งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand) July 2011 Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand) July 2011 Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand) July 2011 Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID เทคโนโลยีแห่งผู้นำ Apiwat Thongprasert

2 2 Agenda เทรนด์การใช้เทคโนโลยี RFID ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะพัฒนาระบบ RFID ให้เหมาะกับสินค้าใน หลากหลายประเภท การวางแผนจัดการระบบตามสอบย้อนกลับที่เป็นสากล สามารถใช้ได้ ทั่วโลก การสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร ในการส่งเสริมให้เกิดการ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการตามสอบย้อนกลับในเชิงธุรกิจที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค ของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวใน ประเทศไทย

3 เทรนด์การใช้เทคโนโลยี RFID ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต Global Situation Global Situation Trends in Thailand Trends in Thailand RFID Technology Trends RFID Technology Trends

4 Global Situation in Food Industry: Rise in Demand “Technology’s Role in the 21st Century:Food Economics and Consumer Choice” Jeff Simmons, Elanco Animal Health 2009

5 Global Situation in Food Industry: Losses in Processes of human-managed food chain “Over half of the food produced today is either lost, wasted or discarded as a result of inefficiency in the human-managed food chain” Concepcion Calpe, senior FAO economist (December 2008)

6 6 Global Situation in Food Industry: Importance of Traceability System Get the current location and status of products in the cold distribution chain Prevent our products from Recall, Contamination, Bioterrorism, or even Counterfeit Some of Information that Traceability System can tell: Where did ingredients come from? What about the ingredients in ingredients? What line, batch #, date, time was it made on? What is the shelf life left of the product? Is the food safe when we eat it? It became Laws!

7 7 Other Global Situation การค้าเสรี แต่มี Non-Tariff Barriers Green Manufacturing (Carbon Footprint, Carbon Label) อาหารปลอดภัย (Food Safety) ความต้องการ Supply-Chain Visibility การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันจากแรงงานราคาถูก การขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานและวัตถุดิบที่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อื่นๆ

8 RFID for Supply Chain Visibility Picture from www.nec.co.jp

9 9 Technology Trends Solution ที่สามารถเพิ่ม Productivity ต่อหัวได้ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการสอบย้อนกลับของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดกระบวนการในห่วงโซ่อุปาทาน การลดการพึ่งพาแรงงานที่มีความชำนาญด้วย Automation หรือ Semi-Automation

10 Supply-Chain Visibility in Food Logistics The link between physical object and mobile perception system. The freight is handled by different vehicles and warehouses along the supply chain. Arriving items are recognized by an RFID reader. A mobile software agent that contains the individual perception systems is transferred in parallel to the freight object. Required sensor systems and processing power are provided by the local platforms. From Intelligent containers and sensor networks Approaches to apply autonomous cooperation on systems with limited resources, Reiner Jedermann, Institute for Microsensors, -Actuators and - Systems (IMSAS), University of Bremen

11 11 Technology Convergence: RFID vs Barcode RFID Barcode Picture from www.epcglobalinc.org

12 From Becker, M.; Yuan, S.; Jedermann, R.; Timm-Giel, A.; Lang, W.; Görg, C.: Challenges of Applying Wireless Sensor Networks in Logistics. In: CEWIT 2009. Wireless and IT driving Healthcare, Energy and Infrastructure Transformation From FLEXIBLE TAG MICROLAB DEVELOPMENT: GAS SENSORS INTEGRATION IN RFID FLEXIBLE TAGS FOR FOOD LOGISTIC, author: eabad@tekniker.es, phone: 34 943 20 67 44 From Modeling Psychrometric Data in Real-Time fruit Logistics Monitoring, L. Ruiz-Garcia and P. Barreiro Food Handling/Transportation Monitoring Using RFID Sensors Improve Food Handling/Transportation with integrating sensors Temperature Temperature Humidity Humidity Gas Gas Vibration Vibration Anti-theft Anti-theft

13 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะพัฒนาระบบ RFID ให้เหมาะกับ สินค้าในหลากหลายประเภท

14 RFID Frequency LFMFHFUHFVHF Frequency (Hz) Wavelength(m) 100k 1M10M100M1G10G 3000 3003030.30.03 InductiveRadiative Common RFID bands 125/134 kHz 13.56 MHz 860-960 MHz 2.4 GHz

