งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ )

2 เส้นทาง ขาเข้า รถ ส่วน บุคคล 8 เส้นทาง เส้นทาง ขาเข้า รถ ส่วน บุคคล 8 เส้นทาง

3 เส้นทาง ขาออก รถส่วน บุคคล 8 เส้นทาง เส้นทาง ขาออก รถส่วน บุคคล 8 เส้นทาง

4 จุด ส่ง เส้นทางขาข้า เส้นทางเดินรถไป ลานจอด เส้นทางผู้ร่วมแสดงงาน ลงทางด่วนบางปะอิน และ ถนนแจ้ง วัฒนะ 3 เส้นทาง ขาเข้า เส้นทางรถ บัส

5 เส้นทางขาข้า เส้นทางเดินรถไป ลานจอด จุด ส่ง เส้นทางผู้ร่วมแสดงงาน ลงทางด่วนกรุงเทพ และ ถนน ติวานนท์ 3 เส้นทาง ขาเข้า เส้นทางรถ บัส

6 1. รถบัสที่มาจากทางแจ้งวัฒนะ ลงด่วนบางปะอิน มาส่ง หน้าไหล่ทาง หน้าอาคาร Challenger เมื่อผู้ร่วมแสดงงานลงรถเสร็จแล้ว นำรถบัสไปจอด ลาน Lakeside 2. รถบัสที่มาจากทางด่วนกรุงเทพลงด่วนเมืองทองและติ วานนท์ มาจอดส่งหน้า ไหล่ทางฝั่ง Arena เมื่อผู้ร่วมงานลงรถเสร็จแล้วนำรถ ไปจอดลาน Lakeside 3. ผู้ร่วมแสดงงานที่จะเดินทางกลับขึ้นด่วนเข้ากรุงเทพ และติวานนท์ ให้มารอ รถบัสไหล่ทาง หน้าอาคาร Challenger เมื่อรวมผู้ร่วม แสดงงานเสร็จแล้ว ให้แจ้งทะเบียน รถกับเจ้าหน้าที่รปภ. ที่ตั้งโต๊ะรับแจ้ง เจ้าหน้ารปภ. จะ เรียกรถออกมารับ 4. ผู้ร่วมแสดงงานที่จะเดินทางกลับขึ้นด่วนบางปะอินให้ มารอรถบัสไหล่ทางฝั่ง Arena เมื่อรวมผู้ร่วมแสดงงานเสร็จแล้วให้แจ้งทะเบียน รถกับเจ้าหน้าที่รปภ. ที่ตั้ง โต๊ะรับแจ้ง เจ้าหน้ารปภ. จะเรียกรถออกมารับ 5. การออกมารับผู้เดินทางกลับ สามารถจอดรถได้ จำนวนฝั่งละ 14 คัน ขั้นตอนการรับผู้ มาร่วมงาน

7 จุด รับ เส้นทางขาข้า เส้นทางเดินรถไป ลานจอด เส้นทางรถ บัส เส้นทางผู้ร่วมแสดงงาน ขึ้นทางด่วน กรุงเทพ และ ติวา นนท์ 3 เส้นทาง ขาออก

8 จุด รับ เส้นทางขาข้า เส้นทางเดินรถไป ลานจอด เส้นทางรถ บัส เส้นทางผู้ร่วมแสดงงาน ทางขึ้นด่วนบางปะอิน และ แจ้งวัฒนะ 3 เส้นทาง ขาออก

9 P1 2,200 cars P1 2,200 cars P.2 2,100 cars P.2 2,100 cars Lake Side 1-3 4,500 cars Lake Side 1-3 4,500 cars P6 150 cars P6 150 cars P5 580 cars P5 580 cars P4 A 554 cars P4 A 554 cars P4 B 500 cars P4 B 500 cars Aktiv Square 920 cars Aktiv Square 920 cars พื้นที่จอดรถ IMPACT Total 12,911 cars P3 1400 cars P3 1400 cars

10 จุดติดตั้งป้าย

11 ( ขาเข้าจากวงเวียน Impact) ขนาด 120 x 240 ขนาดความหนา ตัวหนังสือ 3 ซ. ม. ความสูง 20 ซ. ม. จำนวน 1 ป้าย 1.1. จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป ) จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป )

12 ขาเข้า แยก Jubilee ขนาด 120 x 240 ขนาดความหนา ตัวหนังสือ 3 ซ. ม. ความสูง 20 ซ. ม. จำนวน 1 ป้าย 2.2. จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป ) จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป )

13 ขาเข้า แยก Challenger ขนาด 120 x 240 ขนาดความหนา ตัวหนังสือ 3 ซ. ม. ความสูง 20 ซ. ม. จำนวน 1 ป้าย 3.3. จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป ) จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป )

14 ขาเข้า แยก โนโวเทล ขนาด 120 x 240 ขนาดความหนา ตัวหนังสือ 3 ซ. ม. ความสูง 20 ซ. ม. จำนวน 1 ป้าย 4.4. จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป ) จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป )

15 ทางลงด่วนแยกไฟ แดง IF ขาเข้า ขนาด 120 x 240 ขนาดความหนา ตัวหนังสือ 3 ซ. ม. ความสูง 20 ซ. ม. จำนวน 1 ป้าย 5.5. จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป ) จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป )

16 ขาเข้า ถนนติวานนท์ แยกไฟแดง IF ขนาด 120 x 240 ขนาดความหนา ตัวหนังสือ 3 ซ. ม. ความสูง 20 ซ. ม. จำนวน 1 ป้าย 6.6. จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป ) จุดจอดรถ BUS งานศิลปหัต กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) Lakeside Parking ( ลานริม ทะเลสาป )

17 Thank You


ดาวน์โหลด ppt แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ ) แผนจราจรสำหรับ รถบัส งานศิลปหัตกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ( สพฐ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google