งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Matichon E-library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Matichon E-library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Matichon E-library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 เนื้อหาการบรรยาย การเข้าใช้ฐานข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูล – การสืบค้นแบบหัวเรื่อง – การสืบค้นแบบ Key Word การแสดงผลข้อมูล

3 การเข้าใช้ฐานข้อมูล การเข้าใช้ฐานข้อมูลสามารถเข้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา ได้ที่ http://library.mfu.ac.th http://library.mfu.ac.th คลิกเลือกทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูล คลิกเลือก eNewspapers

5 การเข้าใช้ฐานข้อมูล คลิกเลือก matichon E-library หรือ Logo ฐานข้อมูล

6 ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Matichon E-library เป็นฐานข้อมูลข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ - วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุก ประเภท จากหนังสือพิมพ์ จำนวน ประมาณ 29 ฉบับ จำนวน 2,000 หัวเรื่องย่อย โดยสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2539 - ปัจจุบัน สามารถเข้าใช้ได้พร้อมกันไม่เกิน 5 User

7 ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล คลิกเลือก ลูกค้าของเรา เพื่อ Login ตามชื่อสถาบัน

8 ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล คลิกเลือกตรามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 การสืบค้นฐานข้อมูล จำนวนการ Login เข้าใช้

10 การสืบค้นฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลมี 2 ประเภทคือ 1. การสืบค้นหัวเรื่อง ซึ่งตามลำดับอักษร ก - ฮ

11 การสืบค้นฐานข้อมูล สามารถจำกัดการค้นหัวเรื่องให้แคบลงด้วย วันที่ เดือน และปี พ. ศ. 2539- ปัจจุบัน ชื่อหนังสือพิมพ์

12 การสืบค้นฐานข้อมูล 2. การสืบค้นแบบกรอกคำที่ต้องการสืบค้น สามารถเชื่อมการค้นคำด้วย OR เมื่อต้องการให้สืบค้นคำใดคำหนึ่ง AND เมื่อต้องการให้สืบค้นทั้งสองคำ

13 การแสดงผลข้อมูล ให้รายละเอียดของบทความหนังสือพิมพ์ดังนี้ 1. ชื่อบทความ 2. หัวเรื่อง 3. แหล่งที่มาจากหนังสือพิมพ์ วัน / เดือน / ปี และหมายเลขหน้าที่ ปรากฏบทความ 4. คลิกเลือกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 12 3 4

14 การแสดงผลข้อมูล ให้รายละเอียดของบทความหนังสือพิมพ์ที่เป็น PDF ไฟล์ ดังนี้ 1. ชื่อบทความ 2. แหล่งที่มาจากหนังสือพิมพ์ วัน / เดือน / ปี และหมายเลขหน้าที่ ปรากฏบทความ 3. เลขทะเบียนของบทความหนังสือพิมพ์ สามารถ Print /Save ได้ 1 2 3

15 0 5391 6339 library-help-desk@mfu.ac.th MFU_LIBRARY library.mfu.ac.th facebook.com/LREMC


ดาวน์โหลด ppt Matichon E-library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google