งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสอบสวนโรคอุจจาระร่วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสอบสวนโรคอุจจาระร่วง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสอบสวนโรคอุจจาระร่วง
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

2 ความเป็นมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๒๐ น.
งานระบาดวิทยากลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลป่าติ้ว ได้รับรายงานจากตึกผู้ป่วยใน มีผู้ป่วย อุจจาระร่วง มารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าติ้วจำนวน ๑ ราย

3 ผลการสอบสวน พบว่าผู้ป่วยเป็นเพศชาย อายุ ๕๒ ปี ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว อาชีพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จากการสอบถามคนไข้ให้การว่าในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. มีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานยา แก้ปวดลดไข้ อาการจึงทุเลา เวลา ๑๙.๐๐ น. ไข้ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ๒๐ ครั้ง ปวดบิดท้องร่วมด้วย ไม่อาเจียน อาการไม่ดีขึ้นจึงไปเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์ ในช่วงเช้า วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ป่วยกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน

4 ผลการสอบสวน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาการไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการรักษาตัวคลินิกแพทย์ อีกครั้ง เวลา ๑๐.๐๐ น.แพทย์แนะนำให้เข้ารับการรักษาที่ รพ.ป่าติ้ว ผู้ป่วยจึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ป่าติ้ว เวลา ๑๑.๓๒ น. และเข้าพักรักษาตัวที่ตึกผู้ป่วยใน

5 เหตุการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ป่วยและพวกรวม ๕ คน ได้ร่วมกันชำแหละลูกวัว ซึ่งเป็นของชาวอำนาจเจริญแต่มีที่นาติดกับตำบลเชียงเพ็ง ลูกวัวเกิดใหม่มา ๑๐ วัน แต่เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยการเผาไฟและชำแหละต้มกินกันที่ทุ่งนาของเจ้าของวัวส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งแบ่งกันกลับบ้าน เพื่อรับประทานในครัวเรือน ๕ หลังคาเรือน และคนขับรถไถอีก ๑ คน

6 เหตุการณ์ (ต่อ) ในตอนเย็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่าวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ที่รับปะทานต้มวัวทั้ง ๕ หลังคาเรือน จำนวน ๑๓ ราย และคนขับรถไถนา ๑ ราย ทุกคนมีอาการท้องร่วงถ่ายเหลวเป็นน้ำบ่อยครั้ง ปวดบิดท้องเป็นพักๆเหนื่อยอ่อนเพลียร่วมด้วย รวมเป็น ๑๔ ราย เข้ารับการรักษาที่คลินิก ๔ ราย รับการรักษาที่ รพ.สต.เซซ่ง ๔ ราย ไป รพ.ป่าติ้ว ๓ ราย และให้ นอน รพ. ๑ ราย ที่เหลือ อาการไม่รุนแรง และหายเองจึงไม่เข้ารับการรักษา

7 กิจกรรมที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ : ทีมเคลื่อนที่เร็ว SRRT (Surveillance Rapid Response Team) สอบสวนเพิ่มเติมทั้งหลังคาเรือนผู้ป่วยและรอบหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านผู้ป่วย ให้สุขศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วย ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนท.ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเชียงเพ็ง ประชุมวางแผนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้สุขศึกษาแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง แก่ญาติ และผู้อาศัยร่วมกับผู้ป่วย

8 กิจกรรมดำเนินการเพิ่มเติม
ให้ผู้นำในหมู่บ้านออกหอกระจายข่าวทุกวันโดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการ ป้องกันตนเองและตระหนัก เอาใจใส่ ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ติดตามอาการผู้สัมผัสโรค ญาติ และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่งรายงานต่อไปยังทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว อำเภอป่าติ้ว ทางเว็บไซต์งานระบาดวิทยา ทุกวัน เฝ้าระวังผู้มีอาการสงสัยในหมู่บ้าน และรายงานตามแบบฟอร์มการเฝ้าระวังทุกวัน ขอความร่วมมือวิทยุชุมชนในท้องถิ่น ให้ความรู้โรคอุจจาระร่วง

9 ผลการควบคุมโรค ผู้ป่วยได้รับการรักษา หาย
ไม่พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงรายใหม่


ดาวน์โหลด ppt รายงานสอบสวนโรคอุจจาระร่วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google