งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนราษฎร การเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนราษฎร การเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนราษฎร การเกิด

2 เกิด บ้าน มี 2 ประเภท  บิดาของเด็กได้แจ้งการเกิดบุตรชายต่อผู้ใหญ่บ้านภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่บุตรเกิด ผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิด ท.ร.๑ ตอนหน้า ให้บิดาเด็ก  บิดาของเด็กถือใบรับแจ้งการเกิดไว้ ๙๙ วัน จึงไปติดต่อที่สำนักทะเบียนอำเภอเพื่อขอรับสูติบัตร

3  นางจำเป็นแอบได้เสียกับหนุ่มเมืองกรุงที่มาเที่ยวงานประจำปีที่อำเภอไกลปืนเที่ยง แต่เมื่อหมดเทศกาลงานประจำปี ทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย ต่อมาเมื่อนางจำเป็นท้องแก่ โดย วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๕๒ เกิดเจ็บท้อง จึงเดินทางไปโรงพยาบาล แต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็คลอดระหว่างทาง คนใจบุญได้พาไปโรงพยาบาลเพื่อตัดสายสะดือและพักฟื้นจนถึงวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๒ จึงออกจากโรงพยาบาล  เมื่อออกจากโรงพยาบาล นางจำเป็นรีบไปแจ้งการเกิดที่ สนท.อ.ไกลปืนเที่ยง ในวันเดียวกัน

4  ด. ช. ทินอ่อง เกิดที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท. ทม
 ด.ช.ทินอ่อง เกิดที่ ร.พ.มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท.ทม.มหึมา โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่ของ ร.พ.มหึมา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รพ.มหึมา ให้นำหลักฐาน ท.ร.๑/๑ ที่ออกโดย ร.พ.มหึมา ไปแจ้งการเกิด ด.ช.ทินอ่อง ที่ สนท.ทน.มหึมา แต่ได้รับการปฏิเสธว่ารับแจ้งการเกิดไม่ได้

5  นายดวงได้พานางใจที่ท้องแก่เดินทางจาก อ. กันดาลไป ร. พ
 นายดวงได้พานางใจที่ท้องแก่เดินทางจาก อ.กันดาลไป ร.พ.มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท.ทน.มหึมา แต่เมื่อเดินทางก่อนเข้าเขต ทน.มหึมา เพียง ๒๐๐ เมตร นางใจก็คลอดบุตรก่อนกำหนด นายดวงพานางใจไปตัดสายสะดือที่ ร.พ.มหึมา โดยแพทย์ให้พักฟื้นที่ ร.พ. อีก ๒ วัน แต่แพทย์ไม่ได้ออกหลักฐาน ท.ร.๑/๑ ให้เพราะไม่ได้คลอดที่ ร.พ.  ในวันเดียวกันนั้นนายดวงได้ไปแจ้งการเกิดบุตรของตนที่เกิดกับนางใจที่ สนท.ทน.มหึมา แต่ได้รับการปฏิเสธว่ารับแจ้งการเกิดให้ไม่ได้

6  ด. ช. ลูกแมว เกิดที่ ร. พ. มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท. ทน
 ด.ช.ลูกแมว เกิดที่ ร.พ.มหึมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ สนท.ทน.มหึมา นายหง่าว(บิดา)ได้นำ ท.ร.๑/๑ ที่ออกให้โดย ร.พ.มหึมา ไปแจ้งการเกิดบุตรที่ สนท.ทน.มหึมา แต่ได้รับการปฏิเสธโดยแจ้งว่านายหง่าว(บิดา) กับนางเหมียว(มารดา) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ อ.ภูธร จึงให้นำ ท.ร.๑/๑ ไปแจ้งเกิดบุตรที่ สนท.อ.ภูธร ได้เลย  เจ้าหน้าที่ของ สนท.อ.ภูธร แจ้งว่าการที่ สนท.ทน.มหึมา ปฏิเสธการแจ้งเกิดเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องแล้วให้นายหง่าวไปแจ้งเกิดบุตรที่ สนท.ทน.มหึมา ใหม่

7  นายมะเขือเทศกับนางแตงกวาบุคคลสัญชาติไทยแจ้งเกิดบุตรชื่อ ด. ญ
 นายมะเขือเทศกับนางแตงกวาบุคคลสัญชาติไทยแจ้งเกิดบุตรชื่อ ด.ญ.เปรี้ยวหวาน ที่ สนท.อ.ชายแดน โดยแจ้งว่าเด็กเกิดที่ประเทศมาเลเซียโดยยังไม่ได้แจ้งเกิดและพาบุตรสาวเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  สนท.อ.ชายแดน ปฏิเสธว่าแจ้งการเกิดไม่ได้

8 ..⇛ เมื่อพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้งควรทำอย่างไร ผู้พบเด็กสามารถแจ้งการเกิดให้กับเด็กเองได้หรือไม่ **** เมื่อมีการแจ้งเกิดให้กับเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง นายทะเบียนจะต้องออกสูติบัตรให้เด็กทุกคนหรือไม่ และเด็กจะได้สัญชาติไทยทุกคนหรือไม่ อย่างไร

9 เด็กชายวันเดียวเกิดที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่ง แต่เด็กมีชีวิตอยู่เพียง 1 วันก็เสียชีวิตที่สถานีอนามัยเดียวกันโดยยังไม่ได้แจ้งเกิด บิดาของเด็กได้แจ้งการตายซึ่งนายทะเบียนได้รับแจ้งการตายและออกมรณบัตรให้ ต่อมาอีก 2 เดือน บิดาและมารดาของเด็กได้นำหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ที่สถานีอนามัยออกให้ไปติดต่อนายทะเบียนเพื่อขอแจ้งการเกิดให้กับเด็กชายวันเดียวโดยแจ้งว่าต้องการใช้สูติบัตรเป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือ นายทะเบียนจะออกสูติบัตรให้ได้หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนราษฎร การเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google