งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารที่ใช้ในการทำความสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
แบบทดสอบก่อนบทเรียน สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

2 ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด
ตอนที่ 1 คำชี้แจง   จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด  …… 1. สารที่ใช้ผสมเพื่อทำน้ำยาล้างห้องน้ำ คือ โซเดียมไฮ ดรอกไซด์ …… 2. ถ้าสบู่เข้าตาควรรีบล้างด้วยน้ำทันที เพราะจะกัดเยื่อตาได้ …… 3. ฟองอากาศที่ฟู่ขึ้นมาจากการราดสารที่ใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ คือ ก๊าซไฮโดรเจน …… 4. สารที่ใช้ทำความสะอาดมีสมบัติเป็นเบสเท่านั้น …… 5. เมื่อหยดน้ำมันลงในหลอดทดลองที่ใส่แชมพูสระผม แล้วเขย่าจะพบว่าน้ำมันละลาย ได้ในแชมพูสระผมได้ของเหลวที่มีลักษณะขุ่นขาว …… 6. ทั้งกรดและเบสเป็นสารที่กัดกร่อนผิวหนังและเสื้อผ้า

3 ตอนที่ 2 คำชี้แจง จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ตอนที่ 2   คำชี้แจง   จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. เหตุใดจึงไม่ใช้น้ำธรรมดาเพียงอย่างเดียวในการชำระล้างร่างกายและเสื้อผ้า 2. สบู่ แชมพู และผงซักฟอก ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าได้อย่างไร 3. สารละลายสบู่ แชมพู และผงซักฟอก มีสมบัติความเป็นกรด – เบสอย่างไร 4. เรามีวิธีใช้สารทำความสะอาดห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างไร    

4 ข อ ใ ห้ โ ช ค ดี ทุ ก ค น


ดาวน์โหลด ppt สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google