งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด อะตอมประกอบด้วย นิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ ตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แต่มีมวลมากและมีประจุเป็น บวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด อะตอมประกอบด้วย นิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ ตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แต่มีมวลมากและมีประจุเป็น บวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด อะตอมประกอบด้วย นิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ ตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แต่มีมวลมากและมีประจุเป็น บวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ เป็นลบ และมีมวลน้อยมาก จะ วิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเป็นบริเวณ กว้าง

2 อนุภาคมูลฐานของอะตอม ทุกอะตอมประกอบด้วย อนุภาคที่สำคัญคือ โปรตอน, นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยมี โปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายใน นิวเคลียส นิวเคลียสนี้จะ ครอบครองเนื้อที่ภายในอะตอม เพียงเล็กน้อย และมีอิเล็กตรอนวิ่ง รอบๆ นิวเคลียสด้วยความเร็ว สูง คล้ายกับมีกลุ่มประจุลบปก คลุมอยู่โดยรอบ

3 อิเล็กตรอน (Electron) สัญลักษณ์ e - มี ประจุลบ และมีมวลน้อยมาก โปรตอน สัญลักษณ์ p + มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า อิเล็กตรอน ( เกือบ 2,000 เท่า ) นิวตรอน สัญลักษณ์ n มีประจุเป็นศูนย์ และ มีมวลมากพอๆกับโปรตอน หมายเหตุ อนุภาคนิวตรอน ค้นพบโดย เจมส์ แซควิก (James Chadwick) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ( พ. ศ.2475) อนุภา ค ประจุ ( ห น่วย ) ประจุ (C ) มวล (g) มวล (am u) อิเล็ก ตรอน 1.6 x x โปรตร อน x x นิวตร อน x

4 เลขอะตอม, เลขมวลและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 1. จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า เลข อะตอม (atomic number, Z) 2. ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอน เรียกว่า เลขมวล (mass number, A) A = Z + N โดยที่ N เป็นจำนวนนิวตรอน ( เลขเชิงมวลจะเป็นจำนวนเต็มและมีค่า ใกล้เคียงกับมวลของอะตอม ) การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ เขียน (A) ไว้ข้างบนด้านซ้ายของสัญลักษณ์ ธาตุ เขียน (Z) ไว้ข้างล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ ธาตุ X = สัญลักษณ์ของธาตุ

5 การหาอนุภาคมูลฐานของอะตอม จาก สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ดังนั้น อะตอมของธาตุลิเทียม ( Li ) มีจำนวนโปรตอน = 3 ตัว อิเล็กตรอน = 3 ตัว และนิวตรอน = 4 ตัว

6 ตัวอย่าง จงคำนวณจำนวนอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน ของธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์ นิวเคลียร์ดังต่อไปนี้ Na, U, 12 6 C วิธีทำ จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ A Z X A คือ เลขมวล Z คือ เลขอะตอม A = Z + n n = A - Z สำหรับ Na มี A = 23, Z = 11 เพราะฉะนั้น n = = 12 มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 11 มีนิวตรอน = 12

7 สำหรับ U มี A = 235, Z = 92 เพราะฉะนั้น n = = 143 มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 92 มีนิวตรอน = 143 สำหรับ C มี A = 12, Z = 6 เพราะฉะนั้น n = = 6 มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 6 มีนิวตรอน = 6

8 จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียและ บอกอนุภาคมูลฐานของ อะตอมต่อไปนี้ 1. โพแทสเซียม 2. กำมะถัน 3. โบรมีน 4. แคลเซียม 5. ซิลิคอน

9 เฉลย 1. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ K มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 19 เพราะฉะนั้น n = = 20 มีนิวตรอน = สัญลักษณ์นิวเคลียร์ S มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 16 เพราะฉะนั้น n = = 16 มีนิวตรอน = 16

10 เฉลย 3. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ Br มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 35 เพราะฉะนั้น n = = 45 มีนิวตรอน = สัญลักษณ์นิวเคลียร์ Ca มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 20 เพราะฉะนั้น n = = 20 มีนิวตรอน = 20

11 เฉลย 5. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ Si มีอิเล็กตรอน = โปรตอน = 14 เพราะฉะนั้น n = = 14 มีนิวตรอน = 14

12

13


ดาวน์โหลด ppt สรุปแบบจำลองอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด อะตอมประกอบด้วย นิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ ตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แต่มีมวลมากและมีประจุเป็น บวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google