งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID เทคโนโลยีแห่งผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID เทคโนโลยีแห่งผู้นำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID เทคโนโลยีแห่งผู้นำ
July 2011 Apiwat Thongprasert สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand)

2 Agenda ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
เทรนด์การใช้เทคโนโลยี RFID ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะพัฒนาระบบ RFID ให้เหมาะกับสินค้าใน หลากหลายประเภท การวางแผนจัดการระบบตามสอบย้อนกลับที่เป็นสากล สามารถใช้ได้ ทั่วโลก การสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร ในการส่งเสริมให้เกิดการ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการตามสอบย้อนกลับในเชิงธุรกิจที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค ของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวใน ประเทศไทย

3 เทรนด์การใช้เทคโนโลยี RFID ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
Global Situation Trends in Thailand RFID Technology Trends

4 Global Situation in Food Industry: Rise in Demand
“Technology’s Role in the 21st Century:Food Economics and Consumer Choice” Jeff Simmons, Elanco Animal Health 2009

5 “Over half of the food produced today is either lost, wasted or
Global Situation in Food Industry: Losses in Processes of human-managed food chain “Over half of the food produced today is either lost, wasted or discarded as a result of inefficiency in the human-managed food chain” Concepcion Calpe, senior FAO economist (December 2008)

6 Global Situation in Food Industry: Importance of Traceability System
Get the current location and status of products in the cold distribution chain Prevent our products from Recall, Contamination, Bioterrorism, or even Counterfeit Some of Information that Traceability System can tell: Where did ingredients come from? What about the ingredients in ingredients? What line, batch #, date, time was it made on? What is the shelf life left of the product? Is the food safe when we eat it? It became Laws!

7 Other Global Situation
การค้าเสรี แต่มี Non-Tariff Barriers Green Manufacturing (Carbon Footprint, Carbon Label) อาหารปลอดภัย (Food Safety) ความต้องการ Supply-Chain Visibility การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันจากแรงงานราคาถูก การขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานและวัตถุดิบที่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อื่นๆ

8 RFID for Supply Chain Visibility
Picture from

9 Technology Trends Solution ที่สามารถเพิ่ม Productivity ต่อหัวได้
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการสอบย้อนกลับของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดกระบวนการในห่วงโซ่อุปาทาน การลดการพึ่งพาแรงงานที่มีความชำนาญด้วย Automation หรือ Semi-Automation

10 Supply-Chain Visibility in Food Logistics
From Intelligent containers and sensor networks Approaches to apply autonomous cooperation on systems with limited resources, Reiner Jedermann, Institute for Microsensors, -Actuators and -Systems (IMSAS), University of Bremen The link between physical object and mobile perception system. The freight is handled by different vehicles and warehouses along the supply chain. Arriving items are recognized by an RFID reader. A mobile software agent that contains the individual perception systems is transferred in parallel to the freight object. Required sensor systems and processing power are provided by the local platforms.

11 Technology Convergence: RFID vs Barcode
Picture from RFID

12 Food Handling/Transportation Monitoring Using RFID Sensors
From FLEXIBLE TAG MICROLAB DEVELOPMENT: GAS SENSORS INTEGRATION IN RFID FLEXIBLE TAGS FOR FOOD LOGISTIC, author: phone: From Becker, M.; Yuan, S.; Jedermann, R.; Timm-Giel, A.; Lang, W.; Görg, C.: Challenges of Applying Wireless Sensor Networks in Logistics. In: CEWIT Wireless and IT driving Healthcare, Energy and Infrastructure Transformation Improve Food Handling/Transportation with integrating sensors Temperature Humidity Gas Vibration Anti-theft From Modeling Psychrometric Data in Real-Time fruit Logistics Monitoring , L. Ruiz-Garcia and P. Barreiro

13 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะพัฒนาระบบ RFID ให้เหมาะกับสินค้าในหลากหลายประเภท

14 RFID Frequency LF MF HF VHF UHF Inductive Radiative Frequency (Hz)
100k 1M 10M 100M 1G 10G LF MF HF VHF UHF Wavelength(m) 3000 300 30 3 0.3 0.03 Common RFID bands 125/134 kHz 13.56 MHz MHz 2.4 GHz

15 RFID Frequency

16 Smart Label Antenna Microchip Substate
Smart label ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Tag กระดาษ ซึ่งมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.1 mm เท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการความทนทาน เช่น การใช้งานในออฟฟิศ หรือ มีระยะเวลาการใช้งานไม่นานนัก

