งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP HTML ASP JAVA. พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ - ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำ เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP HTML ASP JAVA. พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ - ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำ เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP HTML ASP JAVA

2 พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ - ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำ เว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่ง มาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษา เพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่ง เป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนา เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ ได้อย่างรวดเร็ว ภาษาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ - ไซด์ สคริปต์โอเพน ซอร์ส เว็บไซต์HTML ภาษาซี ภาษาจาวา ภาษา เพิร์ล เว็บเพจ

3 HTML ( เอชทีเอ็มแอล - เป็นคำย่อจากคำขึ้นต้น ของ Hypertext Markup Language ) เป็นภาษามาร์กอัปหลักใน ปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูล อื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัว โค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการ แสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึง การสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือ วิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็ม แอลจะอยู่ในลักษณะภายในวงเล็บ สามเหลี่ยมภาษามาร์กอัปเว็บเพจเว็บเบราว์เซอร์วงเล็บ สามเหลี่ยม

4 เอเอสพี ( อังกฤษ : ASP ย่อมาจาก Active Server Page ) อังกฤษ เป็นเทคโนโลยีประเภท Server-Side Script ( โปรแกรมที่ ทำงานบนเครื่อง Server) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สร้าง โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ สำหรับ ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ซึ่งใช้ร่วมกับ โปรแกรม Internet Infomation Service หรือ IIS. ASP นั้นใช้ ภาษาสคริปต์ VBScript, JScript หรือ PerlScript ในการเขียน โดยเว็บเพจที่ใช้ ASP เขียน จะระบุเป็นตระกูลไฟล์ที่ลง ท้ายด้วย.asp ซึ่ง ASP ยังสามารถใช้เขียนเพื่อควบคุม ฐานข้อมูลต่างๆ ผ่าน ODBC ADO DAO JET และอื่นๆ Server-Side Script ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ Internet Infomation Service VBScriptJScript PerlScript ODBCADODAOJET ปัจจุบันนี้ไมโครซอฟท์ได้ยกเลิกการพัฒนาเทคโนโลยี ASP แล้วและได้เปลี่ยนเป็น ASP.NET แทน. ซึ่งคำ ว่า Classic ASP นั้นอาจใช้เรียกแทนเอเอสพีเดิม ASP.NET

5 Java เป็นภาคภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ ออกแบบ สำหรับการใช้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีส่วน ของการ "look and feel" แบบภาษา C++ แต่ง่าย กว่าการใช้ C++ และสามารถสร้างมุมมองโดย โปรแกรมได้ Java สามารถใช้ในการสร้างการ ประยุกต์แบบสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้เฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการกระจายระหว่างเครื่อง แม่ข่ายกับลูกข่ายในระบบเครือข่าย และสามารถ สร้างโมดูลการประยุกต์ขนาดเล็กหรือ applet สำหรับเป็นส่วนของเว็บเพจ applet ทำให้มีความ เป็นได้ในด้านการตอบสนองของผู้ใช้กับเว็บเพ็จ


ดาวน์โหลด ppt PHP HTML ASP JAVA. พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ - ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำ เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google