งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบชื่อเว็บไซต์. URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบชื่อเว็บไซต์. URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบชื่อเว็บไซต์

2 URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path URL ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วนดังต่อไปนี้ – 1. ชนิดของแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (scheme) เช่น Web, FTP, Gopher, newsgroup เป็นต้น โดยมีคำขึ้นต้นในส่วนแรก นี้ดังนี้ http สำหรับ Web ftp สำหรับ FTP gopher สำหรับ Gopher news สำหรับ Newsgroup จะต้องต่อท้ายด้วย :// เสมอ ยกเว้น news ให้ ต่อท้ายด้วย : เท่านั้น เช่น news:rec.arts.theatre

3 – 2. แอดเดรสแม่ข่าย (host) เป็นชื่อ โดเมนของแม่ข่ายที่ให้บริการข้อมูล เช่น –3. พอร์ต (port) บางครั้ง หมายเลขพอร์ต อาจต้องระบุสำหรับแม่ข่ายบางแห่ง แต่ก็ ไม่เสมอไป เช่น (Default ไม่ ต้องใส่ก็ได้ ) เช่น –4. พาธ (path) หรือเส้นทางข้อมูล ( ซับ ไดเรกทอรี ) ความจริงแล้วก็คือ ชื่อของ ซับไดเรกทอรีของข้อมูลในเพจ ที่ต่อ มา จากโฮมเพจของเว็บเพจนั้น เช่น ftp://ftp.microsoft.com/win95/internet. doc

4 DNS (Domain Name System) ระบบการแปลงชื่อโฮสต์ (Host) ให้เป็น IP address หรือ แปลง ให้ IP address เป็นชื่อ โฮสต์ เช่น มี IP address เป็น มีการแปลง 2 แบบ คือ –Forward mapping แปลงชื่อให้เป็นไอพี เช่น แปลง ให้เป็น –Reverse mapping แปลงไอพีให้เป็นชื่อ เช่น แปลง ให้เป็น

5 Domain name เริ่มต้นด้วยชื่อของโหนด (Node: เครือข่าย ย่อยของอินเทอร์เน็ต ) ซึ่งมีความยาวได้ถึง 63 ตัวอักษร แล้วขั้นด้วย จุด (.) เป็นตัวแยก ชื่อโดเมนเนม โดยมีระดับของโดเมนดังนี้ –1. arpa เป็นโดเมนพิเศษสำหรับการแปลง ค่ากลับ เช่น in- addr.arpa แปลงค่ากลับเป็น –2. generic domain โดยใช้อักษร 3 ตัว เพื่อแยกชนิดของเจ้าของโดเมน ดังนี้ com : องค์กรทางธุรกิจ edu : สถาบันการศึกษา gov : หน่วยงานราชการ

6 int : องค์กรระหว่างประเทศ mil : หน่วยงานทหาร net : ผู้ให้บริการเครือข่าย org : องค์กรอื่น ๆ –3. Country domain เป็นตัวอักษร 2 ตัวแทนประเทศต่าง ๆ เช่น th -> thailand uk --> united kingdom ja --> japan ta --> taiwan ** ไม่มี us เพราะในสหรัฐเป็นระดับ generic domain ทั้งหมด

7

8 การขอมีและใช้ address

9 address คืออะไร ( อีเมล ) : จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง ก่อนที่จะมีอีเมลใช้นั้นคุณจะต้องมี E- mail Address ( ที่อยู่อีเมล ) ของตัวเอง เสียก่อน เช่น

10 วิธีขอมีและใช้ address ขอมีและใช้จากหน่วยงานตนเองที่มี บริการนี้ หรือจากบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือขอใช้จากแหล่งที่ให้บริการฟรี – ใช้ browser เข้าสู่ web site ที่ให้บริการฟรี – ลงทะเบียน ( แจงรายละเอียดส่วนตัว / บางที โกหก ) – ภายใน 1 สัปดาห์จะได้รับ ในรูปแบบ ดังนี้ ( อ่านว่า at ) * username คือ ชื่อบัญชีอีเมลของคุณ *domain คือ ชื่อที่ทาง web site ผู้ให้บริการ อีเมลเป็นผู้กำหนดให้

11 รายชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี รายชื่อเว็บไซต์ AmExMail Bangkok DoraMail Hotmail iName PoppyMail RocketMail SiamMail SoftHome Thaimail You'vegotmail Yahoo Mail Address t ok.com ail.com l.com เลือกได้หลายแบบ mail.com com ail.com me.com il.com gotmail.net com ตัวอย่าง

12 สมัครใหม่

13 คลิกยอมรับ

14

15

16

17

18 กรอกครบแล้ว คลิก


ดาวน์โหลด ppt ระบบชื่อเว็บไซต์. URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google