งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สุจิตต์ สาลีพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้าน โภชนาการ ) สำนักโภชนาการ กรมอนามัย อาหารทารก แรกเกิด - 12 เดือน

2 น้ำนมแม่  นมแม่ คือ หยดแรกของสายใยรักจาก ครอบครัว นมแม่ถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุด เพราะมีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ช่วย สร้างเซลล์สมอง เส้นใยประสาท และจอ ประสาทตา มีภูมิต้านทานโรค แม่ควรเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน และเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ต่อไปควบคู่กับอาหารตามวัยจน ลูกอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น  อายุแรกเกิด - 6 เดือน... กินนมแม่อย่างเดียว โดยไม่ต้อง ให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ... การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

3 เมนูอาหาร 6 เดือนเต็ม : ข้าวบดไข่แดงตำลึง วิธีทำ 1. ต้มไข่ไก่จนสุก ประมาณ 3 นาที 2. นำไข่แดงที่สุกมาบดกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำ ซุปจากแกงจืดตำลึง บดให้เป็นเนื้อเดียวกัน วิธีทำ 1. ต้มไข่ไก่จนสุก ประมาณ 3 นาที 2. นำไข่แดงที่สุกมาบดกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำ ซุปจากแกงจืดตำลึง บดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนผสมหน่วยครัวเรือน ข้าวบดละเอียด 3 ช้อนกินข้าว ไข่แดงต้มสุก ½ ฟอง ตำลึงสับละเอียด ½ ช้อนกินข้าว น้ำซุป 2 ช้อนกินข้าว การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

4 เมนูอาหาร 7 เดือน : ข้าวบด ตับฟักทอง ส่วนผสมหน่วยครัวเรือน ข้าวบด 4 ช้อนกินข้าว ตับไก่บด 1 ช้อนกินข้าว ฟักทองสุกบด 1 ช้อนกินข้าว น้ำซุป 3 ช้อนกินข้าว วิธีทำ 1. นำตับไก่ที่สุกมาบดกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำ ซุป และฟักทองสุกบดให้เป็นเนื้อเดียวกัน วิธีทำ 1. นำตับไก่ที่สุกมาบดกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำ ซุป และฟักทองสุกบดให้เป็นเนื้อเดียวกัน การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

5 เมนูอาหาร 8-9 เดือน : ส่วนผสมหน่วยครัวเรือน ข้าวสุกหุงนิ่มๆ บด หยาบ 4 ช้อนกินข้าว ไข่ไก่ ½ ฟอง ผักกาดเขียวหั่นฝอย 1 ช้อนกินข้าว น้ำซุป 3 ช้อนกินข้าว วิธีทำ 1. ต้มไข่ไก่จนสุก ประมาณ 3 นาที 2. นำไข่ที่สุกมาผสมกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำซุป ผักกาด เขียวหั่นฝอย ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน วิธีทำ 1. ต้มไข่ไก่จนสุก ประมาณ 3 นาที 2. นำไข่ที่สุกมาผสมกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำซุป ผักกาด เขียวหั่นฝอย ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

6 เมนูอาหาร 10-12 เดือน : ส่วนผสมหน่วยครัวเรือน ข้าวสุกหุงนิ่มๆ บด หยาบ 4 ช้อนกินข้าว เนื้อปลา 1 ช้อนกินข้าว ฟักทองบด 1 1/2 ช้อนกินข้าว น้ำซุป 3 ช้อนกินข้าว วิธีทำ 1. ต้มเนื้อปลาสุก ประมาณ 3 นาที 2. นำเนื้อปลาที่สุกมาผสมกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำซุป แค รอทหั่นเล็ก ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน วิธีทำ 1. ต้มเนื้อปลาสุก ประมาณ 3 นาที 2. นำเนื้อปลาที่สุกมาผสมกับข้าวโดยใช้หลังช้อน เติมน้ำซุป แค รอทหั่นเล็ก ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

7 ขอบคุณและสวัสดี ค่ะ การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt การประชุม เรื่อง “ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ” วันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google