งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ. ถนอมจิตต์ เสนมา ร. ร. เตรียมอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ. ถนอมจิตต์ เสนมา ร. ร. เตรียมอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ. ถนอมจิตต์ เสนมา ร. ร. เตรียมอุดมศึกษา

2 - มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1

3

4

5

6

7

8

9 ทฤษฎีอะตอม

10 - ทฤษฎีอะตอม

11

12

13 การเกิดสารประกอบ

14 แบบจำลองอะตอมของ ดอลตัน

15 จอห์น ทอมสัน

16 หลอดรังสีแคโทด

17 - หลอดรังสีแคโทด

18

19 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อ อิเล็กตรอน หันนิ้วทั้งสี่ของมือขวาไปทางทิศของ ความเร็ว วนนิ้วทั้งสี่ ไปหาสนามแม่เหล็ก นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทาง ทิศตรงข้ามกับทิศของแรง การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน ( ประจุลบ )

20 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อ อิเล็กตรอน หันนิ้วทั้งสี่ของมือขวาไปทางทิศของ ความเร็ว วนนิ้วทั้งสี่ ไปหาสนามแม่เหล็ก นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทาง ทิศตรงข้ามกับทิศของแรง การหาทิศของแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน ( ประจุลบ )

21 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อ โปรตอน ( ประจุบวก ) ยังคงใช้มือขวาเช่นเดิมแต่นิ้วหัวแม่มือ จะชี้ไปทางทิศเดียวกับทิศของแรง การหาทิศของแรงที่กระทำต่อโปรตรอน ( ประจุ บวก )

22 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อ อิเล็กตรอน

23 การหาทิศของแรงที่กระทำต่อ โปรตอน ( ประจุลบ )

24 หลอดรังสีแคโทด

25 - หลอดรังสีแคโทด

26 แบบจำลองอะตอมของ ทอมสัน

27 ลอดเออร์เนส รัทเทอร์ฟอร์ด

28 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

29

30 - การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

31 แบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด

32 นีลส์ โบร์

33 สเปกตรัมของแสงอาทิตย์

34 - สเปกตรัมของแสงอาทิตย์

35

36 สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุใน หลอดไฟ

37 - สเปกตรัมของแก๊สที่บรรจุใน หลอดไฟ

38

39

40

41 - สีของเปลวไฟจากการเผา สารประกอบ

42 สีของเปลวไฟ

43 เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน

44 - เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน

45 ข้อสรุปจากสเปกตรัมของ ไฮโดรเจน

46 ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนใน อะตอม

47 การเกิดสเปกตรัม

48 - การเกิดสเปกตรัม

49

50 เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน

51 แบบจำลองอะตอมของโบร์

52 - แบบจำลองอะตอมของ โบร์

53

54 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

55 - สรุปแบบจำลองอะตอม

56 เจมส์ แชดวิก

57 อนุภาคมูลฐานของอะตอม

58 - อนุภาคมูลฐานของอะตอม

59

60 สัญลักษณ์นิวเคลียร์

61 แบบฝึกหัด

62 Help


ดาวน์โหลด ppt มหัศจรรย์แห่งอะตอม 1 ตอน 1 โครงสร้างอะตอม อ. ถนอมจิตต์ เสนมา ร. ร. เตรียมอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google