งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ยุพา บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ยุพา บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ยุพา บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2 สมองเสื่อม ทำไมจึงต้องสนใจ โรคทันสมัย พบมากขึ้นเรื่อย มียาพอจะช่วยได้บ้าง เป็นภาระต่อครอบครัวและ ประเทศชาติ

3 อุบัติการณ์ สมองเสื่อม 5% ในประชากร > 65 ปี 20% ในประชากร > 80 ปี

4 สมองเสื่อม พบมากแค่ ไหน อายุ ( ปี ) เปอร์เซ็น ต์ พบผู้ป่วย 1 คน ในปชช 60 -641100 65-69250 70-74425 80-84166 85+323 75-79813

5 ปู่นี่แหละ ผู้สูงอายุ ตัวจริง

6 คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีความสามารถ ทางสติปัญญาลดลง คิดและจำ ไม่ได้เป็นโรคที่มักพบในผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ที่เป็นมีอาการหลงลืม การ ใช้ภาษาผิดปกติ และพฤติกรรม รวมถึงอารมณ์เปลี่ยนไป สมองเสื่อมคืออะไร

7 เธอๆๆชื่อ อะไรอ่ะ 555 ล้อเล่น ใช่ปล่าว

8 หลงลืม มีความเสื่อมของสมองทำให้ ความรอบรู้เปลี่ยนแปลงไป ( ความ รอบรู้ประกอบด้วย การรับรู้ ความจำ ความคิด เหตุผล จินตนาการ การ ตัดสินใจของเดิมดีอยู่แล้วเลวลง) ขี้ลืม มีความผิดปกติเรื่องความจำ เท่านั้น คือจำไม่ค่อยได้ ส่วน ความสามารถอื่นของสมองปกติ หลงลืมกับขี้ลืม ต่างกันอย่างไร

9 ขี้ลืม หลงลืม - ไม่ทราบว่าเอากุญแจ - จำไม่ได้เลย ว่าหยิบกุญแจ ไปวางไว้ไหน - เอ! เราล็อคประตูบ้าน - เอ! เราจะ เปิดประตู หรือยังนะ ยังงัย - เราจ่ายค่าอะไรไป - นี่เงินใคร อยู่ในกระเป๋าเรา ทำไมเหลือเงินแค่นี้ ลักษณะการลืม

10 โรคอัลไซเมอร์ ( Dementia of AlzheimerType ) ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการ เสื่อมสภาพของเซลล์สมองและไม่ สามารถรักษาให้หายได้ส่วนใหญ่มัก เกิดกับผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุที่พบบ่อย ที่สุดของภาวะสมองเสื่อม พบราวร้อย ละ 50-60 สาเหตุของสมอง เสื่อม

11 ภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากโรค หลอดเลือดสมอง ( Vascular Dementia ) ซึ่ง เกิดจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน หรือแตก อาการสมองเสื่อมจะเกิด ตามหลังจากสมองขาดเลือดไป เลี้ยง พบราวร้อยละ 20 ของผู้ป่วย สาเหตุของสมอง เสื่อม

12 ภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากสาเหตุ ที่รักษาได้ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจไม่พบบ่อย พบราวร้อยละ 10 แต่มีความสำคัญเพราะถ้า วินิจฉัยได้เร็วอาจทำให้ผู้ป่วย อาการดีขึ้น เช่น การกินยาที่มี ผลต่อการทำงานของสมอง โรคซึมเศร้า การดื่มสุรา สาเหตุของสมอง เสื่อม

13 โรคอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือด สมอง คือเนื้อสมองของผู้ป่วยอัลไซ เมอร์จะตายทั่วไปพร้อมๆกันจึงทำให้ ความสามารถของผู้ป่วยลดลงทุกๆ ด้าน แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เนื้อสมองจะตายเฉพาะส่วนจึงพบ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทันทีทันใดและ เป็นความผิดปกติเฉพาะด้าน เช่น ขับ รถชน มีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงแต่ ความจำยังดี ความแตกต่างของภาวะ สมองเสื่อม

