งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ
ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด.ญ.สลิลทิพย์ อินทนุ ม.1/2 เลขที่ 34 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก สารบัญ สารบัญ

2 สารบัญ เอกสารอ้างอิง กลับหน้าหลัก ผีเสื้อหนอน กระหล่ำ ผีเสื้อหนอนใบรัก
ผีเสื้อหนอน กระหล่ำ ผีเสื้อหนอนใบรัก ผีเสื้อหางติ่ง ผีเสื้อสีตาล ผีเสื้อขาหน้าพู่ ผีเสื้อป่า ผีเสื้อหัวแหลม ผีเสื้อบินเร็ว ผีเสื้อสีน้ำเงิน กลับหน้าหลัก เอกสารอ้างอิง

3 “ผีเสื้อหางติ่ง” ผีเสื้อหางติ่ง ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้ส่วนมากมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปลายปีคู่หลังจะมีส่วนยื่นยาวออกมาคล้ายหางหรือติ่ง สารบัญ สารบัญ

4 “ผีเสื้อหนอนกระหล่ำ”
ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้ ถ้าแบ่งตามสีจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีปีกสีเหลือง และปีกสีขาว สารบัญ สารบัญ

5 “ผีเสื้อหนอนใบรัก” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้ เป็นผีเสื้อชนิดที่มีพิษในตัว โดยได้รับพิษจากพืชอาหารที่ตัวหนอนกินเข้าไป สารบัญ

6 “ผีเสื้อสีตาล” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้ส่วนใหญ่มีสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดคล้ายดวงตาบนแผ่นปีก มักพบหากินในที่ร่ม สารบัญ

7 “ผีเสื้อป่า” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะมีสีเข้ม และหากินตามบริเวรที่เป็นร่มทึบ สารบัญ

8 “ผีเสื้อขาหน้าพู่” ผีเสื้อวงศ์ตระกูลนี้มักพบมากที่สุดในประเทศไทย โดยจะมีขาคู่หน้าที่หดสั้นลงจนดูคล้ายกระจุกพู่ขน สารบัญ

9 “ผีเสื้อหัวแหลม” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้มีลักษณะเด่น คือ ส่วนหัว มีรยางค์ปางยื่นแหลมออกมาคล้าย มีหัวแหลมปลายปีก คู่หน้าโค้งออกตัดเป็นมุมฉาก สารบัญ

10 “ผีเสื้อบินเร็ว” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับผีเสื้อกลางคืนมาก ปีกเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กและสั้น บินเร็วมาก สารบัญ

11 “ผีเสื้อสีน้ำเงิน” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้มีขนาดเล็กปีกบนมีสี ออกโทนสีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว หรือสีทองแดง สารบัญ

12 เอกสารอ้างอิง สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google