งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง
MCC CABINET INVERTER CABINET 4X37 kW

2 ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง
INVERTER CABINET

3 ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง
HOT FAN 160 kW

4 ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง
CONTROL STATION RASPER 2X200 kW

5 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ SUBSATIONAL KV อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง 2. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง โครงการโทรศัพท์ 2 ล้านเลขหมาย จ.กรุงเทพมหานคร 3. ORIFLAME ASOKE TOWER 32 ชั้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 2000 KVA ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 800 KVA 4. MONTARY BUILDING ชั้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 1500 KVA 5. SSP TOWER 18 ชั้น 6. THE HABITAT CONDOMINUIM

6 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 7. บริษัท ย่าโมแลนด์แฮนด์เฮาท์ คอนโดมิเนียม จำกัด PHASE 1 สูง 8 ชั้น PHASE 2 สูง 8 ชั้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 600 KVA ติดตั้งระบบไฟฟ้า ,สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย จ. นครราชสีมา 8. โรงแรม พีกาซัส ทาวเวอร์ สูง 12 ชั้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 1000 KVA อ.เมือง 9. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 500 KVA 10. หจก. โรงน้ำแข็งมิตรภาพ นครราชสีมา ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 1000 KVA วัดค่าการใช้พลังงานและติดตั้ง VSD 11. หจก. โรงน้ำแข็งเอ็มพี

7 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 12. บริษัท เมืองงาม รับเบอร์ จำกัด ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 1000 KVA อ.เมือง จ. นครราชสีมา 13. โรงพยาบาล ค่ายสุรนารี ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่โรงซักรีด จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมสายเมนประจำตึกคนไข้ ปรับปรุงตู้ ATS AT งานเปลี่ยนสายเมนเครื่องปรับอากาศ อ.เมือง จ. นครราชสีมา 14. บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัด ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 2000 KVA 15. บริษัท เมืองยาม คอมเพล็กซ์ จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

8 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 16. สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 1000 KVA อ.เมือง จ. นครราชสีมา 17. สำนักงานสรรพากร ภาค 10 ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 800 KVA อ.เมือง จ. อุดรธานี 18. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนแห่งชาติ - จัดจ้างติดตั้ง UPS สำหรับระบบ สุญญากาศ - งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส. ) - ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า ( UPS ) 20. บริษัท แอดซ์วานซ์ แมกเนติก แมททีเรียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร MS-1และ MS - 2 21. บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด - ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ตู้ MDB , ตู้ MCC อ. กุดจิกนารายณ์ จ.ร้อยเอ็ด

9 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 22. บริษัท สีมา อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ดึงสายเมนจากตู้ MDB-DB อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา 23. บริษัท พี.วี.ดี . อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ติดตั้งระบบไฟฟ้า 24. บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด - ติดตั้งตู้ MDB , MCC และระบบสายเมน - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 25. บริษัท เออร์เนทส์ฮิวส์ จำกัด - งานติดตั้งระบบ VSD KW. อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว 26. โรงสีข้าวธัญญะเจริญ - งานติดตั้งระบบ VSD 45 KW. - งานติดตั้งระบบ VSD 55 KW. อ. พล จ. ขอนแก่น

10 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 27. บริษัท คราฟท์ฟู้ด ( ประเทศไทย ) จำกัด - งานติดตั้งระบบ VSD 37 KW. อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น 28. บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด - วัดค่าการใช้พลังงานและติดตั้ง VSD - งานติดตั้งระบบ VSD HP. - งานติดตั้ง SOFT START PUMP 3 x 37 KW. อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา 29. บริษัท คอนโปรดักส์ อำมัสด๊าส ( ประเทศไทย ) จำกัด - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร FOOD STARCH - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร GLUCOSE BLD. A งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งระบบ VSD - งานติดตั้งระบบ VSD KW. - งานติดตั้งระบบ VSD KW. อ. สีคิ้ว

11 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 30. บริษัท ไทยทอย จำกัด - งานติดตั้งระบบสายเมนเครื่องฉีดพลาสติก - งานปรับปรุงตู้ CAPACITOR - งานติดตั้งตู้ MDB ใหม่พร้อมเดินสายเมน MCC อ. เมือง จ. นครราชสีมา 31. บริษัท คอนโปรดักส์ อำมัสด๊าส ( ประเทศไทย ) จำกัด - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร FOOD STARCH - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร GLUCOSE BLD. A - งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ - งานติดตั้งระบบ VSD - งานติดตั้งระบบ VSD KW. - งานติดตั้งระบบ VSD KW. อ. สีคิ้ว

12 โครงการอ้างอิง (PROJECT REFERENCE)
No COMPANY PROJECT PLACE 32. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด งานติดตั้งระบบไฟฟ้า , เครื่องกล , เครื่องปรับอากาศ โครงการติดตั้ง INVERTOR แทนการทำงานสตาร์ทแบบ STAR – DELTA งาน SEPARATE CARTEEN FOR NEW OFFICE งาน FAILURE ANALYSIS RENOVETION AT BLDG.1 มูลค่างานติดตั้ง ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 2,737, บาท ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 19,515, บาท ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 16,203, บาท ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 6,391, บาท ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 3,757, บาท ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 12,830, บาท ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. )มูลค่า 23,012, บาท อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างผลงานที่ออกแบบ และติดตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google