งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 17-19 ธันวาคม 2557 การประชุมนานาชาติ 5 th TSME-ICoME2014 รร. ดิเอมเพรส เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 17-19 ธันวาคม 2557 การประชุมนานาชาติ 5 th TSME-ICoME2014 รร. ดิเอมเพรส เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 17-19 ธันวาคม 2557 การประชุมนานาชาติ 5 th TSME-ICoME2014 รร. ดิเอมเพรส เชียงใหม่ ครั้งแรกที่ ICoME จัดแยกจาก MENETT Partnerships: JSME, IMechE บทความ 148 เรื่อง ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน 233 คน

2 กิจกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 20-21 ธันวาคม 2557 ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิขย์ แนะนำ คณะฯ ภาควิชาฯ หลักสูตรฯ และโรงเรียนการบิน ทดสอบความพร้อมนักเรียน 4 ด้าน 1. ความพร้อมด้านวิศวกรรม ทดสอบโดยอาจารย์เครื่องกล 2. ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ ทดสอบโดยกัปตันสายการบิน 3. ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบิน ทดสอบโดยนักเวชศาสตร์ 4. ความพร้อมข้อเขียนด้านจิตเวช ทดสอบโดยนักจิตเวช

3 กิจกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 29 มกราคม 2558 ติดตั้ง Flight Simulator ชั้น 11 ตึกโหล ประชุมร่วมภาคเครื่องกลและโรงเรียนการบิน อาจารย์ภาคเครื่องกล อบรม Flight Simulator


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการดำเนินงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 17-19 ธันวาคม 2557 การประชุมนานาชาติ 5 th TSME-ICoME2014 รร. ดิเอมเพรส เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google