งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศสหกิจ ศึกษา 4 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศสหกิจ ศึกษา 4 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศสหกิจ ศึกษา 4 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2 สรุปสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจ ศึกษาปี 2557 ( คณะ ICT)

3

4 จำนวนนิสิตสหกิจศึกษา และหลักสูตร อบรม ( คณะ ICT)

5 สรรหา ผู้ประกอบ การ บริษัทความ ร่วมมือเดิม บริษัทที่มีความ พร้อม คณะส่งใบ Co- op 02 ให้บริษัท สอบถามจำนวน ตำแหน่ง และ ความสามารถ พร้อมประสาน การจัดอบรม ประกาศรับ สมัคร นิสิตสหกิจ ประกาศตำแหน่ง งานจากบริษัท ต่าง ๆ ประกาศตาราง คัดเลือกพร้อม วิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก นิสิต สอบข้อเขียนและ สัมภาษณ์ ออกข้อสอบโดย บริษัท และ คณะ (attitude + skill) ประกาศ ผลการ คัดเลือก ประกาศ รายงานตัว ตัวจริงและตัว สำรอง กรอก ใบ Co- op 01 อบรมเตรียมความ พร้อม อบรมพื้นฐานโดยคณาจารย์ คณะ 12 ชม. อบรมต่อยอดโดยบริษัท 12 ชม. อบรม soft skill โดย มหาวิทยาลัย 12 ชม. สรุปกระบวนการเตรียมการสหกิจ ศึกษา

6 แนวทางการดำเนินงานสหกิจ ศึกษาหลังจากนี้ ประกาศผลการคัดเลือก - นิสิตกรอกในสมัคร CO-OP 01 นิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมความ พร้อมโดยมหาวิทยาลัย - จัดขึ้นระหว่าง 2-3 สิงหาคม 2557 นิสิตเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมใน หลักสูตรที่บริษัทกำหนด - หลักสูตรที่อบรมโดยคณาจารย์ของคณะ 4 หลักสูตร (JAVA, PHP, Photoshop&Illustrator, RS&GIS Application) - หลักสูตรที่อบรมโดยสถานประกอบการ 2 หลักสูตร (Network, ASP)

7 แนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษา ( ต่อ ) นิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถาน ประกอบการ ระหว่าง 25 สิงหาคม – 26 ธันวาคม 2557 การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของนิสิต ยัง สถานประกอบการ การจัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนด เอกสาร CO-OP 01 – 12

8 ตารางการอบรมเตรียม ความพร้อม JAVA ASP Photoshop & Illustrator PHP Network RS & GIS Application เริ่มปฏิบัติสห กิจศึกษา

9 สรุปสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ปี 2557 ( คณะ ICT) บริษัทสถานที่ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานผู้ ประสานงาน เบอร์โทร 1 ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร (CITCOM) ม. พะเยาพัฒนาระบบพี่นนท์ บริษัท ลานนาคอม จำกัด ม. พะเยา Systen Engineer พี่ปิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิว เมติค ม. พะเยาพัฒนาระบบ, Service, Maintenances คุณพร้อม บริษัท ซอฟต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด จ. ปทุมธานี จ. เชียงราย JAVA Developer คุณทัพ พนนท์ ( ฝ่ายบุคคล ) ต่อ บริษัท แซฟไฟร์ รี เสิร์ชแอนด์ ดีเวลล็อปเม็นท์ จำกัด จ. เชียงใหม่ Programmer คุณแอน บริษัท ซีแอคซีสไอที จำกัด จ. เชียงใหม่ Web Programmer, Web Designer คุณวรรณ สิทธิ์ ( ผู้จัดการ ) บริษัท สตาร์ทอัพ ดีไซน์ แอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด จ. เชียงใหม่ Web Master คุณจ๋า บริษัท เม้กกะ มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด จ. เชียงใหม่ Graphic Designer คุณกาญจนา

10 สรุปสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ปี 2557 ( คณะ ICT) บริษัทสถานที่ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานผู้ ประสานงาน เบอร์โทร 9 บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด กรุงเทพฯ Programmer พี่ต้า วัฒ นพล ( ผู้จัดการ ) บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด กรุงเทพฯ ASP.NET Developer, System Engineer, IT Marketing คุณจูน ( ฝ่ายบุคคล ) ต่อ 15

11 สรุปสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ปี 2557 ( ด้าน GIS) บริษัทสถานที่ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานผู้ ประสานงา น เบอร์โทร 1 โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ. เลย GIS Technician พี่รุ่ง ทิพรส บริษัท นูแมพ จำกัดจ. นนทบุรี GIS Technician คุณณิชาภา พี่โอ๋ ต่อ บริษัท อีเอสอาร์ไอ ( ประเทศไทย ) จำกัด กรุงเทพฯ GIS Programmer คุณป้อม สุจิ ตรา บริษัท ทริพเพิลไอ จี โอกราฟฟิก กรุงเทพฯ GIS Programmer คุณเมย์ คุณเยาวภา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพฯ GIS Technician พี่ตั้ม สุมิตร บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพฯ GIS Technician พี่ลิ่ม มงคล สำนักแก้ไขปัญหาการ บุกรุกที่ดินของรัฐ ( สบร.) สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ ภาพถ่ายทาง อากาศ ว่าที่ ร. ต. พี รพล มั่น จิตต์

12 แฟน เพจ coop.i ct.up up.ac.th/ coop

13 แฟนเพจ “ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ”

14 นิสิตสหกิจศึกษา ดีเด่น มหาวิทยาลัย พะเยา (2556)

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศสหกิจ ศึกษา 4 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google