งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing

2 ประเภทของสื่อกลางส่งข้อมูล 1 แบบใช้ สาย Conducted Media 2 แบบไร้ สาย Wireless Media

3 สื่อกลางแบบใช้สาย (CONDUCTED MEDIA) 1

4 สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย (Conducted Media) สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) – สาย UTP (Unshielded Twisted-Pair) – สาย STP (Shielded Twisted-Pair Cable) สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber)

5 Twisted-Pair Cable UTP: Unshield Twisted-Pair STP: Shield Twisted-Pair

6 Coaxial Cable

7 Fiber Optic

8 2 สื่อกลางแบบไร้สาย (WIRELESS MEDIA)

9 สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media) คลื่นวิทยุ (Radio Frequency : RF) ไมโครเวฟ (Terrestrial Microwave Transmission) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) อินฟราเรด (Infrared Transmission) บลูทูธ (Bluetooth)

10 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)

11 คลื่นวิทยุ (Radio Frequency: RF)

12 ไมโครเวฟ (Terrestrial Microwave Transmission)

13 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones)

14 อินฟราเรด (Infrared Trnsmission)

15 บลูทูธ (Bluetooth)

16 3 การมัลติเพล็กซ์ (MULTIPLEXING)

17 การมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing)

18 LAB Assignment

19 LAN Connector (RJ-45)

20 What’s Your Message? Thank you


ดาวน์โหลด ppt Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google