งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาอิสลาม. 1. แหล่งกำเนิด นครเมกกะห์ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย พระเจ้าองค์เดียว – พระอัลลอฮ์ ศาสดา - นบีมูฮัมมัด มุสลิม - ผู้นับถือศาสนา อิสลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาอิสลาม. 1. แหล่งกำเนิด นครเมกกะห์ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย พระเจ้าองค์เดียว – พระอัลลอฮ์ ศาสดา - นบีมูฮัมมัด มุสลิม - ผู้นับถือศาสนา อิสลาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาอิสลาม

2 1. แหล่งกำเนิด นครเมกกะห์ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย พระเจ้าองค์เดียว – พระอัลลอฮ์ ศาสดา - นบีมูฮัมมัด มุสลิม - ผู้นับถือศาสนา อิสลาม

3 คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นภาษอาหรับ เนื้อหา คล้ายยูดายและคริสต์

4 นิกายสำคัญในศาสนาอิสลาม 1. นิกายซุนนี เคร่งครัด 2. นิกายชีอะห์ ( เซนต์ ) แยกมาจากซุนนี 3. นิกายวาฮะบี นับถืออัลลอฮ์องค์เดียวไม่นับ ถือกาหลิบองค์อื่น ( นิกายอื่นอีก - นิกายคอวาริจ อิสมาอิลลี ซูพี )

5 กาหลิบ กาหลิบ เป็นคำนำหน้าชื่อผู้นำมุสลิมแห่งอุมนะ หรือชุมชนอิสลาม คำนี้แผลงมาจากคำภาษา อาหรับว่า " خليفة " คาลีเฟาะห์ หมายถึง ผู้สืบทอด หรือ ตัวแทนอิสลามภาษา อาหรับ

6 หลักธรรมสำคัญ 1. หลักศรัทธา 6 ประการ 1. ศรัทธาในพระเจ้า 2. ศรัทธาในบรรดาลาอิกะห์ คือ เทวทูต หรือ ทูตจากสวรรค์ 3. ศรัทธาในคัมภีร์ 4. ศรัทธาในศาสนทูต 5. ศรัทธาในวันพิพาก ( วันกามะห์ ) วันสิ้นโลก 6. ศรัทธาในกฎสภาวการณ์ ( ลิขิตของพระเจ้า )

7 2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ 1. การปฏิญาณตน 2. การละมาด ( อัส ซอ ลาห์ ) 3. การถือศีลอด ( อัศศิ ยาม ) - แสดงความ กตัญญูต่ออัลลอฮ์ - ให้เรียนรู้ศาสนา บัญญัติ - ควบคุมความต้องการ ทางเพศ - รู้จักเมตตาธรรมและ เอื้อเฟื้อต่อ คนยากจน - ให้มีความประพฤติดี งาม

8 4. การบริจาคทานซะกาต การทำให้บริสุทธิ์ ทำให้หมดมลทิน บริจาคทาน ร้อยละ 2.5 ของรายได้แต่ละปี

9 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ ในเดือน 12 ของ ปฏิทินอิสลาม นครเมกกะห์ ซาอุดิอาระเบีย


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาอิสลาม. 1. แหล่งกำเนิด นครเมกกะห์ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย พระเจ้าองค์เดียว – พระอัลลอฮ์ ศาสดา - นบีมูฮัมมัด มุสลิม - ผู้นับถือศาสนา อิสลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google