17 Contactless Smart Cards
antenna microchip Tag ที่พบเห็นกับทั่วไป เช่น Credit cards และ Telephone cards (85.72 mm x mm x 0.76 mm ± Tolerances) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่ม Contactless smart cards สำหรับเทคโนโลยี RFID

18 Plastic Housing The plastic housing (plastic package, PP)
ป้าย RFID ที่ใช้เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ The plastic housing (plastic package, PP) ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในงานที่มีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถนำ Housing ชนิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในกุญแจรถยนต์ เป็นต้น

19 Other Formats ขดลวดทองแดง แบตเตอรี่

20 Perishable vs Reusable

21 RFID Solution: Manufacturing
“Smart Tray” “Smart Tags” RFID tags embedded RFID tags replace in plastic trays paper tags Store Traceability information Easy to Replicate Data Interface to Digital Scale Replace paper with RFID Card

22 CPF วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ RFID สู่ ABC
02/05/2551 Media Center, บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายประเดิม โชติศุภราช รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน CPF กล่าวว่า “ด้วยระบบ RFID ที่สามารถเก็บข้อมูลประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงานระหว่างกระบวนการผลิตเป็นรายบุคคล เนื่องจากสามารถ เห็นภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ และเห็นปัญหาในทุกจุดของการทำงาน ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และยังมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำข้อมูลทั้งหมด มาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการผลิต การจัดการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” “..ซีพีเอฟ ได้นำระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) หรือ RFID โดยใช้ ไมโครชิปเก็บรหัสข้อมูล (RFID Tag) ในโรงแปรรูปกุ้ง ที่ อ. แกลง จ. ระยอง ตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งในโรงงานแปรรูปหมู ที่ จ. ฉะเชิงเทรา ด้วยเงินลงทุนหลายล้านบาท ทั้งนี้ ได้วางแผนลงทุนระบบแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing) หรือ ABC ได้…”

23 ตัวอย่างรายงานการวัดประสิทธิภาพรายบุคคล

24 ตัวอย่างรายงานผลผลิตแบบ Real-time
เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิต

25 Real-Time Production and Traceability Information (SCADA)

26 กรณีศึกษา: RFID for Warehouse Management ของ บริษัท Lion (ประเทศไทย) จำกัด
Pallet Tag ใช้ระบุข้อมูลสินค้าบนพาเลท สามารถนำกลับมาวนใช้ได้เมื่อสินค้าถูกหยิบหมดพาเลท Location Tag ใช้ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บ

27 กรณีศึกษา: RFID for Warehouse Management ของ บริษัท Lion (ประเทศไทย) จำกัด
Station Reader ใช้สำหรับกำหนด Pallet Tag ก่อนติดบนพาเลทสินค้า ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gate Reader ใช้สำหรับอ่านพาเลทสินค้าที่ผ่านจากโรงงานผลิตเข้าไปยังคลังสินค้าติดตั้งบริเวณ ประตู โรงงาน Forklift Reader ใช้สำหรับอ่านข้อมูลสินค้า และ สถานที่จัดเก็บ ติดตั้ง บนรถยก ประกอบด้วย Reader, Antenna และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้การทำงานและติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Handheld Reader ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลของ Pallet Tag และ Location Tag Reader ทุกชนิดจะต่อ กับระบบเครือข่ายเพื่อใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง ในการทำงาน

28

29 How Can RFID Help us Improve Business Processes?
Other Auto-ID Technologies Cannot Work Harsh Environment No Line-of-Sight Chaotic & Unmanageable Processes Require high level of Visibility & Control Require high level of accuracy Automation Easy, fast, no manual operation Changing Supply Chain Processes Benefits to all members in Supply Chain Past >> KPI & Records Present >> Monitoring Future >> Production Planning

30 Some Issues in Implementing RFID
Very difficult to find a knowledgeable solution provider New & very difficult technology Fusion of Technology and business Hardware and software Some common issues: Capability and limitation of RFID What, which, when, where, how to tag? Which, where, how many readers? The “black art” of radio wave Ghost read, missed read, multiple read, unintended read Business process transformation How to setup and fund trial project or feasibility study Etc. Pilot, Implementation, & Management Technical Solution Design Integration Platform Business Strategy Communication & Connectivity RFID Enablement Process & Applications IBM

31 RFID Success Criteria Problem(s):
What is the problem? How may RFID can help you? In which process? Policy: Is it the Top-down policy? Does it become the business mission? Product and service: What type of RFID? What brands? Who will design and Implement? Price and Profit: What is the benefits of implementing RFID? What is the ROI?