15 RFID Frequency

16 Smart Label Smart label ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Tag กระดาษ ซึ่งมีความหนาอยู่ที่ ประมาณ 0.1 mm เท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการความทนทาน เช่น การใช้งานในออฟฟิศ หรือ มีระยะเวลาการใช้งานไม่นานนัก Microchip Antenna Substate

17 microchip antenna Tag ที่พบเห็นกับทั่วไป เช่น Credit cards และ Telephone cards (85.72 mm x 54.03 mm x 0.76 mm ± Tolerances) ซึ่งกำลัง ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่ม Contactless smart cards สำหรับ เทคโนโลยี RFID Contactless Smart Cards

18 The plastic housing (plastic package, PP) ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในงานที่มีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้อง เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถนำ Housing ชนิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในกุญแจรถยนต์ เป็นต้น Plastic Housing ป้าย RFID ที่ใช้เก็บข้อมูล ของวัตถุดิบ

19 Other Formats แบตเตอรี่ ขดลวดทองแดง

20 Perishable vs Reusable

21 21 RFID Solution: Manufacturing “Smart Tray” “Smart Tags” “Smart Tray” “Smart Tags” RFID tags embedded RFID tags replace in plastic trays paper tags Store Traceability information Easy to Replicate Data Interface to Digital Scale Replace paper with RFID Card

22 CPF วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ RFID สู่ ABC http://www.cpfworldwide.com/th/mdcntr/press_release_detail.aspx?id=575 02/05/2551 Media Center, บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “..ซีพีเอฟ ได้นำระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) หรือ RFID โดยใช้ ไมโครชิปเก็บรหัสข้อมูล (RFID Tag) ในโรงแปรรูป กุ้ง ที่ อ. แกลง จ. ระยอง ตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งใน โรงงานแปรรูปหมู ที่ จ. ฉะเชิงเทรา ด้วยเงินลงทุน หลายล้านบาท....ทั้งนี้ ได้วางแผนลงทุนระบบ แอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุน กิจกรรม (Activity Based Costing) หรือ ABC ได้…” นายประเดิม โชติศุภราช รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงาน CPF กล่าวว่า “ด้วยระบบ RFID ที่สามารถเก็บข้อมูลประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงานระหว่างกระบวนการผลิตเป็นรายบุคคล เนื่องจากสามารถ เห็นภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ และเห็นปัญหาในทุกจุดของการทำงาน ทำให้ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และยังมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำข้อมูลทั้งหมด มาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการผลิต การจัดการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด”

23 23 ตัวอย่างรายงานการวัดประสิทธิภาพรายบุคคล

24 24 ตัวอย่างรายงานผลผลิตแบบ Real-time เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิต

25 Real-Time Production and Traceability Information (SCADA)

26 Pallet Tag ใช้ระบุข้อมูลสินค้าบนพาเลท สามารถนำกลับมาวนใช้ได้เมื่อ สินค้าถูกหยิบหมดพาเลท Location Tag ใช้ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บ กรณีศึกษา: RFID for Warehouse Management ของ บริษัท Lion (ประเทศไทย) จำกัด

27 Station Reader ใช้สำหรับกำหนด Pallet Tag ก่อนติดบนพาเลทสินค้า ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gate Reader ใช้สำหรับอ่านพาเลทสินค้าที่ผ่านจากโรงงานผลิตเข้าไปยังคลังสินค้าติดตั้งบริเวณ ประตู โรงงาน Forklift Reader ใช้สำหรับอ่านข้อมูลสินค้า และ สถานที่จัดเก็บ ติดตั้ง บนรถยก ประกอบด้วย Reader, Antenna และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้การทำงานและติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Handheld Reader ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลของ Pallet Tag และ Location Tag Reader ทุกชนิดจะต่อ กับระบบเครือข่ายเพื่อใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง ในการทำงาน

28

29 How Can RFID Help us Improve Business Processes? How can RFID help us improve business processes? Other Auto-ID Technologies Cannot Work – Harsh Environment – No Line-of-Sight Chaotic & Unmanageable Processes – Require high level of Visibility & Control – Require high level of accuracy Automation – Easy, fast, no manual operation Changing Supply Chain Processes – Benefits to all members in Supply Chain Past >> KPI & Records Present >> Monitoring Future >> Production Planning

30 Very difficult to find a knowledgeable solution provider New & very difficult technology Fusion of Technology and business Hardware and software Some common issues: Capability and limitation of RFID What, which, when, where, how to tag? Which, where, how many readers? The “black art” of radio wave Ghost read, missed read, multiple read, unintended read Business process transformation How to setup and fund trial project or feasibility study Etc. Pilot, Implementation, & Management Technical Solution Design Integration Platform Business Strategy Communication & Connectivity RFID Enablement Business Process & Applications IBM Some Issues in Implementing RFID

31 RFID Success Criteria Problem(s): What is the problem? How may RFID can help you? In which process? Policy: Is it the Top-down policy? Does it become the business mission? Product and service: What type of RFID? What brands? Who will design and Implement? Price and Profit: What is the benefits of implementing RFID? What is the ROI?

