งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวศุกร์ (Venus). ดาวศุกร์เป็นดาวดวงที่สองถัดจากดาวพุธ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หก มีวงโคจรที่ เกือบจะเป็นวงกลมมากกว่าดาวเคราะห์ ดวงอื่น มีความเบี่ยงเบนน้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวศุกร์ (Venus). ดาวศุกร์เป็นดาวดวงที่สองถัดจากดาวพุธ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หก มีวงโคจรที่ เกือบจะเป็นวงกลมมากกว่าดาวเคราะห์ ดวงอื่น มีความเบี่ยงเบนน้อยกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวศุกร์ (Venus)

2

3

4

5 ดาวศุกร์เป็นดาวดวงที่สองถัดจากดาวพุธ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หก มีวงโคจรที่ เกือบจะเป็นวงกลมมากกว่าดาวเคราะห์ ดวงอื่น มีความเบี่ยงเบนน้อยกว่า 1 %

6 Venus หรือที่ชาวกรีกเรียกว่า Aphrodite เป็นเทพแห่งความรักและ ความสวยงาม ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ชื่อ เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างมากที่สุด สำหรับคนในสมัยโบราณ

7 ดาวศุกร์เป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นวัตถุที่สว่าง มากที่สุดบนท้องฟ้ารองจากดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และเช่นเดียวกับดาวพุธที่ มีชื่อเรียก 2 ชื่อ คือ Eosphorus สำหรับ ดาวศุกร์ยามใกล้รุ่งและ Hesperus สำหรับดาวศุกร์ยามค่ำ

8 การหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์นั้นช้า มาก ใช้เวลาประมาณ 243 วัน และช้าลง เรื่อยๆ และเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการ หมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์มีค่า ใกล้เคียงกัน (225 วัน ) ทำให้ดาวศุกร์หัน ผิวหน้าเพียงด้านเดียวเข้าหาโลกเมื่อดาว ทั้งสองดวงอยู่ใกล้กันมากที่สุด

9 ดาวศุกร์ เคยถูกกำหนดให้เป็นดาว น้องสาวกับโลก เนื่องจากความคล้ายคลึง กันทั้ง ขนาด มวล ความหนาแน่น และ ปริมาตร ดาวศุกร์มีขนาดเล็กกว่าโลก เพียงเล็กน้อย (95% ของ เส้นผ่าศูนย์กลางของโลก และ 80% ของ มวลของโลก ) จากความเหมือนกันหลาย ประการ ทำให้คิดว่า ใต้ชั้นเมฆหนาของ ดาวศุกร์ น่าจะมีลักษณะที่เหมือนกับโลก และอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่

10 ต่อมาจึงพบว่าดาวศุกร์มีความแตกต่าง จากโลกมาก ดาวศุกร์ไม่มีมหาสมุทร บรรยากาศที่หนาแน่นซึ่งประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซต์และไม่มีไอน้ำ เมฆ ซึ่งประกอบด้วยกรดซัลฟุริค และความ กดดันที่พื้นผิวที่สูงกว่าพื้นผิวโลกมาก

11 ความดันบรรยากาศของดาวศุกร์ที่พื้นผิว มีค่าเท่ากับ 90 ATM หรือมีความดัน เท่ากับที่ความลึก 1 กิโลเมตรใต้ท้อง ทะเล บรรยากาศประกอบด้วย คาร์บอน ไดออกไซต์ เป็นส่วนใหญ่ มีชั้นเมฆหลาย ชั้นหนาหลายกิโลเมตรที่มีส่วนประกอบ เป็นกรดซัลฟุริค ซึ่งความหนาของเมฆ ทำให้บดบังความสามารถในการมองเห็น พื้นผิวของดาวศุกร์

12 ชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นสูงทำให้ เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ พื้นผิวดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูง ระหว่าง 400 ถึง 740 K อุณหภูมิบนดาวศุกร์ยังสูงกว่า อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวพุธ ถึงแม้ว่า ดาวศุกร์จะห่างจากดวงอาทิตย์เกือบสอง เท่าของดาวพุธ

13

14 บนดาวศุกร์ ครั้งหนึ่งอาจเคยมีน้ำปริมาณ มหาศาล แต่ได้ระเหยหายไปหมด ใน ปัจจุบันบนดาวศุกร์จึงแห้งแล้ง

15

16 การสำรวจด้วยคลื่นวิทยุซึ่งสามารถผ่าน ชั้นเมฆที่หนาของดาวศุกร์ได้ แสดงให้ เห็นว่า พื้นผิวส่วนใหญ่ของดาวศุกร์ปก คลุมไปด้วยลาวาอายุน้อยราวๆ 300 ถึง 500 ล้านปีเท่านั้น พื้นที่ราบที่เก่าแก่บน ดาวศุกร์มีอายุประมาณ 800 ล้านปี เท่านั้น พบภูเขาไฟรูปโล่ขนาดเล็กนับพัน แห่ง

17

18 ในปัจจุบันยังมี หลักฐานที่แสดง ให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ทาง ภูเขาไฟยังเกิด ขึ้นอยู่ แต่มีเพียง 2-3 จุดเท่านั้น การที่ยังเกิดมี ปรากฏการณ์ทาง ภูเขาไฟอย่างมาก ทำให้ลักษณะภูมิ ประเทศเดิม หายไป

19 บนดาวศุกร์ไม่พบหลุมอุกาบาตขนาด เล็กบนพื้นผิวของดาวศุกร์ ซึ่งอาจ เนื่องจากอุกาบาตจะหลอมละลายไปใน ขณะที่วิ่งผ่านบรรยากาศที่หนาแน่นของ ดาวศุกร์ หลุมอุกาบาตขนาดใหญ่ที่พบ บนพื้นผิวดาวศุกร์ซึ่งมักเกิดเป็นกลุ่ม เชื่อว่าเกิดจากอุกาบาตขนาดใหญ่ซึ่ง แตกออกเป็นก้อนขนาดเล็กเมื่อผ่านชั้น บรรยากาศลงมา

20

21 โครงสร้างภายใน ของดาวศุกร์เชื่อ ว่ามีลักษณะคล้าย กับโครงสร้างของ โลก มีแกนกลางที่ เป็นเหล็กซึ่งมีรัศมี ประมาณ 3000 กิโลเมตร มีหิน หลอมเป็นเนื้อ ซึ่ง เป็นส่วนประกอบ หลักดาวศุกร์

22 ดาวศุกร์ไม่มีสนามแม่เหล็ก ซึ่งอาจเนื่อง จาการหมุนที่ช้ามาก และดาวศุกร์ไม่มี ดาวบริวาร

23 ดาวศุกร์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นดวงดาวที่สุกสว่างที่สุดในท้องฟ้า


ดาวน์โหลด ppt ดาวศุกร์ (Venus). ดาวศุกร์เป็นดาวดวงที่สองถัดจากดาวพุธ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หก มีวงโคจรที่ เกือบจะเป็นวงกลมมากกว่าดาวเคราะห์ ดวงอื่น มีความเบี่ยงเบนน้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google