งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกาะเสม็ด เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของ ระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกาะเสม็ด เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของ ระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกาะเสม็ด เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของ ระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาว ต่างประเทศ ตั้งอยู่ตำบลเพ อำเภอเมือง อยู่ห่างจาก ชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่. เกาะเสม็ด มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม ส่วนฐานของเกาะอยู่ด้านทิศเหนือ ซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ มี ภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีที่ราบอยู่ตามริมฝั่ง ชายหาด ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือ และตะวันออก เหตุ ที่มีชื่อว่า " เกาะเสม็ด " เพราะเกาะนี้มีต้นเสม็ดขาว และ เสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก.

3

4 เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและ ต่างประเทศ และเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับคนกรุงเทพฯ เพราะมี ธรรมชาติอันงดงาม มีหาดทรายขาวละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถ เดินทางไป - กลับได้ในวันเดียว เกาะเสม็ดเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีที่พักหลากหลายรูปแบบจำนวน มาก ที่ราคาไม่แพงนัก จึงถือเป็นเกาะเปี่ยมเสน่ห์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบอีกแห่ง หนึ่งในปัจจุบัน เกาะเสม็ดเป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยฝั่งภาคตะวันออก ในเขตของตำบลเพ อำเภอ เมืองฯ จังหวัดระยอง โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตัวเกาะมีเนื้อที่ ประมาณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนฐานของเกาะอยู่ด้านทิศเหนือ ซึ่งหันเข้าสู่ ฝั่งบ้านเพ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ มีพื้นที่ราบอยู่ตามริมฝั่ง บริเวณชายหาดต่างๆ ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้านตะวันตกมี หาดทรายขนาดเล็กอยู่ไม่กี่แห่ง ชื่อ “ เกาะเสม็ด ” นั้น มีที่มาจากการที่เกาะนี้มีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก และเชื่อกันว่า เกาะเสม็ด คือ “ เกาะแก้วพิสดาร ” ในวรรณคดีเรื่อง “ พระอภัยมณี ” ของสุนทรภู่ ที่ได้บรรยาย ลักษณะของเกาะเอาไว้ว่าเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่ว ไป เกาะเสม็ดมีหาดทรายธรรมชาติสวยงามที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ หาดทรายแก้ว อ่าว น้อยหน่า อ่าวลูกโยน อ่าวไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวทับทิม อ่าวลุงดำ อ่าวช่อ อ่าวตะวัน อ่าววงเดือน อ่าว เทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง อ่าวกะรัง และอ่าวพร้าว นอกจากจะมีชายหาดขาวสะอาดและน้ำทะเลเย็นใสน่าลงไปแหวกว่ายแล้ว เกาะเสม็ดยังมี กิจกรรมหลากหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำ จึงเหมาะสำหรับการไปเที่ยวทั้งเป็นหมู่คณะ เป็นครอบครัว และไปกับคู่รัก ทิปส์ท่องเที่ยว - ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือช่วงเดือนตุลาคม - เมษายน ซึ่งเป็นช่วง คลื่นลมสงบส่วนช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน เป็นช่วงฤดูมรสุมทะเลมีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกที่สุดนักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบ สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลก่อนเดินทาง

5 ชื่อ “ เกาะเสม็ด ” นั้น มีที่มาจากการที่เกาะนี้มีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดง ขึ้นอยู่มาก และเชื่อกันว่าเกาะเสม็ด คือ “ เกาะแก้วพิสดาร ” ในวรรณคดี เรื่อง “ พระอภัยมณี ” ของสุนทรภู่ ที่ได้บรรยายลักษณะของเกาะเอาไว้ ว่าเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่ว ไป เกาะเสม็ดมีหาดทรายธรรมชาติสวยงามที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ หาดทรายแก้ว อ่าวน้อยหน่า อ่าวลูกโยน อ่าวไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวทับทิม อ่าวลุงดำ อ่าวช่อ อ่าวตะวัน อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง อ่าวกะรัง และอ่าวพร้าว นอกจากจะมีชายหาดขาวสะอาดและน้ำทะเลเย็นใสน่าลงไปแหวกว่าย แล้ว เกาะเสม็ดยังมีกิจกรรมหลากหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ทำ จึงเหมาะสำหรับการไปเที่ยวทั้งเป็นหมู่คณะ เป็นครอบครัว และไป กับคู่รัก ทิปส์ท่องเที่ยว - ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน ซึ่งเป็นช่วงคลื่นลมสงบส่วนช่วงเวลาระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน เป็นช่วงฤดูมรสุมทะเลมีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะ ในเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกที่สุดนักท่องเที่ยวจึง ควรตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลก่อนเดินทาง

6 คลิกดูแผนที่จาก กรุงเทพมหานครไปเกาะเสม็ด


ดาวน์โหลด ppt เกาะเสม็ด เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของ ระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google