งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวพุธ (Mercury). ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดใน ดาวเคราะห์ชั้นใน หรือใหญ่เป็นอันดับ แปดในระบบสุริยะ โคจรรอบดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวพุธ (Mercury). ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดใน ดาวเคราะห์ชั้นใน หรือใหญ่เป็นอันดับ แปดในระบบสุริยะ โคจรรอบดวงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวพุธ (Mercury)

2

3

4

5 ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดใน ดาวเคราะห์ชั้นใน หรือใหญ่เป็นอันดับ แปดในระบบสุริยะ โคจรรอบดวงอาทิตย์ เร็วที่สุดด้วยเวลา 88 วัน

6 ตามตำนานโรมัน Mercury เป็นเทพแห่ง การค้า และ การเดินทาง ซึ่งชาวกรีก เรียกว่า Hermes เป็นเทพแห่งการส่งสาร ของพระเจ้า เหตุที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ ชื่อนี้อาจเพราะการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ข้ามท้องฟ้า

7 ชนชาวกรีกเรียก ดาวพุธ ว่า Apolla เมื่อ ดาวปรากฏตอนใกล้รุ่งเช้า และ เรียกว่า Hemmes ตอนที่ดาวปรากฏในตอนค่ำ ซึ่งนักดาราศาสตร์ชาวกรีกก็ทราบว่าชื่อ ทั้งสองเป็นชื่อเรียกของดาวดวงเดียวกัน

8 วงโคจรของดาวพุธเป็นวงรี มีระยะใกล้ สุดถึงดวงอาทิตย์ประมาณ 46 ล้าน กิโลเมตรและไกลสุดประมาณ 70 ล้าน กิโลเมตร ในขณะที่ดาวพุธอยู่ในตำแหน่ง ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจะเดินทางช้า มาก

9 อุณหภูมิบนดาวพุธมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมาก ระหว่าง 90 K ถึง 700 K

10 ดาวพุธมีลักษณะ หลายอย่างที่ คล้ายกับดวง จันทร์ มีพื้นผิว ขรุขระที่เต็มไป ด้วยหลุมอุกาบาต และมีอายุที่เก่าแก่

11 ดาวพุธมีความหนาแน่นมากเป็นอันดับสอง รองจากโลก ประมาณ 5.44 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซ็นติเมตร แต่โดยความเป็นจริง แล้ว ความหนาแน่นของโลกส่วนหนึ่งเป็น ผลมาจากแรงดึงดูดของโลก ซึ่งถ้าไม่มี แรงดังกล่าว ดาวพุธจะมีความหนาแน่น มากกว่าโลก จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ เชื่อว่า แกนกลางของดาวพุธประกอบด้วย เหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่าแกนกลางของโลก ซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบหลักของดาวพุธ ดังนั้นดาวพุธจึงมีเนื้อและเปลือกเป็นชั้น บางๆของพวกซิลิเกต

12

13 แกนกลางของดาว พุธมีรัศมีประมาณ 1800 ถึง 1900 กิโลเมตร และชั้น เปลือกชั้นนอกมี ความหนา ประมาณ 500 ถึง 600 กิโลเมตร และบางส่วนของ แกนกลางยัง หลอมอยู่

14 ดาวพุธมีชั้นบรรยากาศบางๆ ซึ่งได้จาก การระเบิดของพื้นผิวโดยลมสุริยะ แต่ เนื่องจากดาวพุธมีอุณหภูมิที่สูง บรรยากาศจึงหนีออกสู่อวกาศได้ง่าย ซึ่ง แตกต่างไปจากบรรยากาศของโลกและ ดาวศุกร์ที่คงที่ไม่หนีออกสู่บรรยากาศ ดังนั้นบรรยากาศของดาวพุธจึงเกิดขึ้น ใหม่ตลอดเวลา

15 จากการสังเกตโดยใช้คลื่นวิทยุในบริเวณ ขั้วเหนือ แสดงหลักฐานที่อาจมีน้ำแข็ง ซึ่งเนื่องจากว่าแกนหมุนรองตัวเองของ ดาวพุธเกือบตั้งฉากกับระนาบของวง โคจร ทำให้บริเวณที่เป็นขั้วเหนือเห็นดวง อาทิตย์เฉพาะบริเวณขอบฟ้าเท่านั้น ใน หลุมอุกาบาตอาจไม่โดนแสงอาทิตย์ส่อง ถึงเลยและอาจมีอุณหภูมิต่ำถึง –161 O C ซึ่งต่ำพอที่จะเก็บรักษาไม่ให้น้ำแข็ง ระเหยเป็นไอออกสู่บรรยากาศ หรือ น้ำแข็งนี้อาจได้จากการชนของดาวหาง

16 ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอย่างอ่อน มีความ เข้มประมาณ 1 % ของสนามแม่เหล็กโลก แกนของสนามแม่เหล็กวางตัวทำมุม ประมาณ 7 องศากับแกนหมุนของดาวพุธ การที่ดาวพุธมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก ที่ต่ำ เนื่องจากดาวพุธมีขนาดเล็กและมี แกนกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นของแข็ง

17 การที่ยังพบสนามแม่เหล็กบนดาวพุธ อาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าแกนกลาง ของดาวพุธเป็นเหล็กและอาจหลอมเหลว เพียงเล็กน้อย หรืออาจเนื่องจากสภาพ แม่เหล็กคงค้าง (remnant magnetization) ที่ยังเหลืออยู่ในหินซึ่ง เกิดในขณะที่ดาวพุธยังมีสนามแม่เหล็ก ความเข้มสูงตอนที่ดาวพุธยังมีอายุน้อย

18 ดาวพุธไม่มีดาวบริวาร

19

20 บนท้องฟ้าที่มองจากพื้นโลก ดาวพุธ สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เนื่องจาก ดาวพุธมักอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์จึงอาจ สังเกตเห็นได้ยากโดยเฉพาะในขณะ พลบค่ำหรือตอนใกล้รุ่งซึ่งเป็นช่วงที่ดาว พุธอยู่บริเวณขอบฟ้า


ดาวน์โหลด ppt ดาวพุธ (Mercury). ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวง อาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดใน ดาวเคราะห์ชั้นใน หรือใหญ่เป็นอันดับ แปดในระบบสุริยะ โคจรรอบดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google