งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลสุขภาพกาย กลุ่มงานระบาดวิทยา. โรคทางเดินหายใจ 1. โรคทางเดินหายใจ แพร่กระจายทางการ หายใจ ไอจาม เสมหะ น้ำลาย มีอาการไข้ ปวด ศีรษะ ปวดเมื่อย ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลสุขภาพกาย กลุ่มงานระบาดวิทยา. โรคทางเดินหายใจ 1. โรคทางเดินหายใจ แพร่กระจายทางการ หายใจ ไอจาม เสมหะ น้ำลาย มีอาการไข้ ปวด ศีรษะ ปวดเมื่อย ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลสุขภาพกาย กลุ่มงานระบาดวิทยา

2 โรคทางเดินหายใจ 1. โรคทางเดินหายใจ แพร่กระจายทางการ หายใจ ไอจาม เสมหะ น้ำลาย มีอาการไข้ ปวด ศีรษะ ปวดเมื่อย ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ ใช้ ผ้าปิดปากเวลาไอจาม ดื่มน้ำอุ่นมากๆ พักผ่อน ให้เพียงพอ

3 โรคตาแดง 2. โรคตาแดง มีอาการระคายเคือง ปวดตา น้ำตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อ บุตาขาวอักเสบ ป้องกันได้โดยการหมั่นล้างมือ บ่อยๆ ไม่ควรขยี้ตา

4 โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 3. โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร มีถ่ายเหลว เป็นน้ำหรือมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ป้องกันได้โดยการ ล้างมือให้สะอาด เลือกรับประทานอาหารที่ สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆ รวมทั้งดื่มสารละลาย น้ำตาลเกลือแร่ ( โอ อาร์ เอส )

5 โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโร ซิส 4. โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิส ติดต่อ ทางบาดแผล เยื่อบุตา จมูก ปาก โดยจะมี อาการไข้สูงทันทีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะมาก อาจมี ท้องเดินร่วมด้วย ป้องกันได้โดยการ สวม รองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ

6 โรคไข้เลือดออก 5. โรคไข้เลือดออก มีอาการไข้สูง หน้าแดง เกิดจุดแดงๆเล็กๆตามร่างกายอาจมีอาการ เช่น ปวดท้อง ถ่ายดำ ไอปนเลือด บางรายอาจมี อาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ หากสงสัยว่าเป็น ไข้เลือดออกห้ามกินยาแอสไพริน

7 บทบาท อสส ในงานควบคุมโรค - เฝ้าระวังตรวจจับการระบาด - เฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย


ดาวน์โหลด ppt การดูแลสุขภาพกาย กลุ่มงานระบาดวิทยา. โรคทางเดินหายใจ 1. โรคทางเดินหายใจ แพร่กระจายทางการ หายใจ ไอจาม เสมหะ น้ำลาย มีอาการไข้ ปวด ศีรษะ ปวดเมื่อย ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google