-คำศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Papaya มะละกอ Banana กล้วย Watermelon แตงโม

23 ให้นักเรียนโยงเส้นแต่ละจังหวัดให้สัมพันธ์กับภาคต่าง ๆ
จังหวัดยะลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตาก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก

24 ให้นักเรียนวาดรูปจากคำศัพท์ต่อไปนี้ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน
ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ นก ทะเล เรือใบ

25 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google