งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวพลูโต (Pluto). ดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดด้วย และยังมีขนาดเล็กกว่าดาวบริวาร 7 ดวง ของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวพลูโต (Pluto). ดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดด้วย และยังมีขนาดเล็กกว่าดาวบริวาร 7 ดวง ของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวพลูโต (Pluto)

2

3

4

5 ดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดด้วย และยังมีขนาดเล็กกว่าดาวบริวาร 7 ดวง ของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วย คือ ดวง จันทร์, Io, Europa, Ganemede, Callisto, Titan, และ Triton

6 ในตำนานโรมัน Pluto เป็นเทพแห่ง บาดาลหรือนรก หรือในตำนานกรีกที่ เรียกว่า Hades การที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ ได้ชื่อนี้ อาจเพราะเนื่องจากระยะทางที่ ไกลจากดวงอาทิตย์มาก และมีความมืด ตลอดปี

7 ดาวพลูโตถูกค้นพบในปี 1930 ภายหลัง จากการค้นพบดาวพลูโต ก็ได้พิจารณา กันว่าดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอยู่ ในวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่น การ ค้นหาดาวเคราะห์ X ยังทำกันอยู่อย่าง ต่อเนื่อง

8 ดาวพลูโตเป็นเพียงดางดวงเดียวที่ยังไม่ มียานอวกาศไปเยือน มีเพียงกล้อง โทรทรรศน์ Hubble ซึ่งศึกษาได้เฉพาะ ลักษณะใหญ่ๆที่พบบนพื้นผิวของดาว พลูโต

9 ดาวพลูโตมีดาว บริวารเพียงดวง เดียว เรียกว่า Charon ถูก ค้นพบในปี 1978

10 ถึงแม้ว่ามวลโดยรวมของดาวพลูโตและ Charon จะทราบกันดี จากการวัดคาบ และรัศมีของวงโคจรของ Charon แต่ มวลของดาวพลูโตหรือมวลของ Charon ยังแยกออกจากกันได้ยาก

11 วงโคจรของดาวพลูโตไม่เป็นวงกลม อย่างมาก โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 249 ปี มีช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ มากกว่าดาวเนปจูนถึง 20 ปี ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 1979 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 1999 ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 1989 ดาวพลูโตมีทิศทางการ หมุนในทิศทางตรงข้ามกับดาวเคราะห์ ดวงอื่นๆ

12

13

14 คาบของวงโคจรของดาวพลูโตยาวกว่า ของดาวเนปจูนประมาณ 1.5 เท่า ค่าการ เอียงตัวของวงโคจรของดาวพลูโตมีค่า มากกว่าของดาวเคราะห์ดวงอื่น เมื่อดาว พลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจะ มีค่าการเอียงตัวถึง 17 องศา แม้ว่าวง โคจรของดาวพลูโตจะตัดวงโคจรของ ดาวเนปจูน แต่ดาวทั้ง 2 ดวงจะอยู่กันได้ ใกล้ที่สุดไม่เกิน 18 AU ซึ่งจะไม่มีโอกาส ชนกัน

15 เช่นเดียวกับดาวยูเรนัสที่ระนาบของศูนย์ สูตรของดาวพลูโตตั้งฉากกับระนาบของ วงโคจร

16 อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวพลูโตยังไม่ ทราบกันดีนัก แต่ประมาณว่าอยู่ในช่วง 35 ถึง 45 K (-228 ถึง –238 C)

17 ส่วนประกอบของดาวพลูโตก็ยังไม่เป็นที่ ทราบกัน แต่จากความหนาแน่น ( ประมาณ 1.8 ถึง 2.1 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ) อาจเชื่อได้ว่าดาวพลูโต ประกอบด้วย หิน ระหว่าง 50 ถึง 70% และ น้ำแข็ง 30 ถึง 50% คล้าย Triton

18

19 จุดสว่างบนพื้นผิวของดาวพลูโตอาจเป็น บริเวณที่ปกคลุมด้วยไนโตรเจนแข็ง บางส่วนของมีเทนแข็งและ คาร์บอนมอนอกไซด์แข็ง ส่วนบริเวณ พื้นที่ที่มืดบนพื้นผิวของดาวพลูโตยังไม่ ทราบองค์ประกอบ แต่อาจเป็น สารประกอบอินทรีย์ดั้งเดิมหรือปฏิกิริยา เคมีทางแสงที่ทำให้เกิดรังสีคอสมิค

20 ส่วนดาว Charon ซึ่งมีความหนาแน่น ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ความแตกต่างของความ หนาแน่นระหว่างดาวพลูโตและดาว Charon ทำให้เชื่อว่าดาวทั้งสองดวงมีจุด กำเนิดที่แตกต่างกัน

21 พื้นผิวของดาวพลูโตประกอบด้วย ไนโตรเจนในรูปที่เป็นของแข็ง 98% และร่องรอยของมีเทนและ คาร์บอนมอนอกไซด์ มีเทนในรูป ของแข็งแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิบน พื้นผิวของดาวพลูโตน่าจะต่ำกว่า 70K

22 บรรยากาศของดาวพลูโตยังไม่เป็นที่ ทราบกันดี อาจประกอบด้วยไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ และมีเทน ความดัน บนพื้นผิวดาวพลูโตเบาบางมาก บรรยากาศอาจเป็นก๊าซเฉพาะเมื่อดาว พลูโตอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ส่วน ช่วงอื่นบรรยากาศจะแข็งตัวเป็นของแข็ง

23 ความผิดปกติของวงโคจรของดาวพลูโต และ Triton และความคล้ายคลึงของ สมบัติต่างๆของ ดาวพลูโตและ Triton ทำให้เชื่อว่าในอดีตดาวทั้งสองดวงอาจมี ความสัมพันธ์กัน Triton อาจเคยโคจร อย่างอิสระรอบดวงอาทิตย์มาก่อนและ ต่อมาถูกจับโดยดาวเนปจูน

24 ดาวพลูโตสามารถเห็นได้จากกล้อง โทรทรรศน์แต่ไม่ง่ายนัก

25


ดาวน์โหลด ppt ดาวพลูโต (Pluto). ดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดด้วย และยังมีขนาดเล็กกว่าดาวบริวาร 7 ดวง ของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google