32 การวางแผนจัดการระบบตามสอบย้อนกลับที่เป็นสากล สามารถใช้ได้ทั่วโลก มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล กรณีศึกษา ระบบตรวจสอบย้อนกลับของมูลนิธิ โครงการหลวง กรณีศึกษา ระบบตรวจสอบย้อนกลับของมูลนิธิ โครงการหลวง

33 มาตรฐานของ RFID

34 ISO/IEC 18000 Series  มาตรฐานทาง RFID นั้นเพิ่งจะเริ่มมีขึ้นอย่างหลากหลายเมื่อปี 2549 นี้ เองโดยมาตรฐานที่บทบาทอย่างมากก็คือ ISO 18000 กับ EPC Gen 2 เพื่อใช้ในการตามสอบย้อนกลับของสินค้า และระบบของ Supply Chain มาตรฐาน ISO 18000 นั้นพูดถึง RFID Air Interface คือ - 18000–1: Generic parameters for air interfaces for globally accepted frequencies - 18000–2: Air interface for 135 KHz - 18000–3: Air interface for 13.56 MHz - 18000–4: Air interface for 2.45 GHz - 18000–5: Air interface for 5.8 GHz - 18000–6: Air interface for 860 MHz to 930 MHz - 18000–7: Air interface at 433.92 MHz http://www.iso.org/

35 EPC คืออะไร ???... เลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Product Code (EPC) เป็นโครงสร้างมาตรฐานสากลใหม่ พัฒนาโดย Auto ID Center ในการกำหนดเลขรหัสให้กับสินค้า ซึ่งจะทำให้การกำหนด เลขรหัสเพื่อบ่งชี้สินค้าแต่ละหน่วยย่อยเพื่อการค้าปลีก มีความ แตกต่างกัน ไม่ซ้ำกัน นับได้ว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเลขรหัสบาร์โค้ด ในระบบเดิม เลขรหัส EPC จะใช้ร่วมกับเทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ในการบ่งชี้ สินค้า website: http://www.epcglobalinc.orghttp://www.epcglobalinc.org

36 กรณีศึกษา: มูลนิธิโครงการหลวง

37 การใช้ป้ายอาร์เอฟไอดีในการเก็บข้อมูลตรวจสอบ ย้อนกลับตลอดกระบวนการ วัตถุดิบจากตะกร้าใหญ่ ถูกกระจายออกไป บรรจุในตะกร้าเล็ก หรือเป็นมัด เพื่อแปรรูป วัตถุดิบจากตะกร้าเล็ก หรือมัดต่างๆ อาจถูก กระจายออกไปแปรรูปที่จุดงาน/สายพานต่าง จุดกัน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จำเป็นจะต้องมีวีธีในการบันทึกข้อมูลที่มาของ วัตถุดิบไปพร้อมกับวัตถุดิบนั้นตลอดเวลา สภาพการทำงานอาจมีพื้นที่ส่วนที่เปียกชื้น ทำให้ไม่เหมาะสมในการใช้กระดาษ หรือ บาร์โค้ดได้ จำนวนข้อมูลที่มากทำให้ยากต่อการจด บันทึก

38 Worker reads information from the transponder send to the traceability program. The Information also use for Plastic crate management การใช้อาร์เอฟไอดีแบบติดตะกร้าหมุนเวียนในเก็บ ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับและการบริหารจัดการตะกร้า หมุนเวียน RFID Tag RFID Reader Automatic Read by fixed reader Read by handheld reader

39 GRAI-96 Type of RFID Type of RFID Code of the owner Code of the owner Asset Type Asset Type Serial number Serial number General Returnable Asset, pallet, tray, rack

40 What is the information inside? Example of tag data standard following EPC Global Standard GTIN GTIN: the EAN.UCC Global Trade Item Number, (here, a serialized version) SSCC SSCC: the EAN.UCC Serial Shipping Container Code GLN GLN: the EAN.UCC Global Location Number GRAI GRAI: the EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier GIAI: the EAN.UCC Global Individual Asset Identifier GID: General Identifier GS1 keys [GS1GS]: SGTIN, SSCC, SGLN, GRAI, GIAI, GSRN, and GDTI. In the case of these EPCs, the EPC Manager Number is one and the same as the GS1 Company Prefix that forms the basis of the corresponding GS1 key. The other fields of GS1-based EPCs are also derived from existing fields of the GS1 keys.