14 ภาวะหลงลืมตามอายุ ภาวะนี้เกิดกับ ผู้สูงอายุบางรายมีอาการหลงลืมอย่าง เดียว ซึ่งมักเป็นเรื่องไม่สำคัญ อาการ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ไม่สูญเสีย ความสามารถในการดูแลตนเอง ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน ต่างจาก สมองเสื่อมตรงที่ ประวัติความเจ็บป่วย สั้น อาการเกิดขึ้นรวดเร็ว มักสับสน เรื่องเวลา สถานที่ ความคิดไม่ ปะติดปะต่อ การวินิจฉัยแยกโรค/ภาวะ อื่นออกจากภาวะสมองเสื่อม

15 โรคซึมเศร้า ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการ คล้ายสมองเสื่อมได้แต่ผู้ป่วยโรค ซึมเศร้ามักเป็นคนมาบอกแพทย์ว่า ความจำไม่ดี ประวัติค่อนข้างสั้น บาง รายอาจมีประวัติโรคซึมเศร้า เมื่อตรวจ สภาพสมองจะไม่ค่อยตั้งใจทำเต็มที่ และผลอาจไม่แตกต่างกันในการตรวจ แต่ละครั้ง การวินิจฉัยแยกโรค/ภาวะ อื่นออกจากภาวะสมองเสื่อม

16 -โรคหลอดเลือดสมอง - โรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดัน โลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือด หัวใจ โรคซึมเศร้า - การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา - กรรมพันธุ์ คนที่พ่อหรือแม่มีภาวะนี้ มีโอกาสเกิดมากกว่าคนที่พ่อแม่ปกติ ถึง 3 เท่า ถ้าทั้งพ่อและแม่มีภาวะนี้มี โอกาสเกิดมากกว่าพ่อและแม่ปกติถึง 5 เท่า ปัจจัยเสี่ยงของภาวะ สมองเสื่อม

17 1. บกพร่องด้านความจำสิ่งใหม่ ทำให้ พูดทบทวนเรื่องเก่า ถามซ้ำๆ รับประทานอาหารแล้วบอกว่ายังไม่ได้ รับประทาน 2. บกพร่องด้านการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่ง ใหม่ ขาดสมาธิ ไม่สามารถตัดสินใจ ได้ คิดเลขไม่ได้ อาการและอาการแสดง

18 3. บกพร่องในการประกอบกิจกรรมที่ ซับซ้อนหลายขั้นตอนเช่น ไม่สามารถ ทำอาหารได้ ไม่สามารถต่อโทรศัพท์ ได้ทั้งที่เคยทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ 4. บกพร่องในการตัดสินใจแก้ปัญหา เช่น นั่งมองฝนสาดเข้าบ้านเฉยๆ เพราะไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร อาการและอาการแสดง

19 5. หลงทาง เช่นเดินออกจากบ้านแล้ว หาทางกลับบ้านไม่ถูก 6. บกพร่องในการใช้ภาษา ได้แก่ พูด ไม่เป็นประโยค พูดตะกุกตะกัก พูด เพี้ยนเช่น เรียกแปรงสีฟันเป็นปากกา เรียกรีโมทเป็นโทรศัพท์ อาการและอาการแสดง

20 7. บกพร่องในการประกอบกิจกรรมที่ เคยทำได้มาก่อน เช่น ไขกุญแจบ้าน ไม่ได้ เดินขาลาก โทรศัพท์ไม่เป็น เดินช้าลง เปิดทีวีไม่เป็น 8. มีการประกอบกิจวัตรประจำวันด้วย ตนเองบกพร่อง เช่น ไม่อาบน้ำ ไม่ แต่งตัว กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่อยู่ อาการและอาการแสดง

21 ซักประวัติ - ระยะเวลาที่มีอาการ ช้า เร็ว - ลักษณะการลืม - อาการร่วมอื่นๆ - ลักษณะการดำเนินชีวิต การ บาดเจ็บทางสมอง - ลักษณะอาหารการกิน ยา - โรคประจำตัว อัมพาต อัมพฤกษ์ - ประวัติการบาดเจ็บที่ศีรษะ การตรวจวินิจฉัยสมอง เสื่อม

