งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 หน้า 38 ข้อ 9 โจทย์ น้ำตาลทรายถุงละ 1 ก. ก. ราคาถุงละ 13.25 บาท ซื้อได้กี่ถุง มีเงิน 60.75 บาท และเหลือเงินกี่บาท

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แนวคิด จำนวนที่มีเงินอยู่นำไปหาร ราคาน้ำตาล 1 ถุง ซื้อได้กี่ถุง

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ มีเงิน 60.75 บาท น้ำตาลทรายถุงละ 13.25 บาท ซื้อได้ ถุง ซื้อได้ 4 ถุง 60.75 ÷ 13.25

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้ำตาล 13.25 × 4 = เหลือเงิน 60.75-53.00 บาท 53.00 บาท = 7.75 บาท

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 38 ข้อ 11 ไนโตรเจนหนัก 0.0012 เท่าของน้ำ ไฮโดรเจนหนัก 0.00009 เท่าของน้ำ ไฮโดรเจนหนักเป็นกี่เท่าไนโตรเจน

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้ำหนักของไนโตรเจน น้ำหนักของไฮโดรเจน แนวคิด นำไปหาร

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ ไฮโดรเจนหนัก 0.00009 เท่าของน้ำ ดังนั้นไฮโดรเจนหนักเป็น ไนโตรเจนหนัก 0.0012 เท่าของน้ำ = 0.075 เท่าของไนโตรเจน 0.00009 ÷ 0.0012 เท่าไนโตรเจน

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะดำเนินการ อย่างไร ได้สิ่งที่โจทย์ถาม

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 37,38 ข้อ 9,10,11,12,13


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google