งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบชื่อเว็บไซต์. URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบชื่อเว็บไซต์. URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบชื่อเว็บไซต์

2 URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path URL ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วนดังต่อไปนี้ – 1. ชนิดของแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (scheme) เช่น Web, FTP, Gopher, newsgroup เป็นต้น โดยมีคำขึ้นต้นในส่วนแรก นี้ดังนี้ http สำหรับ Web ftp สำหรับ FTP gopher สำหรับ Gopher news สำหรับ Newsgroup จะต้องต่อท้ายด้วย :// เสมอ ยกเว้น news ให้ ต่อท้ายด้วย : เท่านั้น เช่น news:rec.arts.theatre

3 – 2. แอดเดรสแม่ข่าย (host) เป็นชื่อ โดเมนของแม่ข่ายที่ให้บริการข้อมูล เช่น www.infonews.co.th –3. พอร์ต (port) บางครั้ง หมายเลขพอร์ต อาจต้องระบุสำหรับแม่ข่ายบางแห่ง แต่ก็ ไม่เสมอไป เช่น www.charnsak.co.th:80 (Default ไม่ ต้องใส่ก็ได้ ) เช่น www.rimhk.ac.th –4. พาธ (path) หรือเส้นทางข้อมูล ( ซับ ไดเรกทอรี ) ความจริงแล้วก็คือ ชื่อของ ซับไดเรกทอรีของข้อมูลในเพจ ที่ต่อ มา จากโฮมเพจของเว็บเพจนั้น เช่น ftp://ftp.microsoft.com/win95/internet. doc

4 DNS (Domain Name System) ระบบการแปลงชื่อโฮสต์ (Host) ให้เป็น IP address หรือ แปลง ให้ IP address เป็นชื่อ โฮสต์ เช่น www.rimhk.ac.th มี IP address เป็น 203.151.42.1 มีการแปลง 2 แบบ คือ –Forward mapping แปลงชื่อให้เป็นไอพี เช่น แปลง www.rimhk.ac.th ให้เป็น 203.151.42.1 –Reverse mapping แปลงไอพีให้เป็นชื่อ เช่น แปลง 203.151.42.1 ให้เป็น www.rimhk.ac.th

5 Domain name เริ่มต้นด้วยชื่อของโหนด (Node: เครือข่าย ย่อยของอินเทอร์เน็ต ) ซึ่งมีความยาวได้ถึง 63 ตัวอักษร แล้วขั้นด้วย จุด (.) เป็นตัวแยก ชื่อโดเมนเนม โดยมีระดับของโดเมนดังนี้ –1. arpa เป็นโดเมนพิเศษสำหรับการแปลง ค่ากลับ เช่น 80.204.44.202.in- addr.arpa แปลงค่ากลับเป็น www.school.net.th –2. generic domain โดยใช้อักษร 3 ตัว เพื่อแยกชนิดของเจ้าของโดเมน ดังนี้ com : องค์กรทางธุรกิจ edu : สถาบันการศึกษา gov : หน่วยงานราชการ

6 int : องค์กรระหว่างประเทศ mil : หน่วยงานทหาร net : ผู้ให้บริการเครือข่าย org : องค์กรอื่น ๆ –3. Country domain เป็นตัวอักษร 2 ตัวแทนประเทศต่าง ๆ เช่น th -> thailand uk --> united kingdom ja --> japan ta --> taiwan ** ไม่มี us เพราะในสหรัฐเป็นระดับ generic domain ทั้งหมด

7 Http://www.kmitl.ac.th

8 การขอมีและใช้ E-mail address

9 E-mail address คืออะไร E-mail ( อีเมล ) : จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง ก่อนที่จะมีอีเมลใช้นั้นคุณจะต้องมี E- mail Address ( ที่อยู่อีเมล ) ของตัวเอง เสียก่อน เช่น rnarumon@hotmail.com moni99@thaimail.com nrodniam@maildozy.com

10 วิธีขอมีและใช้ E-mail address ขอมีและใช้จากหน่วยงานตนเองที่มี บริการนี้ หรือจากบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือขอใช้จากแหล่งที่ให้บริการฟรี – ใช้ browser เข้าสู่ web site ที่ให้บริการฟรี – ลงทะเบียน ( แจงรายละเอียดส่วนตัว / บางที โกหก ) – ภายใน 1 สัปดาห์จะได้รับ E-mail ในรูปแบบ ดังนี้ username@domain ( "@" อ่านว่า at ) * username คือ ชื่อบัญชีอีเมลของคุณ *domain คือ ชื่อที่ทาง web site ผู้ให้บริการ อีเมลเป็นผู้กำหนดให้

11 รายชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี รายชื่อเว็บไซต์ AmExMail Bangkok DoraMail Hotmail iName Net@ddress PoppyMail RocketMail SiamMail SoftHome Thaimail You'vegotmail Yahoo Mail E-mail Address yourname@usa.ne t yourname@bangk ok.com yourname@doram ail.com yourname@hotmai l.com เลือกได้หลายแบบ Net@ddress yourname@poppy mail.com yourname@yahoo. com yourname@siamm ail.com yourname@softho me.com yourname@thaima il.com yourname@youve gotmail.net yourname@yahoo. com ตัวอย่าง

12 สมัครใหม่

13 คลิกยอมรับ

14

15

16

17

18 กรอกครบแล้ว คลิก


ดาวน์โหลด ppt ระบบชื่อเว็บไซต์. URL(Universal Resource Locators or Uniform Resource Locators ) ที่อยู่ของแหล่งข่าวสารที่เป็นสากล รูปแบบมาตรฐานของ URL เป็นดังนี้ scheme://host:port/path.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google