32 การวางแผนจัดการระบบตามสอบย้อนกลับที่เป็นสากล
สามารถใช้ได้ทั่วโลก มาตรฐานสากล กรณีศึกษา ระบบตรวจสอบย้อนกลับของมูลนิธิโครงการหลวง

33 มาตรฐานของ RFID ISO ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 120 กว่า ประเทศทั่วโลก
EPC ต้องการเซ็ต standart ให้เป็นระบบ tag ทั่วโลกได้ พยายามจะให้เกิดการติดต่อทั่วโลก เค้าบอกกันว่า EPC จะเป็น nextgenration Barcode EPC เป็นแค่รหัสตัวเลขเท่านั้น คลายบาร์โค้ด แต่สามารถระบุสินค้าในระดับชิ้นได้ ถ้าบริษัทไหนสนใจก็สามารถมาขอรหัสได้ นำไปติดสินค้าเพื่อส่งออกทั่วโลก

34 ISO/IEC Series มาตรฐานทาง RFID นั้นเพิ่งจะเริ่มมีขึ้นอย่างหลากหลายเมื่อปี 2549 นี้เองโดยมาตรฐานที่บทบาทอย่างมากก็คือ ISO กับ EPC Gen 2 เพื่อใช้ในการตามสอบย้อนกลับของสินค้า และระบบของ Supply Chain มาตรฐาน ISO นั้นพูดถึง RFID Air Interface คือ –1: Generic parameters for air interfaces for globally accepted frequencies –2: Air interface for 135 KHz –3: Air interface for MHz –4: Air interface for 2.45 GHz –5: Air interface for 5.8 GHz –6: Air interface for 860 MHz to 930 MHz –7: Air interface at MHz ISO18000 ตั้งเป็นมาตรฐานใหม่เพื่อให้คลอบคุมทุกย่านความถี่ เป็นมาตรฐาน ที่ให้สอดคล้องกับ EPC ใช้กับ Tag ISO18000 ทุกหัวข้อมีข้อกำหนดต่างๆ ถ้าใครอยากทราบรายละเอียด เข้าไปดูที่ จะพูดถึงด้าน เชิงเทคนิค จริงๆ จะมีความแตกต่างกันพอสมควร

35 EPC คืออะไร ???... เลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Product Code (EPC) เป็นโครงสร้างมาตรฐานสากลใหม่ พัฒนาโดย Auto ID Center ในการกำหนดเลขรหัสให้กับสินค้า ซึ่งจะทำให้การกำหนดเลขรหัสเพื่อบ่งชี้สินค้าแต่ละหน่วยย่อยเพื่อการค้าปลีก มีความแตกต่างกัน ไม่ซ้ำกัน นับได้ว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเลขรหัสบาร์โค้ดในระบบเดิม เลขรหัส EPC จะใช้ร่วมกับเทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ในการบ่งชี้สินค้า website:

36 กรณีศึกษา: มูลนิธิโครงการหลวง

37 การใช้ป้ายอาร์เอฟไอดีในการเก็บข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการ
วัตถุดิบจากตะกร้าใหญ่ ถูกกระจายออกไป บรรจุในตะกร้าเล็ก หรือเป็นมัด เพื่อแปรรูป วัตถุดิบจากตะกร้าเล็ก หรือมัดต่างๆ อาจถูกกระจายออกไปแปรรูปที่จุดงาน/สายพานต่างจุดกัน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จำเป็นจะต้องมีวีธีในการบันทึกข้อมูลที่มาของวัตถุดิบไปพร้อมกับวัตถุดิบนั้นตลอดเวลา สภาพการทำงานอาจมีพื้นที่ส่วนที่เปียกชื้น ทำให้ไม่เหมาะสมในการใช้กระดาษ หรือ บาร์โค้ดได้ จำนวนข้อมูลที่มากทำให้ยากต่อการจดบันทึก

38 การใช้อาร์เอฟไอดีแบบติดตะกร้าหมุนเวียนในเก็บข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับและการบริหารจัดการตะกร้าหมุนเวียน
RFID Tag Automatic Read by fixed reader Worker reads information from the transponder send to the traceability program. The Information also use for Plastic crate management RFID Reader Read by handheld reader

