งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ.ถนอมจิตต์ เสนมา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ.ถนอมจิตต์ เสนมา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ.ถนอมจิตต์ เสนมา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

2 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

3 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

4 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

5 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

6 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

7 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

8 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

9 ทฤษฎีอะตอม

10 - ทฤษฎีอะตอม

11 - ทฤษฎีอะตอม

12 - ทฤษฎีอะตอม

13 การเกิดสารประกอบ

14 แบบจำลองอะตอมของ ดอลตัน

15 จอห์น ทอมสัน

16 หลอดรังสีแคโทด

17 - หลอดรังสีแคโทด

18 - หลอดรังสีแคโทด

19 การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน
การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน (ประจุลบ) หันนิ้วทั้งสี่ของมือขวาไปทางทิศของความเร็ว วนนิ้วทั้งสี่ ไปหาสนามแม่เหล็ก นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทางทิศตรงข้ามกับทิศของแรง

20 การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน
การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน (ประจุลบ) หันนิ้วทั้งสี่ของมือขวาไปทางทิศของความเร็ว วนนิ้วทั้งสี่ ไปหาสนามแม่เหล็ก นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทางทิศตรงข้ามกับทิศของแรง

21 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อโปรตอน (ประจุบวก)
การหาทิศของแรงที่กระทำต่อโปรตรอน (ประจุบวก) ยังคงใช้มือขวาเช่นเดิมแต่นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทางทิศเดียวกับทิศของแรง

22 การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน

23 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อโปรตอน (ประจุลบ)

24 หลอดรังสีแคโทด

25 - หลอดรังสีแคโทด

26 แบบจำลองอะตอมของ ทอมสัน

27 ลอดเออร์เนส รัทเทอร์ฟอร์ด

28 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

29 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

30 - การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

31 แบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด

32 นีลส์ โบร์

33 สเปกตรัมของแสงอาทิตย์

34 - สเปกตรัมของแสงอาทิตย์

35 - สเปกตรัมของแสงอาทิตย์

36 สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุในหลอดไฟ

37 - สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุในหลอดไฟ

38 - สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุในหลอดไฟ

39 - สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุในหลอดไฟ

40 - สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุในหลอดไฟ

41 - สีของเปลวไฟจากการเผาสารประกอบ

42 สีของเปลวไฟ

43 เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน

44 - เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน

45 ข้อสรุปจากสเปกตรัมของไฮโดรเจน

46 ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม

47 การเกิดสเปกตรัม

48 - การเกิดสเปกตรัม

49 - การเกิดสเปกตรัม

50 เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน

51 แบบจำลองอะตอมของโบร์

52 - แบบจำลองอะตอมของ โบร์

53 - แบบจำลองอะตอมของโบร์

54 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

55 - สรุปแบบจำลองอะตอม

56 เจมส์ แชดวิก

57 อนุภาคมูลฐานของอะตอม

58 - อนุภาคมูลฐานของอะตอม

59 - อนุภาคมูลฐานของอะตอม

60 สัญลักษณ์นิวเคลียร์

61 แบบฝึกหัด

62 Help


ดาวน์โหลด ppt มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ.ถนอมจิตต์ เสนมา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google