41 EPCIS Architecture

42 Phase one of the pilot will use EPCIS to track the progress of physical products in cartons and containers across the supply chain between Hong Kong and Japan and will involve reading active and passive EPC/RFID tags at many different organizations and locations. Container RFID Tag Carton Tags Active tag read Passive tag read EPC in Action - The GS1 EPCglobal Transport and Logistics RFID Pilot

43 National Traceability Network in Thailand

44 “ASEAN TRACEABILITY TRADE-LANE” Project (Draft) Set up a pilot project and infrastructure based on EPCIS Standard to track and trace Food products within ASEAN countries, e.g., Thailand, Singapore, and Malaysia. To reduce administrative overhead on businesses and governments in ASEAN Trade using the integrated network where information is captured and shared in a manner that gives real time product movement data to authorized users (Following EPCIS scheme) Provide the traceability history for EPC-tagged among ASEAN Countries based on the systems using EPCIS standard, the Real time and reliable information including:  Electronic Proof of delivery  Information of traceability for EPC-tagged items from origin to destiny.  Optimize processes and reduce administrative overhead  Proof of integration among different partners’ locations  The information captured will be share in a manner that gives real time product movement data that can be accessed by authorized users  Better level service for consumers and increasing concern in products liability  Generating confidence and reduce lead time with Electronic Proof of delivery

45 45 การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ

46 สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย  เป็นหน่วยงานที่จะให้บริการ การทดสอบ การประยุกต์ใช้ RFID (RFID Testbed) แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งที่เป็น ผู้ใช้ ผู้พัฒนาอุปกรณ์ และ ชิ้นส่วน ผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ ผู้จัดจำหน่าย  สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย – พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี RFID ในประเทศไทย  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID อย่าง ชาญฉลาดของอุตสาหกรรมในประเทศ  ส่งเสริมการพัฒนาและการเชื่อมโยงทางธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ RFID ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  ส่งเสริมการพัฒนาฐานความรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และให้คำปรึกษาทาง เทคโนโลยี RFID ต่อสาธารณชน

47

48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตรกรรม RFID

49

50 สลอท.

51

52 เป้าหมายในการดำเนินการ: รวบรวม ประมวลผลข้อมูลด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบ ย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสถาบันการศึกษาและผู้ใช้งาน วางเป้าหมายและกลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ในการนำเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้งานจริง ในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขี้น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านตรวจสอบย้อนกลับและการพัฒนาเทคโนโลยีในการ ตรวจสอบย้อนกลับ ผลสำเร็จของโครงการ: โครงร่างการเรียนการสอนในวิชา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการตรวจสอบย้อนกลับใน อุตสาหกรรมอาหาร” (Traceability Technology Curriculum) ภายใน 90 วัน การจัดทำและเผยแพร่ “คู่มือเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับในประเทศไทย” (the Handbook of Thailand Traceability Technology) ภายใน 180 วัน การศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและห่วงโซ่อุปาทาน การผลิตอาหาร (Traceability & Food Supply-chain Technology Adoption) ภายใน 270 วัน

53 ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Traceability Technology and Management ชื่อภาษาไทย : สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการตามสอบอาหาร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Master of Science (M.Sc.) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการตามสอบอาหาร และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการผลิตอาหารของประเทศไทย ภายใต้กรอบกติกา การค้าเสรีในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และถ่ายทอดการค้นคว้าวิจัยสู่อุตสาหกรรม การผลิตอาหารโดยตรงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการตามสอบและการจัดการ โซ่อุปทานอาหารให้สนองกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการตามสอบอาหาร

54 Email: apiwat.thong@gmail.com, apiwatt@off.fti.or.thapiwat.thong@gmail.comapiwatt@off.fti.or.th Thank you สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand)


ดาวน์โหลด ppt สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID Institute of Thailand) July 2011 Overall Trend: In the Era of RFID พร้อมรับมือ RFID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google