งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียงครุฑ ชนิดขาแบน. ครุฑ ชนิดขา ตั้งเฉียง เป็นตราแผ่นดิน ของไทย พระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ ประดับไว้ที่ ธงพระอิสริยยศ ประจำพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียงครุฑ ชนิดขาแบน. ครุฑ ชนิดขา ตั้งเฉียง เป็นตราแผ่นดิน ของไทย พระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ ประดับไว้ที่ ธงพระอิสริยยศ ประจำพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียงครุฑ ชนิดขาแบน

2 ครุฑ ชนิดขา ตั้งเฉียง เป็นตราแผ่นดิน ของไทย พระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ ประดับไว้ที่ ธงพระอิสริยยศ ประจำพระองค์

3 ธงสำหรับองค์ พระมหากษัตริย์ ธงมหาราช ใหญ่

4 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระ ราชินี ธงราชินี ใหญ่

5 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระ ยุพราช ธงเยาวราช ใหญ่

6 ธงสำหรับองค์พระวรชายาแห่ง สมเด็จพระยุพราช ธงเยาวราช ใหญ่ ฝ่ายใน ธงเยาวราช ใหญ่ ฝ่ายใน

7 ธงสำหรับองค์พระราชโอรส, สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ, สมเด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ ธงราชวงศ์ ใหญ่ ฝ่ายหน้า ธงราชวงศ์ ใหญ่ ฝ่ายหน้า

8 ธงสำหรับองค์พระราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ, สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ ธงราชวงศ์ ใหญ่ ฝ่ายใน ธงราชวงศ์ ใหญ่ ฝ่ายใน

9 การเชิญธงพระอิสริยยศออกไปใช้ ในราชการ

10


ดาวน์โหลด ppt ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียงครุฑ ชนิดขาแบน. ครุฑ ชนิดขา ตั้งเฉียง เป็นตราแผ่นดิน ของไทย พระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ ประดับไว้ที่ ธงพระอิสริยยศ ประจำพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google