งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ทั้งสอง ฝั่งแม่น้ำ โดยเอาแม่น้ำ ผ่ากลาง ( เรียกว่าเมืองอกแตก ) เหมือนเมืองพิษณุโลกมีประโยชน์ตรงที่อาจเอาเรือรบไว้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ทั้งสอง ฝั่งแม่น้ำ โดยเอาแม่น้ำ ผ่ากลาง ( เรียกว่าเมืองอกแตก ) เหมือนเมืองพิษณุโลกมีประโยชน์ตรงที่อาจเอาเรือรบไว้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ทั้งสอง ฝั่งแม่น้ำ โดยเอาแม่น้ำ ผ่ากลาง ( เรียกว่าเมืองอกแตก ) เหมือนเมืองพิษณุโลกมีประโยชน์ตรงที่อาจเอาเรือรบไว้ใน เมือง เมื่อเวลาถูกข้าศึกมาตั้งประชิด แต่การรักษาเมืองคน ข้างใน จะถ่ายเทกำลังเข้ารบพุ่งรักษาหน้าที่ได้ไม่ทันท่วงที เพราะต้องข้ามแม่น้ำ แต่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งกว้างและลึกจะ ทำสะพานข้ามก็ไม่ได้ ทำให้ยากแก่การรักษาพระนคร เวลาข้าศึกบุก...

8 กรุงธนบุรีอยู่ในท้องคุ้งน้ำ ทำให้น้ำ กัดเซาะตลิ่งพังได้ง่าย

9 - บริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคับแคบ มี วัดขนาบทั้งสองข้าง คือ วัดแจ้ง ( วัดอรุณราชวราราม ) กับวัดท้ายตลาด ( วัดโมฬีโลกยาราม ) ทำให้ยากแก่การขยายพระราชวังให้กว้างออกไป

10 ข้อดีของอีกฝั่ง - ทางฝั่งกรุงเทพฯเป็นที่ชัยภูมิเหมาะสมเพราะเป็น หัวแหลม ถ้าสร้างเมืองแต่เพียง ฟากเดียว จะได้ แม่น้ำ ใหญ่เป็นคูเมืองทั้งด้านตะวันตกและด้านใต้ เพียงแต่ขุด คลองเป็นคูเมืองแต่ด้านเหนือและด้านตะวันออกเท่านั้น ถึงแม้ว่าข้าศึกจะเข้ามาโจมตีก็พอต่อสู้ได้ - เนื่องด้วยทางฝั่งตะวันออกนี้ พื้นที่นอกคูเมืองเดิมเป็น พื้นที่ลุ่มที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเล ข้าศึกจะยกทัพมา ทางนี้คงทำได้ยาก ฉะนั้นการป้องกันพระนครจะได้มุ่ง ป้องกันเพียง ฝั่งตะวันตก แต่เพียงด้านเดียว - ฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ใหม่ สันนิษฐานว่าชุมชนใหญ่ใน ขณะนั้นคงจะมีแต่ชาวจีนที่เกาะกลุ่มกันอยู่จึงสามารถ ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง และขยายเมืองได้ เรื่อยๆ... อ้าง

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีการสร้างป้อมปราการเอาไว้ทั้งสอง ฝั่งแม่น้ำ โดยเอาแม่น้ำ ผ่ากลาง ( เรียกว่าเมืองอกแตก ) เหมือนเมืองพิษณุโลกมีประโยชน์ตรงที่อาจเอาเรือรบไว้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google