งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ. พาณิชย์จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ. พาณิชย์จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

2 พาณิชย์จังหวัด

3 นายพรศักดิ์ แสงเจริญ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด

4 นางสมพิศ สุทุม นักวิชาการพาณิชย์ 5

5 นางนิภาภรณ์ สมภักดี นักวิชาการพาณิชย์ 4

6 นางแสงจันทร์ มูลสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 5

7 นายรุ่งโรจน์ สุทธิวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติ 5

8 นางประทีป แสงเวียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

9 นายกอง พงศ์พีระ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

10 นายสามารถ ปินะถา พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

11 นายชุมพล ศรีคราม พนักงานขับรถยนต์

12 นางสาวสุเมตตา ศรีสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ PCOC

13 นางสาวแจ่ม จันทร์ วรรณทวี เจ้าหน้าที่ดัชนี ( อำเภอเมือง )

14 นางสาวนิภาภรณ์ มะโนรัตน์ เจ้าหน้าที่ดัชนี ( อำเภออุทุมพร )

15 นางสาวอรอุมา สิงห์แจ่ม เจ้าหน้าที่ดัชนี ( อำเภอกันทรลักษ์ )

16 “ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”


ดาวน์โหลด ppt บุคคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ. พาณิชย์จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google