งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไปเพราะ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไปเพราะ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไปเพราะ...
ไข้เลือดออก ! อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไปเพราะ... ไข้เลือดออก งานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2 รู้จักโรค....ไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งและมียุงลาย เป็นพาหะนำโรค มักพบในเด็กอายุ 5-10 ปี สาเหตุ โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะที่สำคัญ ไวรัสเดงกีเป็น RNA virus อยู่ใน Family Flavividae, Genus Flavivirus มี 4 ซีโรทัยป์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4

3 อาการของโรคไข้เลือดออก
ระยะไข้สูง มีอาการไข้ขึ้นสูง 2-7 วัน เบื่ออาหาร อาเจียนออกมามีสีน้ำตาลปนอยู่ ปวดศีรษะ ไข้ขึ้นสูง °c ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 2-3 ผู้ป่วยมักซึมลงหน้าแดง ตัวแดง อาจมีผื่น หรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง 60-90% ตรวจพบตับโต การตรวจ Tourigust test ให้ผลบวก

4 อาการของโรคไข้เลือดออก
ระยะวิกฤติ (ระยะช็อคและเลือดออก) ไข้ลด (ประมาณวันที่ 3-6 ของโรค) อาการทรุดลงเข้าสู่ภาวะช็อก เริ่มมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตตก อาเจียนมาก ปวดท้อง บางรายซึมมากขึ้น ปัสสาวะน้อย อาจมีเลือดออกในกระเพาะ ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนและได้รับการรักษาทันและถูกต้องระยะนี้จะกินเวลา ชั่วโมง แล้วเข้าสู่ระยะฟื้น

5 อาการของโรคไข้เลือดออก
ระยะฟื้น อาการทั่วไปดีขึ้น ความดันโลหิตและชีพจรกลับเป็นปกติ ปัสสาวะออกมากขึ้น ตับที่โตจะ ลดขนาดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ เริ่มรับประทานอาหารได้ มักมีผื่นแดงที่ขา ปลายเท้า ปลายมือ และมีอาการคัน

6 การรักษา ......โรคไข้เลือกออก
1.ผู้ป่วยที่ไม่อาเจียนให้ดื่มน้ำ/น้ำเกลือแร่มากๆ วิธีสังเกตว่าดื่มน้ำพอหรือไม่ปัสสาวะควรมีสีใส 2.ควรพบแพทย์เป็นระยะๆ ตามนัดเพื่อเฝ้าดูอาการที่อาจเป็นอันตรายอย่างใกล้ชิด 3.ถ้าอาเจียนมาก ซึม เพลียมาก มีอาการของช็อคและมีอาการเลือดออก ควรรับการรักษาในโรง พยาบาลและดูแลใกล้ชิด เพื่อรักษาได้ทันท่วงทีหรือหากมีอาการแทรกซ้อนอื่น เช่น ตับอักเสบ รุนแรง ตับวาย สมองอักเสบ ควรรับการรักษาในโรงพยาบาล 4.ให้ยาแก้ไข้ พาราเซตามอน แต่ห้ามใช้ยา แอสไพริน เพราะทำให้ระคายกระเพาะโอกาสมีเลือดออก ทางกระเพาะง่าย และทำให้การทำงานหาเกร็ดเลือดผิดปกติ 5.วัคซีน ยังไม่มีให้ฉีด อยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น

7 เมื่อไรจะให้กลับบ้าน
1.ไม่มีไข้ 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้รับยาลดไข้ ผู้ป่วยอยากอาหาร 2.ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน 3.ความเข้มของเลือดคงที่ 3.3วันหลังจากรักษาภาวะช็อค 4.เกร็ดเลือดมากกว่า 50000 5.ไม่มีอาการแน่ท้องหรือแน่หน้าอกจากน้ำในท้องหรือช่องเยื่อหุ้มปอด

8 ภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
* ตับวาย * ไตวาย * สมองทำงานผิดปกติ

9 วิธีป้องกัน.....โรคไข้เลือกออก
1.พยายามไม่ให้ยุงกัด 2.ปราบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งชอบวางไข่ในน้ำสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง 3.ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกไม่ควรให้ถูกยุงกัดภายใน 5 วันแรกของโรค เพราะผู้ป่วยยังมีไวรัสอยู่ในเลือด ทำให้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้ 4.รายงานคนไข้ไปที่โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจังหวัด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการกำจัดยุงบริเวณนั้นและ ควบคุมโรคก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่ม

10 ดูแลตัวเองให้ดีนะ......สุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ดูแลตัวเองให้ดีนะ......สุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม


ดาวน์โหลด ppt อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไปเพราะ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google