22 แบบประเมินภาวะสมอง เสื่อมMMSE-Thai

23 ทำอย่างไรจะยิ้ม สดใสเมื่อ ต้องอยู่กับคนสมอง เสื่อม

24 - ถามซ้ำ พูดซ้ำๆ รำคาญที่สุด - เอาแต่ใจตนเอง ไม่รู้จักรอ จะเอาไรก็ จะเอาให้ได้อย่างใจ - ไม่มีเหตุผล พูดไม่รู้เรื่องเลย - ทำตัวแปลกๆ - หวาดระแวง ชี้แจงก็ไม่ฟัง อยู่กับสมองเสื่อม ทำไม เครียด

25 - อาการไม่แน่นอน บางวันดีบางวันร้าย - ไม่รับฟังคนอื่น ไม่เปลี่ยนความคิด สุดท้าย ญาติเบื่อหน่าย ขัดแย้งกัน ตอบ โต้ทางวาจา บางทีใช้กำลัง จนหมดรัก ในที่สุด อยู่กับสมองเสื่อม ทำไม เครียด

26 1. ให้คำแนะนำผู้ดูแลและครอบครัว ของผู้ป่วยเพื่อให้ความเข้าใจกับ ภาวะสมองเสื่อม จะทำให้สามารถหา วิธีในการดูแลกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม 2. ทำความเข้าใจกับผู้ป่วย จะใช้ได้ ในกรณีผู้ป่วยยังหลงลืมไม่มาก หลักในการดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อม

27 3. แก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่มี ปัญหามากที่สุดก่อน 4. ผู้ดูแลผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อน ที่เพียงพอ 5. ใช้สัญชาติญาณและจินตนาการ ให้มาก อย่าไปยึดติดความถูกต้อง ทั้งหมด เช่นถ้าผู้ป่วยยืนยันจะสวม หมวกเวลานอนนับว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ ไม่เป็นอันตราย หลักในการดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อม

28 6. พยายามทำจิตใจให้แจ่มใส มี อารมณ์สดชื่น สนุกสนาน ถ้าผู้ดูแล อารมณ์ดีจะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วย7. พยายามจัดรูปแบบการดูแลที่ สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เช่น การรับประทานอาหาร การเข้า นอน อาบน้ำ เวลาค่อนข้างคงที่ หลักในการดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อม

29 8. พยายามพูด สื่อสารกับผู้ป่วย อธิบายสั้นๆว่ากำลังทำอะไร เป็น ขั้นๆทีละขั้นตอน เช่น การอาบน้ำ 9. หลีกเลี่ยงการพูดถึงผู้ป่วยกับคน อื่นต่อหน้าผู้ป่วย โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วย หลักในการดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อม

30 ปัญหา ชอบค้นของ การแก้ไข - ใส่กุญแจลิ้นชักหรือตู้ที่ใส่ของมี ค่าหรือเป็นอันตราย - ใส่สิ่งของที่ผู้ป่วยอาจจะสนใจ ในลิ้นชักบนๆหรือในที่ๆผู้ป่วย อาจจะค้นก่อน การดูแลปัญหา พฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบ บ่อย

31 ปัญหา ชอบสะสมของ การแก้ไข - พยายามเก็บของให้เป็นที่เป็น ทาง - เก็บของมีค่าไว้ในที่ที่ปลอดภัย - ทำสิ่งต่างที่ชิ้นเล็กๆให้มองหา ง่ายยิ่งขึ้น เช่นใส่พวงกุญแจ การดูแลปัญหา พฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบ บ่อย

32 ปัญหา หยิบฉวยสิ่งของ การแก้ไข - วันไปซื้อของนอกบ้านอาจเลือก ชุดที่ไม่มีกระเป๋า - ให้ผู้ป่วยถืออะไรบางอย่างที่ทำ ให้มือไม่ว่างเช่น ถือของเบาๆ หรือ เข็นรถเข็น - ก่อนชำระเงินตรวจสอบทุกครั้งว่า ผู้ป่วยไม่ได้หยิบอะไรมา การดูแลปัญหาพฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย

33 ปัญหา การรับประทานอาหารแล้ว รับประทานอีกการแก้ไข - ใส่อาหารที่ให้ผู้ป่วยกัด รับประทานทีละเล็กละน้อย เช่น ขนมปังกรอบ แตงกวา การดูแลปัญหาพฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย

