งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไข้เลือดออก ! อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไป เพราะ... ไข้เลือดออก งานสุขศึกษา กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไข้เลือดออก ! อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไป เพราะ... ไข้เลือดออก งานสุขศึกษา กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไข้เลือดออก ! อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไป เพราะ... ไข้เลือดออก งานสุขศึกษา กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม

2 รู้จักโรค.... ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งและมียุงลายยุงลาย เป็นพาหะนำโรค มักพบในเด็กอายุ 5-10 ปี โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะที่สำคัญ ไวรัสเดงกีเป็น RNA virus อยู่ใน Family Flavividae, Genus Flavivirus มี 4 ซีโรทัยป์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 สาเหตุ

3 อาการของโรคไข้เลือดออก อาการ ระยะไข้สูง มีอาการไข้ขึ้นสูง 2-7 วัน เบื่ออาหาร อาเจียนออกมามีสีน้ำตาลปนอยู่ ปวดศีรษะ ไข้ขึ้นสูง 38-40 °c ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 2-3 ผู้ป่วยมักซึมลงหน้าแดง ตัวแดง อาจมีผื่น หรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง 60-90% ตรวจพบตับโต การตรวจ Tourigust test ให้ผลบวก

4 อาการของโรคไข้เลือดออก อาการ ระยะวิกฤติ ( ระยะช็อคและเลือดออก ) ไข้ลด ( ประมาณวันที่ 3-6 ของโรค ) อาการทรุดลงเข้า สู่ภาวะช็อก เริ่มมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้น เร็ว ความดันโลหิตตก อาเจียนมาก ปวดท้อง บางรายซึมมาก ขึ้น ปัสสาวะน้อย อาจมีเลือดออกในกระเพาะ ถ้าไม่มีอาการ แทรกซ้อนและได้รับการรักษาทันและถูกต้องระยะนี้จะกินเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วเข้าสู่ระยะฟื้น

5 อาการของโรคไข้เลือดออก อาการ ระยะฟื้น อาการทั่วไปดีขึ้น ความดันโลหิตและชีพจรกลับเป็นปกติ ปัสสาวะออกมากขึ้น ตับที่โตจะ ลดขนาดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ เริ่มรับประทานอาหารได้ มักมีผื่นแดงที่ขา ปลายเท้า ปลายมือ และมีอาการคัน

6 การรักษา...... โรคไข้เลือกออก 1. ผู้ป่วยที่ไม่อาเจียนให้ดื่มน้ำ / น้ำเกลือแร่มากๆ วิธีสังเกตว่าดื่ม น้ำพอหรือไม่ปัสสาวะควรมีสีใส 2. ควรพบแพทย์เป็นระยะๆ ตามนัดเพื่อเฝ้าดูอาการที่อาจเป็น อันตรายอย่างใกล้ชิด 3. ถ้าอาเจียนมาก ซึม เพลียมาก มีอาการของช็อคและมีอาการ เลือดออก ควรรับการรักษาในโรง พยาบาลและดูแลใกล้ชิด เพื่อรักษาได้ทันท่วงทีหรือหากมี อาการแทรกซ้อนอื่น เช่น ตับอักเสบ รุนแรง ตับวาย สมองอักเสบ ควรรับการรักษาในโรงพยาบาล 4. ให้ยาแก้ไข้ พาราเซตามอน แต่ห้ามใช้ยา แอสไพริน เพราะ ทำให้ระคายกระเพาะโอกาสมีเลือดออก ทางกระเพาะง่าย และทำให้การทำงานหาเกร็ดเลือดผิดปกติ 5. วัคซีน ยังไม่มีให้ฉีด อยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น การรักษา

7 เมื่อไรจะให้กลับบ้าน 1. ไม่มีไข้ 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้รับยาลดไข้ ผู้ป่วยอยากอาหาร 2. ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน 3. ความเข้มของเลือดคงที่ 3.3 วันหลังจากรักษาภาวะช็อค 4. เกร็ดเลือดมากกว่า 50000 5. ไม่มีอาการแน่ท้องหรือแน่หน้าอกจากน้ำในท้องหรือช่องเยื่อหุ้มปอด

8 ภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ * ตับวาย * ไตวาย * สมองทำงานผิดปกติ ภาวะโรคแทรก ซ้อนอื่นๆ

9 วิธีป้องกัน..... โรคไข้เลือกออก 1. พยายามไม่ให้ยุงกัด 2. ปราบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งชอบวางไข่ในน้ำ สะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง 3. ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกไม่ควรให้ถูกยุงกัดภายใน 5 วัน แรกของโรค เพราะผู้ป่วยยังมีไวรัสอยู่ในเลือด ทำให้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้ 4. รายงานคนไข้ไปที่โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจังหวัด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการกำจัดยุงบริเวณนั้นและ ควบคุมโรคก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่ม วิธีป้องกัน

10


ดาวน์โหลด ppt ไข้เลือดออก ! อย่า ! ให้คนที่รักต้องจากไป เพราะ... ไข้เลือดออก งานสุขศึกษา กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google