งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อน บทเรียน สารที่ใช้ในการทำความ สะอาด. ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อน บทเรียน สารที่ใช้ในการทำความ สะอาด. ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อน บทเรียน สารที่ใช้ในการทำความ สะอาด

2 ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด …… 1. สารที่ใช้ผสมเพื่อทำน้ำยาล้าง ห้องน้ำ คือ โซเดียมไฮ ดรอกไซด์ …… 2. ถ้าสบู่เข้าตาควรรีบล้างด้วยน้ำ ทันที เพราะจะกัดเยื่อตาได้ …… 3. ฟองอากาศที่ฟู่ขึ้นมาจากการ ราดสารที่ใช้ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ คือ ก๊าซไฮโดรเจน …… 4. สารที่ใช้ทำความสะอาดมี สมบัติเป็นเบสเท่านั้น …… 5. เมื่อหยดน้ำมันลงในหลอด ทดลองที่ใส่แชมพูสระผม แล้วเขย่า จะพบว่าน้ำมันละลาย ได้ในแชมพู สระผมได้ของเหลวที่มีลักษณะขุ่น ขาว …… 6. ทั้งกรดและเบสเป็นสารที่กัด กร่อนผิวหนังและเสื้อผ้า

3 ตอนที่ 2 คำชี้แจง จงเติมคำหรือข้อความลงใน ช่องว่างให้ถูกต้อง 1. เหตุใดจึงไม่ใช้น้ำธรรมดา เพียงอย่างเดียวในการชำระ ล้างร่างกายและเสื้อผ้า 2. สบู่ แชมพู และผงซักฟอก ทำความสะอาดร่างกายและ เสื้อผ้าได้อย่างไร 3. สารละลายสบู่ แชมพู และ ผงซักฟอก มีสมบัติความเป็น กรด – เบสอย่างไร 4. เรามีวิธีใช้สารทำความสะอาด ห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยอย่างไร 4. เรามีวิธีใช้สารทำความสะอาด ห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยอย่างไร

4 ข อ ใ ห้ โ ช ค ดี ทุ ก ค น


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อน บทเรียน สารที่ใช้ในการทำความ สะอาด. ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ตอนที่ 1 คำชี้แจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google