39 GRAI-96 General Returnable Asset, pallet, tray, rack Type of RFID
Code of the owner Asset Type Serial number

40 What is the information inside?
Example of tag data standard following EPC Global Standard GTIN:   the EAN.UCC Global Trade Item Number, (here, a serialized version) SSCC:   the EAN.UCC Serial Shipping Container Code GLN:  the EAN.UCC Global Location Number GRAI:  the EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier GIAI:  the EAN.UCC Global Individual Asset Identifier GID:  General Identifier GS1 keys [GS1GS]: SGTIN, SSCC, SGLN, GRAI, GIAI, GSRN, and GDTI. In the case of these EPCs, the EPC Manager Number is one and the same as the GS1 Company Prefix that forms the basis of the corresponding GS1 key. The other fields of GS1-based EPCs are also derived from existing fields of the GS1 keys.

41 EPCIS Architecture

42 EPC in Action - The GS1 EPCglobal Transport and Logistics RFID Pilot
Phase one of the pilot will use EPCIS to track the progress of physical products in cartons and containers across the supply chain between Hong Kong and Japan and will involve reading active and passive EPC/RFID tags at many different organizations and locations.  Container RFID Tag  Carton Tags  Active tag read  Passive tag read

43 National Traceability Network in Thailand

44 “ASEAN TRACEABILITY TRADE-LANE” Project (Draft)
Set up a pilot project and infrastructure based on EPCIS Standard to track and trace Food products within ASEAN countries, e.g., Thailand, Singapore, and Malaysia. To reduce administrative overhead on businesses and governments in ASEAN Trade using the integrated network where information is captured and shared in a manner that gives real time product movement data to authorized users (Following EPCIS scheme) Provide the traceability history for EPC-tagged among ASEAN Countries based on the systems using EPCIS standard, the Real time and reliable information including: Electronic Proof of delivery Information of traceability for EPC-tagged items from origin to destiny. Optimize processes and reduce administrative overhead Proof of integration among different partners’ locations The information captured will be share in a manner that gives real time product movement data that can be accessed by authorized users Better level service for consumers and increasing concern in products liability Generating confidence and reduce lead time with Electronic Proof of delivery

45 การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ

46 สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่จะให้บริการ การทดสอบ การประยุกต์ใช้ RFID (RFID Testbed) แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งที่เป็น ผู้ใช้ ผู้พัฒนาอุปกรณ์ และชิ้นส่วน ผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ ผู้จัดจำหน่าย สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย – พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี RFID ในประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID อย่างชาญฉลาดของอุตสาหกรรมในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาและการเชื่อมโยงทางธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ RFID ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาฐานความรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี RFID ต่อสาธารณชน

47

48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตรกรรม RFID

49

50 สลอท. เอกสารโครงการคูปองนวัตกรรม วันที่ 14 มกราคม 2554 50 50

51

52 เป้าหมายในการดำเนินการ:
รวบรวม ประมวลผลข้อมูลด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสถาบันการศึกษาและผู้ใช้งาน วางเป้าหมายและกลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขี้น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านตรวจสอบย้อนกลับและการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบย้อนกลับ ผลสำเร็จของโครงการ: โครงร่างการเรียนการสอนในวิชา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร” (Traceability Technology Curriculum) ภายใน 90 วัน การจัดทำและเผยแพร่ “คู่มือเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับในประเทศไทย” (the Handbook of Thailand Traceability Technology) ภายใน 180 วัน การศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและห่วงโซ่อุปาทานการผลิตอาหาร (Traceability & Food Supply-chain Technology Adoption) ภายใน 270 วัน

53 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการตามสอบอาหาร ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Traceability Technology and Management ชื่อภาษาไทย : สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการตามสอบอาหาร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Master of Science (M.Sc.) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการตามสอบอาหาร และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการผลิตอาหารของประเทศไทย ภายใต้กรอบกติกาการค้าเสรีในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และถ่ายทอดการค้นคว้าวิจัยสู่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยตรงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการตามสอบและการจัดการโซ่อุปทานอาหารให้สนองกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

54 Thank you สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand)


ดาวน์โหลด ppt Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID เทคโนโลยีแห่งผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google