งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foundation of Nutrition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foundation of Nutrition"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foundation of Nutrition 006223

2 ฟลูออรีน(Fluorine)

3 ข้อมูลทั่วไป ฟลูออรีน เป็นเกลือแร่จำเป็นที่พบในเนื้อหนังเกือบทั่ว
ร่างกายแต่ จำนวนและที่พบมากกว่าที่อื่นๆ คือที่โครง กระดูกและฟัน และฟลูออรีนที่พบในร่างกายจะอยู่ใน ลักษณะเป็นสารผสมเรียกว่า ฟลูออไรด์ ซึ่งมี 2 ชนิด คือ โซเดียมฟลูออไรด์ ที่เขาใช้เจือปนกับน้ำดื่ม ซึ่ง ต่างกันกับแคลเซียมฟลูออไรด์ที่พบตามธรรมชาติ

4 ข้อมูลทั่วไป สิ่งแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ พื้นที่ดินปลูกปุ๋ยที่ใช้
ปริมาณฟลูออรีนในพืชผักนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ พื้นที่ดินปลูกปุ๋ยที่ใช้ และบางแห่งใช้สเปรย์ที่มีฟลูออรีน

5 ข้อมูลทั่วไป สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับฟลูออรีนกับสัตว์บางชนิด
เช่น ไก่ เวลามันกินอาหารจะเห็นว่าไก่จิกก้อน กรวดกิน ที่ทำเช่นนี้เพราะสัญชาตญาณของไก่ ที่รู้ว่า ก้อนกรวด ก้อนหินเป็นแหล่งกำเนิดที่ดี ของฟลูออรีน เกลื่อแร่ชนิดนี้เป็นเป็นตัวสำคัญ ที่ทำให้ไข่แดงมีสีแดง เปลือกสีสวยและมีคุณค่า อาหารครบถ้วน

6 ประโยชน์ต่อร่างกาย จากการวิจัยพบว่า ฟลูออไรด์จะเพิ่มการจับเกาะของแคลเซียม จึงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ และความผิดปรกติของกระดูกที่จะถูกสร้างขึ้น 2. ช่วยลดการเกิดกรดในปากเนื่องจากคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นจึงไปลดการเสียของเคลือบฟัน

7 ประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ทำให้นัยน์ตาดำ มีสีเข้มขึ้น มีสุขภาพดี และสวยงาม ซึ่งเกลือแร่ฟลูออรีนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มาก สำหรับผู้รักสวยรักงามจะขาดเสียไม่ได้ 4. ช่วยในการดูดซึมของเหล็ก 5. ช่วยในการเจริญเติบโต และบำรุงระบบสืบพันธุ์

8 ในธรรมชาติมีอาหารให้หลายชนิดที่มีเกลือแร่ชนิดนี้ เช่น อาหารทะเลน้ำมันตับปลา หัวบีท กระเทียม กะหล่ำปลี ผักโขม ไข่แดง แอปเปิล องุ่น ข้าวโพด มันฝรั่ง เนย เมล็ดทานตะวัน และน้ำดื่ม แหล่งที่พบ

9 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดความเข้มข้นมาตรฐานของน้ำปะปาไว้ให้มีฟลูออรีนประมาณ 1 PPM ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ปลอดภัย การให้ฟลูออไรด์อาจทำได้โดย

10 เติมในน้ำดื่ม ชนิดเม็ด ฟลูออไรด์ในยาสีฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ โดยใช้ น้ำยาเคลือบบนผิวฟัน น้ำยาบ้วนปากชนิดฟลูออไรด์

11 ปริมาณที่แนะนำ การได้รับฟลูออไรด์ 1 ส่วนต่อน้ำล้านส่วนจะช่วยป้องกันฟันผุ ในเด็กจนอายุถึง 8-12 ปีได้ ในผู้ใหญ่บางรายอาจมีประโยชน์บ้างในการช่วยรักษาฟันให้ แข็งแรงในคนปรกติจะได้รับ ฟลูออไรด์จากอาหารต่างๆ ประมาณ 1.8 มก. ต่อวัน และถ้าดื่มน้ำที่มีสารนี้ 1 ส่วน ต่อ ล้านส่วนจะได้รับฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นเป็น 3.2 มก. ต่อวัน ร่างกายจะเก็บไว้ในกระดูก 2-3 มก. ต่อวัน ถ้าในน้ำมีฟลูออรีนมากกว่า 2.5 ส่วนในล้านส่วนจะทำให้เกิด Mottling คือ เนื้อฟันไม่เป็นมัน และผิวนอกขรุขระ เรียกว่า Fluorosis 

12 ผลของการขาด การขาดเกลือแร่ฟลูออรีนจะทำให้ฟันผุ โรคกระดูกพรุน
ถ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดโรคฟลูออโรซิส ซึ่งมีลักษณะ ของอาการฟันเป็นลายจุดๆ และทำให้หินปูน เกิดขึ้นใน เนื้อเยื่อได้ ไต ตับ ต่อมอะดรีนัล หัวใจประสาทส่วนกลาง อวัยวะสืบพันธุ์ถูกทำลายหรือกระทบกระเทือน ถ้าเป็นระยะก่อนฟันขึ้นหือฟันกำลังจะขึ้น อาจทำให้ฟัน ไม่แข็งแรงและฟันผุง่านขึ้น

13 ลักษณะอาการฟันผุและลายจุดๆ

14 ผลของการได้รับมากเกินไป
ฟันตกกระ ลักษณะอาการฟันตกกระ

15 ผลของการได้รับมากเกินไป
การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป ทำให้มีการยับยั้งเอนไซม์ ที่มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ เมตาบอลิซึมของฟอสเฟตและ TCA cycle ในเด็กที่ได้รับยาเม็ดฟลูออไรด์เกินขนาด อาการเฉียบพลัน คือ น้ำลายไหล คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน ชัก หัวใจวาย ตายได้ ทำให้การเจริญเติบโตลดลง

16 ผลของการได้รับมากเกินไป
กระดูกแน่นทึบ

17 การดูดซึม ส่วนใหญ่ดูดซึมที่ลำไส้เล็ก แต่ก็มีบางส่วนถูกดูดซึมที่กระเพราะ ประมาณร้อยละ 90 ของฟลูออไรด์ที่กินเข้าไปจะเข้าไปในกระแสโลหิต ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งจะขับออกทางปัสสาวะ และอีกครึ่งหนึ่งจะไปจับที่ฟันและกระดูก ฟลูออไรด์ในเลือดแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของไอออนอิสระ และอีกส่วนจะอยู่รวมกับโปรตีนและอัลบูมิน ฟลูออไรด์ที่อยู่ในรูปไอออนอิสระมีความสำคัญต่อร่างกายโดยทำหน้าที่ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว

18 อาหารหรือสารเสริมฤทธิ์ อาหารหรือสารต้านฤทธิ์
แคลเซียม ช่วยละลายพิษถ้าเกิดกับ ฟลูออรีน น้ำฟลูโอไรเดท หรือน้ำที่เติมฟลูออรีน แล้ว อาหารหรือสารเสริมฤทธิ์ ยังไม่พบหลักฐาน แต่สิ่งที่รบกวนการดูดซึมของฟลูออรีน ได้แก่ เกลืออะลูมินัมของฟลูออรีนและแคลเซียมประเภทไม่ละลายน้ำ อาหารหรือสารต้านฤทธิ์

19 คณะผู้จัดทำ นายกฤษฎา บุญจวง นางสาวกาญจนา แช่มช้อย นายเศรษฐ์ สุทธรินทร์


ดาวน์โหลด ppt Foundation of Nutrition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google