งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo. บ้าน มี 2 ประเภท  บิดาของเด็กได้แจ้งการเกิด บุตรชายต่อผู้ใหญ่บ้านภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่บุตรเกิด ผู้ใหญ่บ้านรับ แจ้งเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo. บ้าน มี 2 ประเภท  บิดาของเด็กได้แจ้งการเกิด บุตรชายต่อผู้ใหญ่บ้านภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่บุตรเกิด ผู้ใหญ่บ้านรับ แจ้งเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo

2 บ้าน มี 2 ประเภท  บิดาของเด็กได้แจ้งการเกิด บุตรชายต่อผู้ใหญ่บ้านภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่บุตรเกิด ผู้ใหญ่บ้านรับ แจ้งเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิด ท. ร. ๑ ตอนหน้า ให้บิดาเด็ก  บิดาของเด็กถือใบรับแจ้งการ เกิดไว้ ๙๙ วัน จึงไปติดต่อที่สำนัก ทะเบียนอำเภอเพื่อขอรับสูติบัตร

3 Company Logo  นางจำเป็นแอบได้เสียกับหนุ่ม เมืองกรุงที่มาเที่ยวงานประจำปีที่ อำเภอไกลปืนเที่ยง แต่เมื่อหมด เทศกาลงานประจำปี ทั้งคู่ก็ไม่ได้ ติดต่อกันอีกเลย ต่อมาเมื่อนางจำเป็น ท้องแก่ โดย วันที่ ๑ มี. ค. ๒๕๕๒ เกิด เจ็บท้อง จึงเดินทางไปโรงพยาบาล แต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็คลอด ระหว่างทาง คนใจบุญได้พาไป โรงพยาบาลเพื่อตัดสายสะดือและพัก ฟื้นจนถึงวันที่ ๑๗ มี. ค. ๒๕๕๒ จึงออก จากโรงพยาบาล  เมื่อออกจากโรงพยาบาล นาง จำเป็นรีบไปแจ้งการเกิดที่ สนท. อ. ไกล ปืนเที่ยง ในวันเดียวกัน

4 Company Logo  ด. ช. ทินอ่อง เกิดที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท. ทม. มหึมา โดยมีบิดาและ มารดาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้า เมือง  เจ้าหน้าที่ของ ร. พ. มหึมา ได้รับมอบหมายจาก ผอ. รพ. มหึมา ให้นำหลักฐาน ท. ร. ๑ / ๑ ที่ออก โดย ร. พ. มหึมา ไปแจ้งการเกิด ด. ช. ทินอ่อง ที่ สนท. ทน. มหึมา แต่ ได้รับการปฏิเสธว่ารับแจ้งการเกิด ไม่ได้

5 Company Logo  นายดวงได้พานางใจที่ท้องแก่ เดินทางจาก อ. กันดาลไป ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท. ทน. มหึมา แต่ เมื่อเดินทางก่อนเข้าเขต ทน. มหึมา เพียง ๒๐๐ เมตร นางใจก็คลอดบุตร ก่อนกำหนด นายดวงพานางใจไปตัด สายสะดือที่ ร. พ. มหึมา โดยแพทย์ให้ พักฟื้นที่ ร. พ. อีก ๒ วัน แต่แพทย์ ไม่ได้ออกหลักฐาน ท. ร. ๑ / ๑ ให้เพราะ ไม่ได้คลอดที่ ร. พ.  ในวันเดียวกันนั้นนายดวงได้ไป แจ้งการเกิดบุตรของตนที่เกิดกับนาง ใจที่ สนท. ทน. มหึมา แต่ได้รับการ ปฏิเสธว่ารับแจ้งการเกิดให้ไม่ได้

6 Company Logo  ด. ช. ลูกแมว เกิดที่ ร. พ. มหึมา ซึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ สนท. ทน. มหึมา นายหง่าว ( บิดา ) ได้นำ ท. ร. ๑ / ๑ ที่ออกให้โดย ร. พ. มหึมา ไป แจ้งการเกิดบุตรที่ สนท. ทน. มหึมา แต่ได้รับการปฏิเสธโดยแจ้งว่านาย หง่าว ( บิดา ) กับนางเหมียว ( มารดา ) มี ชื่อในทะเบียนบ้านที่ อ. ภูธร จึงให้นำ ท. ร. ๑ / ๑ ไปแจ้งเกิดบุตรที่ สนท. อ. ภูธร ได้เลย  เจ้าหน้าที่ของ สนท. อ. ภูธร แจ้ง ว่าการที่ สนท. ทน. มหึมา ปฏิเสธการ แจ้งเกิดเป็นการดำเนินการที่ไม่ ถูกต้องแล้วให้นายหง่าวไปแจ้งเกิด บุตรที่ สนท. ทน. มหึมา ใหม่

7 Company Logo  นายมะเขือเทศกับนางแตงกวา บุคคลสัญชาติไทยแจ้งเกิดบุตรชื่อ ด. ญ. เปรี้ยวหวาน ที่ สนท. อ. ชายแดน โดยแจ้งว่าเด็กเกิดที่ ประเทศมาเลเซียโดยยังไม่ได้แจ้ง เกิดและพาบุตรสาวเข้าประเทศ ไทยโดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคน เข้าเมือง  สนท. อ. ชายแดน ปฏิเสธว่าแจ้ง การเกิดไม่ได้

8 Company Logo..⇛ เมื่อพบเด็กในสภาพแรก เกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูก ทอดทิ้งควรทำอย่างไร ผู้พบ เด็กสามารถแจ้งการเกิดให้กับ เด็กเองได้หรือไม่  *  *  *  *  เมื่อมีการแจ้งเกิดให้กับเด็กใน สภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้ เดียงสาถูกทอดทิ้ง นาย ทะเบียนจะต้องออกสูติบัตรให้ เด็กทุกคนหรือไม่ และเด็กจะ ได้สัญชาติไทยทุกคนหรือไม่ อย่างไร

9 Company Logo เด็กชายวันเดียวเกิดที่สถานีอนามัย แห่งหนึ่ง แต่เด็กมีชีวิตอยู่เพียง 1 วันก็เสียชีวิตที่สถานีอนามัยเดียวกัน โดยยังไม่ได้แจ้งเกิด บิดาของเด็ก ได้แจ้งการตายซึ่งนายทะเบียน ได้รับแจ้งการตายและออกมรณบัตร ให้ ต่อมาอีก 2 เดือน บิดาและ มารดาของเด็กได้นำหนังสือรับรอง การเกิด ( ท. ร.1/1) ที่สถานีอนามัย ออกให้ไปติดต่อนายทะเบียนเพื่อขอ แจ้งการเกิดให้กับเด็กชายวันเดียว โดยแจ้งว่าต้องการใช้สูติบัตรเป็น หลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือ นายทะเบียนจะออกสูติบัตรให้ได้ หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Company Logo. บ้าน มี 2 ประเภท  บิดาของเด็กได้แจ้งการเกิด บุตรชายต่อผู้ใหญ่บ้านภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่บุตรเกิด ผู้ใหญ่บ้านรับ แจ้งเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google