34 ปัญหา การแต่งตัว ไม่รู้ว่าเสื้อผ้า ใส่อย่างไร การแก้ไข - เตรียมเรียงลำดับเสื้อผ้าไว้ให้ คงที่เสมอ เลือกแบบเสื้อผ้าที่ใส่ง่าย การดูแลปัญหาพฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย

35 ปัญหา อาการหูแว่วหรือเห็นภาพ หลอน การแก้ไข - ควรได้รับการตรวจการมองเห็น และการได้ยิน - ถ้าผู้ป่วยไม่เคยเป็นมาก่อนอาจ ต้องพาพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ อาจเป็นผลจากยา เช่น ยาลดน้ำมูก - พยายามไม่ปฏิเสธผู้ป่วยถึงภาพ หลอนหรือหูแว่วเพราะอาจทำให้ หงุดหงิด อารมณ์เสีย การดูแลปัญหาพฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย

36 ปัญหา เดินหลงออกจากบ้าน การแก้ไข - เขียนข้อมูลในการติดต่อกลับลง บนเสื้อผ้า/สร้อย - บ้านควรมีรั้วขอบชิด - อาจบอกเพื่อนบ้านให้เป็นหูเป็น ตา - เอาสิ่งที่จะกระตุ้นการออกนอก บ้านออกห่างจากสายตาเช่น กุญแจ รองเท้าเป็นต้น การดูแลปัญหาพฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย

37 ปัญหา หยิบฉวยสิ่งของ การแก้ไข - วันไปซื้อของนอกบ้านอาจเลือก ชุดที่ไม่มีกระเป๋า - ให้ผู้ป่วยถืออะไรบางอย่างที่ทำ ให้มือไม่ว่างเช่น ถือของเบาๆ หรือ เข็นรถเข็น - ก่อนชำระเงินตรวจสอบทุกครั้งว่า ผู้ป่วยไม่ได้หยิบอะไรมา การดูแลปัญหาพฤติกรรมของ ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่พบบ่อย

38 การพัฒนาศักยภาพสมองแบ่งเป็น สองส่วน 1. ฝึกเพื่อจำ ตั้งใจจำ พูด ออกมาดังๆว่ามีกิจกรรม อะไรบ้างในแต่ละวัน มีสติเสมอ 2. ฝึกเพื่อลดสนิมสมอง เช่น การฝึกคิดเลข เกมส์ต่างๆ การ ทำนิวโรบิคเอ็กเซอร์ไซด์ เคล็ดลับการป้องกันสมอง เสื่อม

39 การฝึกระบุสีของตัวอักษร ให้บอกชื่อของสีดังๆให้เร็วที่สุดที่ จะทำได้ไม่ใช่อ่านตามตัวอักษรแต่ เป็นการระบุสีของตัวอักษรที่พิมพ์ ไว้ เขียว ฟ้า แดง เหลือง ฟ้า ดำ เหลือง แดง เหลือง เขียว เหลือง แดง ฟ้า แดง เขียว ดำ

40 การฝึกคิดเลข 9+13= 20– 6= 8-2= 11+11= 6+8 = 17-9 = 10-4= 7+8=

41 การฝึกจำคำศัพท์ให้ได้มาก ที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลา 2 นาที ยางลบ บันได ไม้กวาด ประตูบ้าน แชมพู ผ้าห่ม โทรศัพท์ กระดาษ หลอดไฟ แว่นตา ผ้าห่ม หมอน ผ้าม่าน กล้วย เสื้อแขน ยาว กะละมัง

42 เคล็ดลับการป้องกัน สมองเสื่อม ท่าการบริหารสมอง สมอง

43 รูปแบบการดำเนิน คลินิกความทรงจำ ขั้นตอนการดูแลสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ.doc

44 รูปแบบการดำเนิน คลินิกความทรงจำ ระบบเครือข่ายส่งต่อจาก คลินิกความทรงจำ.doc

45 คุณภาพในการดูแล ผู้ป่วยขึ้นอยู่กับความ รักใคร่และจิตใจที่ดี ของผู้ดูแลร่วมกับ ความรู้ความเข้าใจ

46 สู้ สู้ๆๆๆๆจร้า

47


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ยุพา บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google