งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 / 2550 พื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.1 ( ณ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน ) วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 ระเบียบวาระที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 / 2550 พื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.1 ( ณ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน ) วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 ระเบียบวาระที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 / 2550 พื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.1 ( ณ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน ) วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 ระเบียบวาระที่ 3.2

2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ช่อง 7 เวลา 18.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ช่อง 7 เวลา 09.00 น.

3  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนัก ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เวลา 10.00 น.  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 ช่อง UBC 7 เวลา 12.00 น.

4  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ข่าวยามเช้า เวลา 06.00-07.00 น. ระบบ A.M. ความถี่ 891 KHz พร้อมสถานีเครือข่าย  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 นสพ. บางกอกทูเดย์

5  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 นสพ. สยามรัฐ เสนอ สร้างอ่างเก็บน้ำแม่เทย น. 16  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 ช่อง AS TV เวลา 9..00 น. ถึง 10.00 น.  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 นสพ. เอ็กซ์ไซด์ ไทยโพสต์ หน้า 21 เสนอหัวข้อข่าว “ กรม ทรัพยากรน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เทย แก้ปัญหาน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ ”

6  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 สถานีวิทยุ อสมท. รายการร่มโพธิ์ทอง ทางคลื่นวิทยุ AM 1494 KHz เวลาประมาณ 08.30-09.30 น.  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 นสพ. บ้านเมือง น. 8 เสนอบทความ ไปดูเขาชุบชีวิต... แม่น้ำปิง... ของคุณมนู จรรยงค์  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 นสพ. เดลินิวส์ น.31 เสนอบทความเชิงสารคดี เรื่อง กรมน้ำพัฒนา แหล่งน้ำให้ราษฎรได้ใช้ทั่วถึง ในคอลัมส์ มอง คุณภาพชีวิตของ นายแพทย์สุวิทย์ เกียรติเสวี

7  เสนอข่าวการพาสื่อมวลชนสัญจรภาคเหนือเพื่อ เยี่ยมชมงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง  เสนอข่าว การสัมภาษณ์เกษตรกรในโครงการอ่าง เก็บน้ำแม่เทย ต. แม่ตืน อ. ลี้ จ. ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 11,18,24 กุมภาพันธ์ 2550 สถานีวิทยุ อสมท. เอเอ็ม ความถี่ 1494 กิโลเฮิร์ทซ์ ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.

8  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 สถานีวิทยุ คลื่น AM 1386 KHz รายการ มรดกโลก เวลาประมาณ 08.30- 09.30 น.  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 นสพ. บางกอกทูโพสต์


ดาวน์โหลด ppt ผลการจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 / 2550 พื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.1 ( ณ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน ) วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 ระเบียบวาระที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google