งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.164 164 ขั้นแรกให้ท่านเปิด IE หรือ internet Explorer ขึ้นมา ตรงช่อง Address ให้พิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".164 164 ขั้นแรกให้ท่านเปิด IE หรือ internet Explorer ขึ้นมา ตรงช่อง Address ให้พิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .164 164 ขั้นแรกให้ท่านเปิด IE หรือ internet Explorer ขึ้นมา ตรงช่อง Address ให้พิมพ์ ftp://user@202.143.164.164/ จากนั้นกดปุ่ม Enter ftp://user@202.143.164.164/

2 202.143.164.164 164 <= ใส่ ชื่อ User ร. ร. ที่เขตแจกให้ใน ช่องนี้ <= ใส่ ชื่อ password ที่เขตแจกให้ ในช่องนี้ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาในส่วนนี้ให้ท่านนำ User และ Password ที่ ได้รับจากการอบรมมากรอกในช่อง User และ Password ให้ถูกต้อง โดยแล้วกดปุ่ม Log On หาก User และ Password ไม่ถูกต้องจะไม่ สามารถล็อกอินเข้าได้อนึ่งหากเครื่องท่านติดตั้งโปรแกรม antivirus บางโปรแกรมที่บล็อกเน็ตอยู่อาจจะมีปัญหาในการล็อกอินแนะนำให้ ถอนโปรแกรม antivirus นั้นออกก่อน หากท่านมีปัญหาในการ ล็อกอินเช่น password เข้าไม่ได้กรุณาติดต่อ อ. สุรชัย 081- 2828536 หรือ ผู้ดูแลเว็บ 089-7200641 หากท่านต้องการให้เครื่องจำ user และ password ด้วยให้เลือก savepassword หากไม่ต้องการให้ เครื่องจำก็ไม่ต้องเลือก

3 164 เมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านจะพบ ห้องที่เก็บเว็บไซต์ของท่านซึ่ง ในห้องนี้จะเป็นที่เก็บไฟล์ เว็บไซต์ท่านจะพบไฟล์ที่ทาง เขตใส่ไว้ให้เป็นไฟล์ทดสอบ ซึ่งท่านสามารถลบทิ้งได้เลย แล้วนำไฟล์เว็บไซต์ที่ท่าน แก้ไขแล้ว upload เข้ามาเก็บ ไว้ได้เลย


ดาวน์โหลด ppt .164 164 ขั้นแรกให้ท่านเปิด IE หรือ internet Explorer ขึ้นมา ตรงช่อง Address ให้พิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google