งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wuttigrai Boonkum, Ph.D D ATA C OLLECTING FOR G ENETIC I MPROVEMENT IN P IG AND C HICKEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wuttigrai Boonkum, Ph.D D ATA C OLLECTING FOR G ENETIC I MPROVEMENT IN P IG AND C HICKEN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wuttigrai Boonkum, Ph.D Http://ags.kku.ac.th/elearning/137451 D ATA C OLLECTING FOR G ENETIC I MPROVEMENT IN P IG AND C HICKEN

2 H OW TO NEED DATA ?  To evaluate farm efficiency  To plan farm management  To plan the marketing  To plan breeding improvement

3 P IG BREEDS Large White or Yorkshire Landrace Duroc or Duroc Jersey Hampshire Berkshire Pietrain (Black-White spotted) Meishan

4 P IG GENETIC IMPROVEMENT GGP GP PS Commercial ( เน้นผลิตสุกรขุน 3 สาย ) Multipier ( เน้นผลิตสุกร 2 สาย ) Base genetic ( เน้นผลิตพันธุ์ แท้ )

5 P IG GENETIC IMPROVEMENT  สุกรเพศผู้ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน = น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ( กรัม ) / จำนวนวันที่เลี้ยง ประสิทธิภาพการใช้อาหาร = ปริมาณอาหารที่กิน ( กก.) / น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ( กก.) ความหนาไขมันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน การลดกลิ่น ไส้เลื่อน - ทองแดง  สุกรสาว อายุเมื่อแม่สุกรเป็นสัดครั้งแรก ( วัน ) อายุเมื่อแม่สุกรผสมพันธุ์ครั้งแรก ( วัน ) จำนวนวันผสมพันธุ์ครั้งแรก ถึง ผสมติด ( สุกรสาว ) อายุเมื่อแม่สุกรให้ลูกครอกแรก

6 P IG GENETIC IMPROVEMENT  สุกรแม่พันธุ์ จำนวนลูกแรกเกิดทั้งหมด จำนวนลูกแรกเกิดมีชีวิต จำนวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี = จำนวนลูกหย่านม x 365 / ช่วง ระหว่างการคลอด เปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอด = จำนวนลูกหย่านม / จำนวนลูกแรกเกิด  ลักษณะสำคัญอื่นๆ Litter size (Birth + Wean) Weight at 90 to 100 kgs. Mothering ability - Litter size, %mortality, behavior - Pre-weaning mortality

7 P IG GENETIC IMPROVEMENT  TST = terminal sire index ( เน้นคัดพ่อพันธุ์ ) - เน้นคัดลักษณะการเจริญเติบโต ( ดูทุ้ย ) (ADG, FCR) - คุณภาพซาก (back fat, loin eye area, carcass) - Longissimus dorsi area  MLI = Maternal line Index ( เน้นคัดสุกรสาว ) - เน้นคัดลักษณะการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์  SPI = Sow productivity Index ( เน้นคัดสุกรแม่ พันธุ์ ) - เน้นคัดระบบสืบพันธุ์

8 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  ไก่เนื้อ  ไก่ไข่  ไก่พื้นเมือง

9 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  ประดู่หางดำ

10 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  ไก่เหลืองหางขาว  ไก่ชี

11 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  ไก่แดง

12 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม ที่ มข. พัฒนา พันธุ์ขึ้นมา  ไก่พื้นเมือง และไก่พื้นเมืองลูกผสม เน้น คัดเลือก ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิต ไข่

13 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  ไก่ไข่ (Laying hen) น้ำหนักตัวแม่ไก่ ปริมาณไข่ น้ำหนักไข่ อาหารที่กิน จำนวนแม่ไก่ตาย / พิการ การวัดประสิทธิภาพการผลิตไข่ Hen-house egg production (HH) = จำนวนไข่ / จำนวนแม่ไก่ทั้งหมดที่ นำเข้าเลี้ยง Hen-day (HD) = จำนวนไข่ในช่วงเวลาที่กำหนด / จำนวนแม่ไก่มีชีวิตที่ ให้ไข่ในช่วงเวลานั้น Viability อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ 1 กิโลกรัม = จำนวนอาหารที่ ใช้เลี้ยง / น้ำหนักไข่รวมทั้งหมด การวัดประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ Age of first egg (AFE) อัตราการฟัก

14 C HICKEN GENETIC IMPROVEMENT  ไก่เนื้อ น้ำหนักตัว อาหารที่กิน จำนวนวันที่เลี้ยง อัตราการตาย / พิการ การวัดประสิทธิภาพการผลิต อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน = น้ำหนักที่เพิ่ม / จำนวนวันที่เลี้ยง ประสิทธิภาพการใช้อาหาร = ปริมาณอาหารที่กิน / น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ไขมันสะสม ( บอกประสิทธิภาพของคุณภาพซาก ) การวัดประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ 1. อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (AFE) ( ฟอง ) 2. อัตราการฟัก (%)

15 H OMEWORK  สืบค้นข้อมูลในสุกร และไก่ ( ทุกชนิด ) ว่าใน ปัจจุบัน มีลักษณะใดที่ทำการคัดเลือกอยู่ใน ปัจจุบันนี้  ให้ทำรายบุคคล ห้ามซ้ำลักษณะกัน เลือกมา อย่างละ 1 ลักษณะในสัตว์แต่ละชนิด  ส่งคำตอบมาที่ “ กระดานคำถาม ” ของ e- learning รายวิชานี้ โดยในส่วนของผู้ส่งให้ระบุ เฉพาะ รหัสนักศึกษาเท่านั้น  อาจารย์จะตรวจและให้คะแนนภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนด แม้จะส่งคำตอบมาจะถือว่าขาดส่งงาน


ดาวน์โหลด ppt Wuttigrai Boonkum, Ph.D D ATA C OLLECTING FOR G ENETIC I MPROVEMENT IN P IG AND C HICKEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google