งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาอิสลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาอิสลาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาอิสลาม

2 1. แหล่งกำเนิด นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
พระเจ้าองค์เดียว – พระอัลลอฮ์ ศาสดา- นบีมูฮัมมัด มุสลิม - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

3 คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นภาษอาหรับ เนื้อหาคล้ายยูดายและคริสต์

4 นิกายสำคัญในศาสนาอิสลาม
1. นิกายซุนนี เคร่งครัด 2. นิกายชีอะห์ (เซนต์) แยกมาจากซุนนี 3. นิกายวาฮะบี นับถืออัลลอฮ์องค์เดียวไม่นับถือกาหลิบองค์อื่น (นิกายอื่นอีก- นิกายคอวาริจ อิสมาอิลลี ซูพี)

5 กาหลิบ กาหลิบ เป็นคำนำหน้าชื่อผู้นำมุสลิมแห่งอุมนะ หรือชุมชนอิสลาม คำนี้แผลงมาจากคำภาษาอาหรับว่า "خليفة" คาลีเฟาะห์ หมายถึง ผู้สืบทอด หรือ ตัวแทน

6 หลักธรรมสำคัญ หลักศรัทธา 6 ประการ 1. ศรัทธาในพระเจ้า
2. ศรัทธาในบรรดาลาอิกะห์ คือ เทวทูต หรือทูตจากสวรรค์ 3. ศรัทธาในคัมภีร์ 4. ศรัทธาในศาสนทูต 5. ศรัทธาในวันพิพาก (วันกามะห์) วันสิ้นโลก 6. ศรัทธาในกฎสภาวการณ์ (ลิขิตของพระเจ้า)

7 2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ การปฏิญาณตน การละมาด (อัส ซอ ลาห์)
การถือศีลอด (อัศศิยาม) - แสดงความกตัญญูต่ออัลลอฮ์ - ให้เรียนรู้ศาสนาบัญญัติ - ควบคุมความต้องการทางเพศ - รู้จักเมตตาธรรมและเอื้อเฟื้อต่อ คนยากจน - ให้มีความประพฤติดีงาม

8 4. การบริจาคทานซะกาต การทำให้บริสุทธิ์ ทำให้หมดมลทิน บริจาคทาน ร้อยละ 2.5 ของรายได้แต่ละปี

9 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ ในเดือน 12 ของปฏิทินอิสลาม นครเมกกะห์ ซาอุดิอาระเบีย


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาอิสลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google