งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสอบสวนโรค อุจจาระร่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสอบสวนโรค อุจจาระร่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสอบสวนโรค อุจจาระร่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

2 ความเป็นมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑. ๒๐ น. งานระบาดวิทยากลุ่มงาน สาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลป่า ติ้ว ได้รับรายงานจากตึกผู้ป่วยใน มีผู้ป่วย อุจจาระร่วง มารับการ รักษาที่โรงพยาบาลป่าติ้วจำนวน ๑ ราย

3 ผลการสอบสวน พบว่าผู้ป่วยเป็นเพศชาย อายุ ๕๒ ปี ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว อาชีพ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จาก การสอบถามคนไข้ให้การว่าในช่วงเช้าวัน ศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘. ๐๐ น. มีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทาน ยา แก้ปวดลดไข้ อาการจึงทุเลา เวลา ๑๙. ๐๐ น. ไข้ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ๒๐ ครั้ง ปวดบิดท้องร่วมด้วย ไม่อาเจียน อาการไม่ดีขึ้นจึงไปเข้ารับการรักษาที่ คลินิกแพทย์ ในช่วงเช้า วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ผู้ป่วยกลับมาพัก รักษาตัวที่บ้าน

4 ผลการสอบสวน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาการไม่ดี ขึ้นจึงเข้ารับการรักษาตัวคลินิกแพทย์ อีกครั้ง เวลา ๑๐. ๐๐ น. แพทย์แนะนำ ให้เข้ารับการรักษาที่ รพ. ป่าติ้ว ผู้ป่วย จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ. ป่าติ้ว เวลา ๑๑. ๓๒ น. และเข้าพักรักษาตัวที่ตึก ผู้ป่วยใน

5 เหตุการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒. ๐๐ น. ผู้ป่วยและ พวกรวม ๕ คน ได้ร่วมกันชำแหละ ลูกวัว ซึ่งเป็นของชาวอำนาจเจริญแต่ มีที่นาติดกับตำบลเชียงเพ็ง ลูกวัวเกิด ใหม่มา ๑๐ วัน แต่เสียชีวิตลงโดยไม่ ทราบสาเหตุ โดยการเผาไฟและ ชำแหละต้มกินกันที่ทุ่งนาของเจ้าของ วัวส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งแบ่งกันกลับ บ้าน เพื่อรับประทานในครัวเรือน ๕ หลังคาเรือน และคนขับรถไถอีก ๑ คน

6 เหตุการณ์ ( ต่อ ) ในตอนเย็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่าวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ที่รับ ปะทานต้มวัวทั้ง ๕ หลังคาเรือน จำนวน ๑๓ ราย และคนขับรถไถนา ๑ ราย ทุกคน มีอาการท้องร่วงถ่ายเหลวเป็นน้ำบ่อยครั้ง ปวดบิดท้องเป็นพักๆเหนื่อยอ่อนเพลียร่วม ด้วย รวมเป็น ๑๔ ราย เข้ารับการรักษาที่คลินิก ๔ ราย รับการ รักษาที่ รพ. สต. เซซ่ง ๔ ราย ไป รพ. ป่าติ้ว ๓ ราย และให้ นอน รพ. ๑ ราย ที่เหลือ อาการไม่รุนแรง และหายเองจึงไม่เข้ารับ การรักษา

7 กิจกรรมที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ : ทีมเคลื่อนที่ เร็ว SRRT (Surveillance Rapid Response Team) สอบสวนเพิ่มเติมทั้งหลังคาเรือนผู้ป่วยและรอบ หลังคาเรือนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านผู้ป่วย ให้สุขศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วย ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนท. ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเชียง เพ็ง ประชุมวางแผนการดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรค ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้สุขศึกษาแนะนำการ ปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรค อุจจาระร่วง แก่ญาติ และผู้อาศัยร่วมกับผู้ป่วย

8 กิจกรรมดำเนินการเพิ่มเติม ให้ผู้นำในหมู่บ้านออกหอกระจายข่าวทุกวันโดย เน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการ ป้องกัน ตนเองและตระหนัก เอาใจใส่ ในการป้องกันโรค อุจจาระร่วง ติดตามอาการผู้สัมผัสโรค ญาติ และผู้ใกล้ชิด ผู้ป่วย เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่ง รายงานต่อไปยังทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรค เคลื่อนที่เร็ว อำเภอป่าติ้ว ทางเว็บไซต์งานระบาด วิทยา ทุกวัน เฝ้าระวังผู้มีอาการสงสัยในหมู่บ้าน และรายงาน ตามแบบฟอร์มการเฝ้าระวังทุกวัน ขอความร่วมมือวิทยุชุมชนในท้องถิ่น ให้ความรู้โรค อุจจาระร่วง

9 ผลการควบคุมโรค ผู้ป่วยได้รับการรักษา หาย ไม่พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงราย ใหม่


ดาวน์โหลด ppt รายงานสอบสวนโรค อุจจาระร่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google