งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

迎春納福賀新年 吉祥如意歲平安 น้อมรับพรประเสริฐวันตรุษจีน ศิริมงคลตลอด พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "迎春納福賀新年 吉祥如意歲平安 น้อมรับพรประเสริฐวันตรุษจีน ศิริมงคลตลอด พรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 迎春納福賀新年 吉祥如意歲平安 น้อมรับพรประเสริฐวันตรุษจีน ศิริมงคลตลอด พรรษา

3 福星高照鴻運臨門 吉祥如意事事圓滿 โชคลาภวาสนามาพร้อมพรัก ศิริ มงคลสมปรารถนา

4 恭賀新禧迎新年 福星高照賀新歲恭賀新禧迎新年 福星高照賀新歲 สวัสดีตรุษจีน ซินนี้ไล้ บ่วนสื่อยู่อี่ มี โชคชัย

5 玉兔迎春喜洋洋 鴻運富貴滿華堂玉兔迎春喜洋洋 鴻運富貴滿華堂 กระต่ายสาวสู่วัยรุ่นรับปีเถาะ ประจวบเหมาะ ลาภลอยเต็มห้องโถง

6 恭賀新禧 事事大吉 ขอให้ซินเจียยู่อี่ สุขสันต์ทุก วาระดิถี

7 迎春納福 大吉大利迎春納福 大吉大利 สวัสดีตรุษจีน ซินนี้ไล้ เงินทอง หลั่งไหล ตั้วฮวดไช้

8 大吉大利 大好年大吉大利 大好年 ต้อนรับปีเถาะปีเลอเลิศ พรประเสริฐไหล มาไม่ขาดสาย

9 歡喜迎新年 日日是好日 ยินดีรับตรุษจีน ทุกวันวันวิน - วิน

10 花 開 富 貴 恭 賀 新 禧 ดอกวาสนาเบ่ง บานรับปีเถาะ

11 千 祥 萬 福 富 貴 年 年 บุญญาวาสนา ทวีคูณ ลาภยศเพิ่มพูน ทุกๆปี

12 春到人間萬象新 吉祥如意賀新年 ฤดูใบไม้ผลิชื่นชีวี จิตเปรมปรีดิ์ ต้อนรับเทศกาล

13 百事如意 百業駿達 ทุกสิ่งสรรพดำเนินสมใจหมาย ทุกธุรกรรม เดินสะพัดไม่ขาดสาย

14 吉 祥 如 意 迎 新 春 ซินเจียยู่อี่ สุข สบาย

15 年年如意金歡喜 心想事成財滿門 สวัสดีตรุษจีน ซินฮี้ไล้ เงินทอง หลั่งไหล ตั้วฮวดไช้

16 吉 兔 賀 禧 迎 一 百 年 อวยพรปี เถาะ หรรษา ร้อยปี

17 萬 象 更 新 春 光 好 年 年 如 意 喜 事 多 ฤดูใบไม้ผลิหลากสีสัน สุขสันต์ถ้วน หน้าทุกขวบปี

18 恭 賀 新 禧 歲 旺 年 豐 ซินเจียยู่ อี่ ซินนี้ ฮวดไช้

19 辛卯年行大運 ปีเถาะสะเดาะ เคราะห์บำรุงสุข


ดาวน์โหลด ppt 迎春納福賀新年 吉祥如意歲平安 น้อมรับพรประเสริฐวันตรุษจีน ศิริมงคลตลอด พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google