งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สื่อการเรียนการสอน เรื่อง Learning C Programming โดย อาจารย์สุพัตรา ชุมประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สื่อการเรียนการสอน เรื่อง Learning C Programming โดย อาจารย์สุพัตรา ชุมประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สื่อการเรียนการสอน เรื่อง Learning C Programming โดย อาจารย์สุพัตรา ชุมประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

2 ทำไมต้อง Moodle ? -Moodle เป็นโปรแกรมประเภท Open source คือเป็น application ที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ! เราสามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์แล้วดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยฟรี -Moodle เป็นโปรแกรมประเภท CMS (Course Management System) หรือจะเรียกว่า LMS (Learning Management System) ก็ได้ ซึ่งเป็น application ที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ตัวหนึ่ง เหมือนๆกับ Joomla, PHP-Nuke ซึ่งช่วยในเรื่องการ สร้างเว็บไซต์ง่ายขึ้น - หากเปรียบเทียบและลองใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆดู แล้ว โปรแกรม Moodle มีเครื่องมือตัวช่วยที่ หลากหลายให้เลือกใช้มากกว่า เช่น เครื่องมือที่ช่วยใน การสร้างการบ้าน สร้างข้อสอบ สร้างคำถาม พร้อมทั้ง ระบบคิดคะแนน พร้อมสรรพ - โปรแกรม Moodle มีความยืดหยุ่นสามารถนำไปใช้งาน สร้างเว็บไซต์ e-learning ให้ได้กับทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา และใช้สำหรับ การเรียนการสอนในเรื่องทั่วๆไปนอกชั้นเรียนได้อีกด้วย

3 LOGO สื่อการเรียนการสอน C Programming

4 LOGO การเข้าสู่ระบบ

5 กรอก URL : http://learningcprogramming.com/ http://learningcprogramming.com/

6 การเข้าในงาน Web Site learningcprogramming.com ต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะเข้าใช้งานระบบได้ทุกส่วน คลิก สมัครสมาชิก

7 กรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

8 กรอก Username และ Password ซึ่ง Username และ Password จะเป็นรหัส ประจำตัวนักเรียน และคลิกเข้าสู่ระบบ

9 LOGO การเข้าสู่ บทเรียน

10 คลิกเลือกเมนูรายวิชาทั้งหมด

11 เมื่อเข้าคลิกเข้ามาสู่หน้ารายวิชาทั้งหมดแล้ว จะพบ รายวิชาทั้งหมด

12 LOGO การทำ แบบทดสอบ

13 เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน จะพบหัวข้อการ เรียนต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเลือกที่แบบทดสอบก่อน เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนก่อน

14 เข้าสู่แบบทดสอบ คลิก “ ทำแบบทดสอบตอนนี้ ”

15 เริ่มทำแบบทดสอบโดยติ๊กข้อที่ถูกต้องที่สุด จากนั้น ส่ง คลิกปุ่ม “ ส่งข้อนี้ ” เพื่อทำการส่งคำตอบของ ข้อนี้

16 ผู้เรียนสามารถติ๊กแบบทดสอบจนครบทุกข้อและ คลิกปุ่มส่งทั้งหน้า

17 การคลิกปุ่มส่งทั้งหน้ายังไม่ถือเป็นการส่ง คำตอบไปที่ระบบและยังไม่สามารถบันทึกข้อมูล ลงฐานข้อมูลได้แค่เป็นส่งข้อที่ถูกต้องเพียง เท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้เช่นกัน

18 การส่งคำตอบของแบบทดสอบต้องคลิกปุ่ม “Submit all and finish” เพื่อส่งคำตอบ ทั้งหมดไปยังระบบและบันทึกคะแนนส่งฐานข้อมูล

19 เมื่อส่งคำตอบเสร็จระบบจะแสดงคะแนนการ ทำแบบทดสอบและบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อย

20 LOGO การเริ่มเรียน บทเรียน

21 หลังจากทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนเริ่มการเรียนรู้โดยเริ่มอ่าน บทเรียน จากการคลิกหัวข้อที่ต้องการเรียน

22 เมื่อคลิกหัวข้อที่ต้องการเรียนแล้ว จะปรากฏ หน้า Web แสดงบทเรียนขึ้นมาดังภาพ โดย บทเรียนที่ปรากฏจะเป็นไฟล์ PDF

23 สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ไม่ ว่าจะเป็น VDO Youtube และลิงค์สื่อการเรียน การสอนจากแหล่งอื่น เป็นต้น

24 ผู้เรียนได้เรียนบทเรียนทั้งหมดแล้วหลังจาก นั้นจึงเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยวิธีการทำ จะเหมือนกับการทำแบบทดสอบก่อนเรียน

25 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO สื่อการเรียนการสอน เรื่อง Learning C Programming โดย อาจารย์สุพัตรา ชุมประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google