งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการเลือกซื้ออาหาร โดย คุณครูสุทิน กลิ่นอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการเลือกซื้ออาหาร โดย คุณครูสุทิน กลิ่นอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 หลักการเลือกซื้ออาหาร โดย คุณครูสุทิน กลิ่นอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

3 2 จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึง หลักการเลือกซื้ออาหาร นักเรียนสามารถเลือกซื้อ อาหารได้ตามหลักโภชนาการ นักเรียนตอบคำถามท้ายหน่วย ได้เกินร้อยละ 80

4 3 หลักการเลือกซื้ออาหาร

5 4 หลักในการเลือกซื้อ อาหารสด หลักในการเลือกซื้อ อาหารสด หลักในการเลือกซื้อ ผักและผลไม้ หลักในการเลือกซื้อ ผักและผลไม้ หลักในการเลือกซื้อ อาหารแห้ง หลักในการเลือกซื้อ อาหารแห้ง หลักในการเลือก อาหารกระป๋อง หลักในการเลือก อาหารกระป๋อง หลักในการเลือกซื้อ อาหารสำเร็จรูป หลักในการเลือกซื้อ อาหารสำเร็จรูป แบบทดสอบ หลักการเลือกซื้ออาหารหลักการเลือกซื้ออาหาร

6 5 หลักการเลือกซื้อของสดหลักการเลือกซื้อของสด เนื้อหมูและเนื้อวัว ควรเลือกเนื้อหมูที่มีสี ชมพูอ่อน นุ่ม เป็นมัน ไม่มีกลิ่นเหม็น และ ควรเลือกเนื้อวัวที่มีสี แดงสด ไม่มีกลิ่น เหม็นเปรี้ยว ไม่มี เมือก ต้องไม่มีเม็ดสี ขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็นตัวอ่อนของ พยาธิตัวตืด เนื้อหมูเนื้อหมู

7 6 การเลือกซื้อเนื้อเป็ด เนื้อไก่

8 7 ปลา เหงือกต้องมีสี แดงสดไม่เป็นสีเขียว ไม่ มีกลิ่นเหม็นและเมือก หรือถ้ามีเมือกก็ต้องเป็น เมือกใส ตาใสไม่จมลง ไปในเบ้าตา ตาไม่ขุ่น เป็นสีเทา เนื้อแน่นแข็ง ผิวสดใส เกล็ดใส ท้อง ไม่แตก การเลือกซื้อปลาสดการเลือกซื้อปลาสด

9 8 เนื้อกุ้ง เลือกที่เนื้อ แน่นไม่มีกลิ่นเหม็น ตา ใส เห็นสีแดงของมัน กุ้งชัด หัวกุ้งไม่หลุด ง่าย การเลือกซื้อกุ้งการเลือกซื้อกุ้ง

10 9 การเลือกซื้อหอยการเลือกซื้อหอย

11 10 ผักผลไม้ ควรซื้อผักสด ไม่ซื้อผักผลไม้ที่มีรอยช้ำ ดู ความอ่อนแก่ของผักและ ผลไม้ ( ผักบางชนิดอร่อยเมื่อ ยังอ่อน เช่น ผักบุ้ง ผัก บางอย่างต้องรอให้แก่จัด ก่อนถึงจะอร่อย เช่น มะเขือ เทศ ) ซื้อผักผลไม้ตาม ฤดูกาลเพราะจะมีราคาถูก การเลือกซื้อผักและผลไม้การเลือกซื้อผักและผลไม้

12 11 หลักการเลือกซื้ออาหารแห้งหลักการเลือกซื้ออาหารแห้ง เลือกอาหารที่ สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก ปนบรรจุภาชนะที่ สะอาด ถั่วไม่มีจุด ด่างดำ เพราะอาจมีสาร ที่เรียกว่าอะฟลาท็อก ซิน เป็นสารที่ก่อให้เกิด โรคมะเร็ง

13 12 หลักการเลือกซื้ออาหารกระป๋องหลักการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง ฉลากต้องมีชื่อทาง การค้า เลขทะเบียน อาหาร สถานที่ผลิต วัน เดือนปีที่ผลิตและวัน หมดอายุ น้ำหนัก บอก วัตถุเจือปนในอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย ลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบหรือนูน กระป๋องเรียบ ไม่มีกลิ่น ไม่รั่ว

14 13 อาหารกระป๋องที่ผิดสุขลักษณะอาหารกระป๋องที่ผิดสุขลักษณะ กระป๋องที่ไม่มีฉลาก กระป๋องที่มีรอยบุบกระป๋องที่มีรอยบุบ

15 14 หลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป ภาชนะบรรจุไม่ ฉีกขาด ฉลากแสดงชื่อ อาหารทางการค้า เลขทะเบียนการค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ วัน เดือนปีที่ผลิตและ หมดอายุ ข้อความที่ ระบุว่าใส่วัตถุกัน เสียหรือไม่

16 15 หลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป อ่านฉลากว่าทำมาจากพืช ชนิดใดควรซื้อน้ำมันพืชที่มี กรดไลโนอิคเกินร้อยละ 50 ของปริมาตรทั้งหมดเสมอ

17 16 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูก เพียงข้อเดียว นักเรียนควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่ มีลักษณะอย่างไร สีแดงสดสีชมพูอมแดง เมื่อกดแล้วมีรอยบุ๋ม เมื่อกดแล้วมีรอยบุ๋ม มีเม็ดสาคูอยู่เล็กน้อย มีเม็ดสาคูอยู่เล็กน้อย แบบทดสอบแบบทดสอบ

18 17 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูก เพียงข้อเดียว กรดไลโนอิคอยูในอาหาร ประเภทอะไรน้ำมันพืชอาหารหมักดองอาหารสำเร็จรูป นมเปรี้ยว ยูเอชที แบบทดสอบแบบทดสอบ

19 18 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูก เพียงข้อเดียว การเลือกซื้อปลาที่ถูกต้อง ควรเป็นอย่างไรตาปลาปิดสนิทเกล็ดปลาไม่มีรอยเปียก ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า ทุกตัว ปลาที่เนื้อแน่น ท้องไม่ แตก แบบทดสอบแบบทดสอบ

20 19 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูก เพียงข้อเดียว หลักการซื้ออาหารควรคำนี งถึงสิ่งใดมากที่สุดราคาอาหารปริมาณอาหารคุณภาพอาหารของแถมจากอาหาร แบบทดสอบแบบทดสอบ

21 20 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูก เพียงข้อเดียว สารอัลฟลาท็อกซินอยู่ใน อาหารประเภทใด ปลาสดหมูเนื้อแดงอาหารกระป๋องอาหารแห้งประเภทถั่ว แบบทดสอบแบบทดสอบ

22 21 เฉลยเฉลย สีชมพูอมแดงน้ำมันพืช ปลาที่เนื้อแน่น ท้อง ไม่แตก คุณภาพอาหารอาหารแห้งประเภทถั่ว

23 22 เกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมิน คะแนน ที่ได้ ระดับรางวัลแห่ง ความสำเร็จ 5 ดีมาก 3-4 ดี 1-2 พอใช้ 0 ปรับปรุง

24 23


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการเลือกซื้ออาหาร โดย คุณครูสุทิน กลิ่นอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google