งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INVERTER CABINET 4X37 kW. CONTROL STATION RASPER 2X200 kW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INVERTER CABINET 4X37 kW. CONTROL STATION RASPER 2X200 kW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INVERTER CABINET 4X37 kW

2

3

4 CONTROL STATION RASPER 2X200 kW

5 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ SUBSATIONAL 500 KV อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง โครงการโทรศัพท์ 2 ล้านเลขหมาย จ. กรุงเทพมหานคร 3. ORIFLAME ASOKE TOWER 32 ชั้นติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 2000 KVA ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 800 KVA จ. กรุงเทพมหานคร 4. MONTARY BUILDING 27 ชั้นติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 1500 KVA จ. กรุงเทพมหานคร 5. SSP TOWER 18 ชั้นติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 1500 KVA จ. กรุงเทพมหานคร 6.THE HABITAT CONDOMINUIM ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 2000 KVA จ. กรุงเทพมหานคร

6 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 7. บริษัท ย่าโมแลนด์แฮนด์เฮาท์ คอนโดมิเนียม จำกัด PHASE 1 สูง 8 ชั้น PHASE 2 สูง 8 ชั้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 600 KVA ติดตั้งระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย จ. นครราชสีมา 8. โรงแรม พีกาซัส ทาวเวอร์ สูง 12 ชั้นติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 1000 KVA อ. เมือง จ. นครราชสีมา 9. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 500 KVA อ. เมือง จ. นครราชสีมา 10. หจก. โรงน้ำแข็งมิตรภาพ นครราชสีมาติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 1000 KVA วัดค่าการใช้พลังงานและติดตั้ง VSD อ. เมือง จ. นครราชสีมา 11. หจก. โรงน้ำแข็งเอ็มพีติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2 x 1000 KVA อ. เมือง จ. นครราชสีมา

7 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 12. บริษัท เมืองงาม รับเบอร์ จำกัดติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 1000 KVA อ. เมือง จ. นครราชสีมา 13. โรงพยาบาล ค่ายสุรนารีติดตั้งระบบไฟฟ้าที่โรงซักรีด จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม สายเมนประจำตึกคนไข้ ปรับปรุงตู้ ATS 1000 AT งานเปลี่ยนสายเมนเครื่องปรับอากาศ อ. เมือง จ. นครราชสีมา 14. บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัดติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 2000 KVA อ. เมือง จ. นครราชสีมา 15. บริษัท เมืองยาม คอมเพล็กซ์ จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอ. เมือง จ. นครราชสีมา

8 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 16. สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 1000 KVA อ. เมือง จ. นครราชสีมา 17. สำนักงานสรรพากร ภาค 10 ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1 x 800 KVA อ. เมือง จ. อุดรธานี 18. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนแห่งชาติ - จัดจ้างติดตั้ง UPS สำหรับระบบ สุญญากาศ - งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส. )- ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า ( UPS ) อ. เมือง จ. นครราชสีมา 20. บริษัท แอดซ์วานซ์ แมกเนติก แมททีเรียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร MS-1 และ MS - 2 อ. เมือง จ. นครราชสีมา 21. บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด - ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตู้ MDB, ตู้ MCC อ. กุดจิกนารายณ์ จ. ร้อยเอ็ด

9 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 22. บริษัท สีมา อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ดึงสายเมนจากตู้ MDB-DB อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา 23. บริษัท พี. วี. ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ติดตั้งระบบไฟฟ้าอ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา 24. บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด - ติดตั้งตู้ MDB, MCC และระบบสายเมน - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 25. บริษัท เออร์เนทส์ฮิวส์ จำกัด - งานติดตั้งระบบ VSD 160 KW. อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 26. โรงสีข้าวธัญญะเจริญ - งานติดตั้งระบบ VSD 45 KW. - งานติดตั้งระบบ VSD 55 KW. อ. พล จ. ขอนแก่น

10 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 27. บริษัท คราฟท์ฟู้ด ( ประเทศไทย ) จำกัด - งานติดตั้งระบบ VSD 37 KW. อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น 28. บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด - วัดค่าการใช้พลังงานและติดตั้ง VSD - งานติดตั้งระบบ VSD 217 HP. - งานติดตั้ง SOFT START PUMP 3 x 37 KW. อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา 29. บริษัท คอนโปรดักส์ อำมัสด๊าส ( ประเทศไทย ) จำกัด - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร FOOD STARCH - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร GLUCOSE BLD. A งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งระบบ VSD - งานติดตั้งระบบ VSD 45 KW. - งานติดตั้งระบบ VSD 55 KW. อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

11 No No COMPANY COMPANY PROJECT PROJECT PLACE PLACE 30. บริษัท ไทยทอย จำกัด - งานติดตั้งระบบสายเมนเครื่องฉีดพลาสติก - งานปรับปรุงตู้ CAPACITOR - งานติดตั้งตู้ MDB ใหม่พร้อมเดินสายเมน MCC อ. เมือง จ. นครราชสีมา 31. บริษัท คอนโปรดักส์ อำมัสด๊าส ( ประเทศไทย ) จำกัด - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร FOOD STARCH - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร GLUCOSE BLD. A - งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ - งานติดตั้งระบบ VSD - งานติดตั้งระบบ VSD 45 KW. - งานติดตั้งระบบ VSD 55 KW. อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

12 No No COMPANY COMPANYPROJECT PLACE PLACE 32. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องปรับอากาศ โครงการติดตั้ง INVERTOR แทนการทำงานสตาร์ทแบบ STAR – DELTA งาน SEPARATE CARTEEN FOR NEW OFFICE งาน FAILURE ANALYSIS RENOVETION AT BLDG.1 มูลค่างานติดตั้ง ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ปี พ. ศ. 2542 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 2,737,433.11 บาท ปี พ. ศ. 2543 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 19,515,411.42 บาท ปี พ. ศ. 2544 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 16,203,126.50 บาท ปี พ. ศ. 2545 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 6,391,694.00 บาท ปี พ. ศ. 2546 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 3,757,822.00 บาท ปี พ. ศ. 2547 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 12,830,540.00 บาท ปี พ. ศ. 2548 ( 1 ม. ค. – 31 ธ. ค. ) มูลค่า 23,012,200.00 บาท อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt INVERTER CABINET 4X37 kW. CONTROL STATION RASPER 2X200 kW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google