งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. สลิลทิพย์ อินทนุ ม.1/2 เลขที่ 34 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก สารบั ญ สารบั ญ สารบั ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. สลิลทิพย์ อินทนุ ม.1/2 เลขที่ 34 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก สารบั ญ สารบั ญ สารบั ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. สลิลทิพย์ อินทนุ ม.1/2 เลขที่ 34 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก สารบั ญ สารบั ญ สารบั ญ

2 สารบั ญ ผีเสื้อ หางติ่ง ผีเสื้อ หนอน กระหล่ำ ผีเสื้อ หนอนใบ รัก เอกสารอ้า งอิง ผีเสื้อ สีตาล ผีเสื้อ ป่า ผีเสื้อ ขาหน้าพู่ ผีเสื้อ หัวแหลม ผีเสื้อ บินเร็ว ผีเสื้อสี น้ำเงิน กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

3 “ ผีเสื้อหางติ่ง ” ผีเสื้อหางติ่ง ผีเสื้อในวงศ์ ตระกูลนี้ส่วนมากมีขนาด ค่อนข้างใหญ่ ปลายปีคู่หลังจะ มีส่วนยื่นยาวออกมาคล้ายหาง หรือติ่ง “ ผีเสื้อหางติ่ง ” ผีเสื้อหางติ่ง ผีเสื้อในวงศ์ ตระกูลนี้ส่วนมากมีขนาด ค่อนข้างใหญ่ ปลายปีคู่หลังจะ มีส่วนยื่นยาวออกมาคล้ายหาง หรือติ่ง สารบั ญ สารบั ญ สารบั ญ

4 “ ผีเสื้อหนอน กระหล่ำ ” ผีเสื้อในวงศ์ ตระกูลนี้ ถ้าแบ่ง ตามสีจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี ปีกสีเหลือง และปีก สีขาว สารบั ญ สารบั ญ สารบั ญ

5 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อหนอนใบรัก ” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้ เป็น ผีเสื้อชนิดที่มีพิษในตัว โดย ได้รับพิษจากพืชอาหารที่ตัว หนอนกินเข้าไป

6 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อสีตาล ” ผีเสื้อในวงศ์ ตระกูลนี้ส่วนใหญ่ มีสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดคล้าย ดวงตาบนแผ่นปีก มักพบหากินในที่ ร่ม

7 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อป่า ” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้มีขนาด เล็กจนถึงขนาดใหญ่ ส่วน ใหญ่จะมีสีเข้ม และหากิน ตามบริเวรที่เป็นร่มทึบ

8 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อขาหน้า พู่ ” ผีเสื้อวงศ์ ตระกูลนี้มักพบ มากที่สุดใน ประเทศไทย โดย จะมีขาคู่หน้าที่หด สั้นลงจนดูคล้าย กระจุกพู่ขน

9 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อหัวแหลม ” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้ มีลักษณะเด่น คือ ส่วนหัว มี รยางค์ปางยื่นแหลมออกมา คล้าย มีหัวแหลมปลายปีก คู่หน้าโค้งออกตัดเป็นมุมฉาก

10 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อบินเร็ว ” ผีเสื้อใน วงศ์ตระกูลนี้มีส่วน คล้ายคลึงกับ ผีเสื้อกลางคืนมาก ปีกเป็นรูป สามเหลี่ยมเล็ก และสั้น บินเร็วมาก

11 สารบั ญ สารบั ญ “ ผีเสื้อสีน้ำเงิน ” ผีเสื้อในวงศ์ตระกูลนี้มี ขนาดเล็กปีกบนมีสี ออกโทนสี น้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว หรือสี ทองแดง

12 สารบั ญ สารบั ญ เอกสาร อ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/.com


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผีเสื้อแสนสวยสายพันธุ์ต่างๆ จัดทำโดย ด. ญ. สลิลทิพย์ อินทนุ ม.1/2 เลขที่ 34 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก สารบั ญ สารบั ญ สารบั ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google