งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วิชา เทคโนโลยีโลหะแผ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วิชา เทคโนโลยีโลหะแผ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วิชา เทคโนโลยีโลหะแผ่น
บทที่ 4. เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่นเบื้องต้น อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วิชา เทคโนโลยีโลหะแผ่น

2 การตรวจวัดความหนาของโลหะแผ่น
1.เครื่องมือวัด (Measuring TooL) การตรวจวัดความหนาของโลหะแผ่น

3 standard sheet metal United States Standard Gage หรือ Manufacturer’s Gage N in mm 8 0.1644 10 0.1345 3.4163 11 0.1196 12 0.1046 13 0.0897 14 0.0747 15 0.0673 16 0.0598 17 0.0538 18 0.0478 19 0.0418 20 0.0359 21 0.0329 22 0.0299 23 0.0269 24 0.0239 30 0.012 0.3048

4 (Steel Rule) ฉากเหล็ก (Square) 

5 2. เครื่องมือร่างแบบ (Lay – Out)
2.1เหล็กขีด (Scriber) 2.2วงเวียน (Divider) 2.3 วงเวียนเลื่อน (Trammel Point)

6 3. เครื่องมือ Hand Tool ในงานโลหะแผ่น
3.1 ค้อน ( Hammer) 3.1.1 ค้อนหัวแข็ง 3.1.2 ค้อนย้ำตะเข็บ (Setting Hammer)

7 3.1.3 ค้อนเคาะขึ้นรูป (Raising Hammer)
3.1.4 ค้อนย้ำหมุด (Riveting Hammer)

8 3.2 ค้อนหัวอ่อน 3.1.5 ค้อนหัวแพะ หรือค้อนถอนตะปู (Nail Hammer)
3.2.1 ค้อนยาง (Rubber Hammer)

9 3.2.2 ค้อนพลาสติก (Plastic Hammer) 
3.2.3 ค้อนโลหะเบา เป็นค้อนที่ทำจากทองเหลืองหรือตะกั่ว

10 3.2.4 ค้อนไม้ (Wood Hammer) 3.2.5 ค้อนหนังแข็ง (Rawhide Face Hammer)

11 3.3 คีม (Pliers) 3.3.1 คีมปากแบน (Flat Nose Pliers)
3.3.2 คีมพับตะเข็บ (Hand Seamer) 

12 3.4 กรรไกร (Snips) กรรไกรตัดรง (Straight Snips)
กรรไรตัดโค้ง  (Scroll Snips)  

13 1. กรรไรแฮ็คบิล (Hawk Bill Snips)
หนาถึงเบอร์ 18 2. กรรไกรตัดโค้ง (Circular Snips) ได้หนาถึงเบอร์ 22

14 3.  กรรไกรบูลด็อก (Bulldog)
ได้หนาถึงเบอร์ 16 4.  กรรไกรประกอบแขนผ่อนแรง(Copound Lever SniP)

15 5.  กรรไกรตัดตรงบนโต๊ะ (Bench) 
6.  กรรไกรคมตัดคู่ (Double Cutting Snip)   

16 7. กรรไกรอะเวียชัน (Aviation Snip) 

17 8.  กรรไกรโยก (Lever Shear)
ตั้งแต่ 2 มม. ขึ้นไป 9.  กรรไกรไฟฟ้า

18 3.5 เหลกเจาะรูโลหะแผ่น (Punch) หรือเหล็กตอกนำศูนย์
3.5.2 เหล็กเจาะรูโลหะแผ่นชนิดกลวง (Hollow Punch)  

19 3.5.3 เครื่องมือกดเจาะรูกลม
3.5.4เครื่องเจาะโลหะแผ่นนิดหมุนเปลี่ยนขนาดของรูเจาะ (Hand – Operated Turret Punch)

20 3.6 เหล็กย้ำตะเข็บ (Hand Groove) 

21 3.7 เหล็กย้ำหัวหมุด (Rivet Set) 

22 4. หลักขึ้นรูปหรือเครื่องมือช่วยขึ้นรูป (Stakes)
4.1 Bench Plate or Stake Holder    4.2 Beakhorn  Stake 4.3 Bottom Stake   4.4 Copper Smith Stake   4.5 Common  Square Stake 4.6 Bevel – Edge Stake   4.7 Double  Seam Stake    4.8 Round Head Stake     4.9 Hatch Stake   4.10 Creasing   Stake   4.11Needle Case Stake     4.12Candle Mold Stake 4.13 lowhorn Stake 4.14 Conductor Stake   4.15 Hollow Mandrel Stake 

23

24 5. เครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่น  (Machine in Sheet Metal)
5.1เครื่องตัดตรงชนิดป้อนแรงด้วยเท้า (Square Shear)

25 5.2 เครื่องตัดตรงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Power Squaring  Shear)

26 5.3 เครื่องตัดมุม (Notcher Machine) 

27 5.4 เครื่องพับโลหะแผ่น (Bending Shear Machine)

28 5.4.1 เครื่องพับ  (Cornice Brake)

29 5.4.2 เครื่องพับกล่อง และกระทะ (Box and Pan Brake Bending Machine)

30 5.4.3 เครื่องพับโลหะแผ่นแบบบาร์โฟลเดอร์ (Bending Sheet Metal on a Bar Folder)

31 5.5 เครื่องม้วนขึ้นรูปโลหะแผ่น (Slip – Roll Forming Machine)  

32 จบบท


ดาวน์โหลด ppt อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วิชา เทคโนโลยีโลหะแผ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google