งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียง ครุฑ ชนิดขาแบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียง ครุฑ ชนิดขาแบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียง ครุฑ ชนิดขาแบน

2 เป็นตราแผ่นดินของไทย
ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียง เป็นตราแผ่นดินของไทย พระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ ประดับไว้ที่ ธงพระอิสริยยศ ประจำพระองค์

3 ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์
ธงมหาราชใหญ่

4 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระราชินี
ธงราชินีใหญ่

5 ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
ธงเยาวราชใหญ่

6 ธงสำหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช
ธงเยาวราชใหญ่ ฝ่ายใน

7 ธงราชวงศ์ใหญ่ ฝ่ายหน้า ธงสำหรับองค์พระราชโอรส ,
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ , สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ธงราชวงศ์ใหญ่ ฝ่ายหน้า

8 ธงราชวงศ์ใหญ่ ฝ่ายใน ธงสำหรับองค์พระราชธิดา ,
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ , สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ธงราชวงศ์ใหญ่ ฝ่ายใน

9 การเชิญธงพระอิสริยยศออกไปใช้ในราชการ

10 การเชิญธงพระอิสริยยศออกไปใช้ในราชการ


ดาวน์โหลด ppt ครุฑ ชนิดขาตั้งเฉียง ครุฑ ชนิดขาแบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google