งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความสว่างและความมืดมีอิทธิพลต่อการเห็น โดยศิลปิน ได้นำมาเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 3 มิติ คือ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดย เฉพาะงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความสว่างและความมืดมีอิทธิพลต่อการเห็น โดยศิลปิน ได้นำมาเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 3 มิติ คือ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดย เฉพาะงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ความสว่างและความมืดมีอิทธิพลต่อการเห็น โดยศิลปิน ได้นำมาเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 3 มิติ คือ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดย เฉพาะงาน 2 มิติในงานจิตรกรรม ความสว่างและความ มืดจะถูกนำมาใช้ให้เกิดความรู้สึก ตื้นลึก หรือมิติ บรรยากาศ หรือแสงและเงาของวัตถุ

3  ความสว่างและความมืด หมายถึง ความเข้มข้นของแสง มาก - น้อย ที่มากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตา ทำให้รับรู้ รูปร่างและสีของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ รอบตัวได้ชัดเจน มากน้อยแตกต่างกัน เช่น การมองเห็นสิ่งของที่ปรากฏ ระหว่างกลางวัน และกลางคืน

4  แสงที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์

5  แสงที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ แสงจากหลอดไฟฟ้า แสงจาก ตะเกียง และแสงจากเทียนไข

6

7

8

9  บริเวณสว่าง (Light) คือ บริเวณที่วัตถุได้รับแสงเพียง อย่างเดียว ทำให้เห็นสีที่มีน้ำหนักเท่าสีจริงของวัตถุ  บริเวณสว่างที่สุด (High light) คือ บริเวณที่วัตถุถูกแสง สว่างที่สุด ส่วนใหญ่เกิดบนวัตถุที่มีผิวเรียบเป็นมันเกิด การสะท้อน เช่น โลหะ สังกะสี แก้ว พลาสติก เป็นต้น ทำให้สีของวัตถุมีค่าของน้ำหนัก เบากว่าสีจริงของวัตถุ  บริเวณเงา (Shadow) คือ บริเวณที่วัตถุได้รับแสงเพียง บางๆ ทำให้น้ำหนักในส่วนนี้มีค่าน้ำหนักเข้มขึ้น  บริเวณเงามืด (Core of shadow) คือ บริเวณที่วัตถุ ได้รับแสงน้อยที่สุด ทำให้ส่วนนี้ของวัตถุมีค่าน้ำหนักเข้ม ที่สุด

10  บริเวณแสงสะท้อน (Reflected light) คือ บริเวณที่วัตถุ ไม่ถูกแสงโดยตรง แต่ได้รับแสงสะท้อนจากวัตถุที่อยู่ ใกล้ หรือพื้นระนาบที่รองรับวัตถุ ค่าน้ำหนักในส่วนนี้จะ น้อยกว่าบริเวณเงามืด  บริเวณเงาตกทอด (Cast shadow) คือ บริเวณที่เงา ของวัตถุตกทอดไปบนพื้นหรือบนวัตถุอื่น น้ำหนักของเงา ตกทอดในส่วนที่ใกล้ชิดวัตถุจะมีค่าความเข้มของน้ำหนัก มากที่สุด และค่อยๆ จางลงตามความยาวของเงาตก ทอด

11

12  การแรเส้นเงา

13  การแรเงาแบบเกลี่ยเรียบ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42  ให้นิสิตออกแบบตัวอักษรที่เป็นชื่อของนิสิตเอง มี แสงและเงาองค์ประกอบโดยใช้การไล่สี หรือแรเงาให้ เกิดน้ำหนักที่มีมิติ อาจมีรูปร่าง รูปทรงมาประกอบก็ได้ และจัดวางด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt  ความสว่างและความมืดมีอิทธิพลต่อการเห็น โดยศิลปิน ได้นำมาเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 3 มิติ คือ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดย เฉพาะงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google