งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สารบรรณโรงเรียน ( รับ - ส่ง หนังสือ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สารบรรณโรงเรียน ( รับ - ส่ง หนังสือ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สารบรรณโรงเรียน ( รับ - ส่ง หนังสือ )

2 http://portal.ob ec.go.th LOGIN

3 ID ผู้ใช้ รหัสผ่ าน

4 1) รอลงทะเบียน รับ ( สารบรรณ กลาง )...... รายการ

5 2) คลิกเพื่อเรียกดู รายละเอียดของ หนังสือที่ส่งมาใน ระบบ

6 3) คลิกที่ไฟล์ เอกสารที่แนบ มาในระบบ

7 4) ปรากฏไฟล์ เอกสารที่แนบมาใน ระบบ / สั่งพิมพ์

8 5) ลงทะเบียน รับ

9 6) ได้เลข ทะเบียนรับ 7) OK

10 การลงทะเบียนรับหนังสือ ( ที่มาเป็น เอกสาร / จากหน่วยงานอื่น ๆ 1) หนังสือรับ ใหม่

11 2) กรอกข้อมูลที่ หนังสือ 3) กรอกข้อมูล วันที่หนังสือ 4) กรอกข้อมูล “ เรื่อง ” หนังสือ 6) + เพื่อเพิ่มชื่อ หน่วยงาน เจ้าของหนังสือ 5) เลือก “ จาก ” 7) ลงทะเบียน รับ

12 8) ได้เลขที่ ทะเบียนรับ หนังสือ 9) OK 10) หลังจากนั้นจะกลับไปหน้าจอ เพื่อ ลงทะเบียนหนังสือฉบับต่อไป

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สารบรรณโรงเรียน ( รับ - ส่ง หนังสือ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google