งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 น้ำตาลทรายถุงละ 1 ก.ก. โจทย์ ราคาถุงละ 13.25 บาท มีเงิน 60.75 บาท
หน้า 38 ข้อ9 น้ำตาลทรายถุงละ 1 ก.ก. โจทย์ ราคาถุงละ บาท มีเงิน บาท ซื้อได้กี่ถุง และเหลือเงินกี่บาท

4 แนวคิด ราคาน้ำตาล 1 ถุง จำนวนที่มีเงินอยู่ นำไปหาร ซื้อได้กี่ถุง

5 น้ำตาลทรายถุงละ บาท วิธีทำ มีเงิน บาท ซื้อได้ ถุง 60.75 ÷ 13.25 ซื้อได้ ถุง

6 น้ำตาล × 4 = 53.00 บาท เหลือเงิน บาท = 7.75 บาท

7 ไนโตรเจนหนัก 0.0012 เท่าของน้ำ
หน้า 38 ข้อ11 ไนโตรเจนหนัก เท่าของน้ำ ไฮโดรเจนหนัก เท่าของน้ำ ไฮโดรเจนหนักเป็นกี่เท่าไนโตรเจน

8 แนวคิด น้ำหนักของไนโตรเจน นำไปหาร น้ำหนักของไฮโดรเจน

9 ไนโตรเจนหนัก 0.0012 เท่าของน้ำ
วิธีทำ ไนโตรเจนหนัก เท่าของน้ำ ไฮโดรเจนหนัก เท่าของน้ำ ดังนั้นไฮโดรเจนหนักเป็น ÷ เท่าไนโตรเจน = เท่าของไนโตรเจน

10 การหาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา
1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะดำเนินการ อย่างไร ได้สิ่งที่โจทย์ถาม

11 หน้า 37,38 ข้อ 9,10,11,12,13


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google