งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล้วย กล้วย แต่เป็น สับปะรด. แผนงาน - การพัฒนาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สหกรณ์ ปัญหา - สหกรณ์ไม่เข้าใจเอกสารคำแนะนำต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล้วย กล้วย แต่เป็น สับปะรด. แผนงาน - การพัฒนาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สหกรณ์ ปัญหา - สหกรณ์ไม่เข้าใจเอกสารคำแนะนำต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กล้วย กล้วย แต่เป็น สับปะรด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 แผนงาน - การพัฒนาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สหกรณ์ ปัญหา - สหกรณ์ไม่เข้าใจเอกสารคำแนะนำต่าง ๆ - เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่เข้าใจ ถ่องแท้ / เข้าใจไม่ตรงกัน

13 หลักการปฏิบัติระยะเวลาผู้รับผิดชอบ 1. ตั้งคณะกรรมการ ศึกษา / ให้ตกผลึก / เข้าใจตรงกัน ภายใน 3 วัน หลังจากรับเรื่องกลุ่มงาน / ฝบท. 2. ทำสรุปจาก ทฤษฎีสู่แนวทาง ปฏิบัติ / ทำโมเดล ง่ายๆ 3. ลงเวปไซต์ สำนักงานเป็น ฐานข้อมูลกลาง 1 วันฝบท. 4. ถ่ายทอดในการ ประชุมกลุ่มส่งเสริม ( จันทร์, ศุกร์ ) กลุ่มงาน 5. นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน / ถ่ายทอดให้สหกรณ์ กสส.


ดาวน์โหลด ppt กล้วย กล้วย แต่เป็น สับปะรด. แผนงาน - การพัฒนาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สหกรณ์ ปัญหา - สหกรณ์ไม่เข้าใจเอกสารคำแนะนำต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google