งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ ของ AR CODE AR CODE หหหห ลลลล ัััั กกกก กกกก าาาา รรรร ขขขข ออออ งงงง AAAA RRRR C C C C OOOO DDDD EEEE ตัวอย่าง VIDEO ตัวอย่าง VIDEO เนื้อหาสาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ ของ AR CODE AR CODE หหหห ลลลล ัััั กกกก กกกก าาาา รรรร ขขขข ออออ งงงง AAAA RRRR C C C C OOOO DDDD EEEE ตัวอย่าง VIDEO ตัวอย่าง VIDEO เนื้อหาสาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการ ของ AR CODE AR CODE หหหห ลลลล ัััั กกกก กกกก าาาา รรรร ขขขข ออออ งงงง AAAA RRRR C C C C OOOO DDDD EEEE ตัวอย่าง VIDEO ตัวอย่าง VIDEO เนื้อหาสาระ

3 AR Code คืออะไร เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ QR Code เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติใน หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านกล้องwebcam

4 1. กล้อง webcam,SmartPhone หรือตัวจับ sensor อื่นๆ 2. AR CODE,ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup) 3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือ อื่นๆ 4. ส่วนประมวลผลเพื่อสร้าง object 3D เช่น software หลักการทำงานของ AR Code

5 1. Optical See-Through AR ผู้ใช้ เห็นชัดเจนด้วย Head- mounted display 2. Projector Based AR ใช้วัตถุ โลกจริงเช่นเดียวกับการ ออกแบบพื้นผิวสาหรับ VE 3. Video See-Through AR ใช้ HMD ทึบแสงในการแสดง ผสมผสานกับวิดีโอของ VE และมองจากล้องถ่ายรูปบน HMD 4. Monitor-Based AR ใช้ ผสมผสานกับวิดีโอสตรีม ประเภทของ AR Code

6 1. เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่น ใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี 2. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตำแหน่งและรายละเอียดของ สินค้าที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ข้อดีของ AR Code

7 3. บริษัทสามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจ ในตัวสินค้า จึงสามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้เพิ่ม มากขึ้น 4. เพิ่มโอกาสของการค้าทาง Internet (E-commerce) เนื่องจาก การผู้ซื้อสามารถเห็นภาพจำลองของตนและสินค้าก่อนทำการ สั่งซื้อสินค้า ข้อดีของ AR Code

8 ข้อเสียของ AR Code

9 3. การที่มีกลุ่มผู้บริโภคจำกัด ทำให้อาจไม่คุ้มกับการลงทุน ของบริษัทในการวางระบบเครือข่ายต่างรวมทั้งการทา ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น การทำฐานข้อมูลของร้านค้า หรือ สถานที่ 4. ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เนื่องจากในการใช้ งานอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือต้องใช้ระบบ 3G ซึ่งระบบ ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่ของประเทศ ทาให้การใช้งานเทคโนโลยี AR ยังอยู่ในวงที่จากัด ข้อเสียของ AR Code

10 ภาพจำลองสามมิติ จากโมเดลที่ออกแบบในโปรแกรม SketchUp ตัวอย่างการใช้งาน AR Code

11 ตัวอย่างวิธีการสร้าง AR Code ในที่นี้ใช้ web application http://www.vidinoti.com/pixlive.php

12 ขั้นตอนการทำงาน ลงทะเบียนเพื่อขอ Username และ Password 1 e-Mail สมัครได้เพียงครั้งเดียว

13 ขั้นตอนการทำงาน เปิด inbox ใน e-Mail เพื่อดู Password

14 การสร้าง Marker รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod 1. Sign in เพื่อเข้าใช้งาน โดยใช้ e-mail ของเรา และ Password ที่เว็บกำหนดให้มา

15 การสร้าง Marker 2. Create a new AR Model เพื่อดึงงานที่จะนำมาสร้าง AR Code เชื่อมโยงกับ Marker QR Code ที่ใช้ร่วมกับ AR Code

16 การสร้าง Marker เลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพเพื่อใช้สร้างตัว Marker ในที่นี้ใช้ไฟล์รูปภาพ โดยดึงรูปที่ต้องการเข้า มาวางบริเวณลูกศรด้านล่างนี้

17 การสร้าง Marker เลือกขอบเขตรูปภาพที่จะใช้สร้าง Marker ตั้งชื่อ Marker

18 การสร้าง AR Model เลือกงานที่จะสร้าง Model จำลอง เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับ ตัว Marker

19 การสร้าง AR Model ในที่นี้ใช้ไฟล์ที่เป็น 3D Model จากโปรแกรม SketchUp ลากไฟล์งานที่ต้องการเข้ามาในโปรแกรม

20 การสร้าง AR Model สร้างใช้ไฟล์รุปภาพ วิดีโอ 3D Model เสียง ในการสร้าง AR Model มีลูกเล่นให้สร้างข้อความ เพิ่มหน้าได้ นี่คือตัว Marker ที่สร้างเพื่อใช้เป็น AR Code

21 การเรียกใช้งาน AR Code โหลด Application สำหรับใช้งานบน Smart Phone หรือ Tablet PixLive Player เปิด Pixlive Player นำ Smart Phone หรือ Tablet ไปส่องที่ Marker จะมองเห็น 3D Model หรืองานที่สร้างขึ้นในลักษณะภาพเสมือนจริง

22 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้งานในการนำเสนอผลงานได้ทุกวิชา 2. นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำงาน และมีความสามัคคีในกลุ่ม 3. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง 4. นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น

23 เอกสารเพิ่มเติม http://110.164.192.3/tm47/data/Sirinthip/sketch/arcode.pdf http://110.164.192.3/tm47/data/Sirinthip/sketch/arcode.ppsx


ดาวน์โหลด ppt หลักการ ของ AR CODE AR CODE หหหห ลลลล ัััั กกกก กกกก าาาา รรรร ขขขข ออออ งงงง AAAA RRRR C C C C OOOO DDDD EEEE ตัวอย่าง VIDEO ตัวอย่าง VIDEO เนื้อหาสาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google