งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ธนาภรณ์ ถาวร เลขที่ 16 น. ส. ประภัสสร เอม สะอาด เลขที่ 17 น. ส. ราตรี แสงนพ คุณ เลขที่ 18 น. ส. จิตตรา เหล็กไหล เลขที่ 24 สมาชิกใน กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ธนาภรณ์ ถาวร เลขที่ 16 น. ส. ประภัสสร เอม สะอาด เลขที่ 17 น. ส. ราตรี แสงนพ คุณ เลขที่ 18 น. ส. จิตตรา เหล็กไหล เลขที่ 24 สมาชิกใน กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. ธนาภรณ์ ถาวร เลขที่ 16 น. ส. ประภัสสร เอม สะอาด เลขที่ 17 น. ส. ราตรี แสงนพ คุณ เลขที่ 18 น. ส. จิตตรา เหล็กไหล เลขที่ 24 สมาชิกใน กลุ่ม

2

3 การปฏิบัติการ ดาร์วิน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ครั้งใหญ่ ค. ศ. 1929 การยกพลขึ้นบกในวัน ดี - เดย์ เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ค. ศ.2001 การล่มสลายของ สหภาพโซเวียต การลดอาวุธ นิวเคลียร์ การรวมยุโรปหรือการบูร ณาการยุโรป

4 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้ง ใหญ่ ค. ศ. 1929 ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำครั้งใหญ่ Great Depress ion =

5 กล่าวกันว่า เป็นความกดดันส่วน หนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันรัฐบาลของนานาประเทศ จะเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ของตนและมีการร่วมมือระหว่าง ประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นในประเทศ อุตสาหกรรมประเทศใดประเทศ หนึ่งแพร่ขยายไปสู่ประเทศอื่น เป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ ครั้งใหญ่ในอเมริกาเหนือและ ยุโรป ใ นปี ค. ศ. 1929 ห ลัง สงครามโลกครั้งที่ 1

6 ปัญหาที่ได้รับจาก “ ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำ ” ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลง การกู้ยืมมีมากและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นทำ ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หุ้นจึงแกว่งตัวขึ้นๆลงๆ อย่างรุนแรงไป ราคาหุ้นจึงดิ่งลงเรื่อยๆ จนตลาดหุ้นที่วอล สตรีท (wall Street) นครนิวยอร์กล้มลง เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม ค. ศ. 1929 เหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่า “ อังคารทมิฬ (Black Tuesday)” ทำให้เกิดหนี้เสียจำนวนมาก

7 การยกพลขึ้นบกในวันดี - เดย์ (D-DAY)‏ วันดี เดย์ คือ วันที่ 6 มิถุนายน 1944 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่าย สัมพันธมิตรทุ่มกำลังยกพลขึ้นบก โจมตีป้อมปราการยุโรปของฮิต เลอร์ (Fortress Europe) ด้วย กำลังมหาศาลเท่าที่เคยมีมา เพื่อ เปิดสงครามด้านที่สองของ เยอรมัน ซึ่งกำลังเผชิญกับรัสเซีย ทางด้านตะวันออก

8 ทหารอังกฤษกำลังวิ่ง ขึ้นจาก เรือยกพลขึ้นบก ใน วันดี เดย์

9 ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บระหว่างการ ยกพลขึ้นบก ในวันดี - เดย์ที่หาดโอมาฮ่า ความสูญเสีย ของอเมริกันที่หาดนี้ มีมาก จนมีการพิจารณาถอนทหารออก จากหาด

10 แผนที่การยกพลขึ้นบกในวัน ดี เดย์ แชร์บูรกก์ หาดยูท่าห์ ฝ่ายเยอรมัน กองทัพจอมพล เออร์วิน รอมเมล

11 ภาพถ่ายขณะทหารอเมริกาลง จากเรือยกพลขึ้นบก เพื่อเข้ายึดหาดนอร์มังดี

12 ระบบเครื่องส่งอาวุธ คือ ขีปนาวุธ การลดอาวุธในกรอบ สหประชาชาติแบ่งออกเป็น อาวุธที่มีกำลังทำลายล้างสูง ได้แก่อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ อาวุธตามแบบ เช่น ทุ่นระเบิด สังหารบุคคล อาวุธขนาด เล็กและอาวุธเบา และ การลดอาวุธนิวเคลียร์

13 1. สนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT) อาวุธที่มีกำลัง ทำลายล้างสูง สนธิสัญญาการลดอาวุธใน กรอบสหประชาชาติ 1. 3. อนุสัญญาห้ามอาวุธ เคมี (Chemical Weapons Convention : CWC)‏ 2. สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธ นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)‏ 1. 4. อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวะ (Biological Weapons Convention : BWC)

14 การลดอาวุธตาม แบบ อาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา อาวุธขนาดเล็ก ได้แก่ revolvers and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-machine guns, assault rifles, light-machine guns อาวุธเบาได้แก่ heavy-machine guns, hand-held under-barrel and mounted grenade launchers, portable anti-aircraft guns, portable anti-tank guns

15 ระบบเครื่องส่ง อาวุธ 1. สนธิสัญญา ABM แต่การพัฒนาระบบป้องกัน ขีปนาวุธแห่งชาติ (National Missile Defense: NMD) ของสหรัฐฯ ถือได้ว่าขัดต่อ เจตนารมณ์ของสนธิสัญญา ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT)‏ ซึ่งในปัจจุบันไม่ สามารถมีข้อยุติ ระหว่างกันเกี่ยวกับ การแก้ไข สนธิสัญญา ABM คือ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

16 ระเบิดฮิโรชิมายังเป็นความ ทรงจำที่โหดร้าย

17 การล่มสลายของสหภาพ โซเวียต

18 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ค. ศ.2001 ภาพของตึก เวิร์ด เทรด ก่อนที่จะเกิด โศกนาฏกรรม ภาพของตึก pentagon ก่อนที่ จะเกิด โศกนาฏกรรม

19 ภาพของเครื่องบินที่ใช้ ในการก่อเหตุ โศกนาฏกรรมครั้งนี้

20 ภาพหลังจากที่ ตึก World Trade โดน เครื่องบินพุ่งชนครั้ง แรก เครื่องบินที่กำลังจะพุ่ง เข้าชน ตึก World Trade ในครั้งที่สอง

21 ภาพหลังจากที่ ตึก Pentagon ถูก เครื่องบินพุ่งเข้าชน

22 ภาพ ตึก World Trade กำลังถล่ม

23 การรวมยุโรปหรือ การบูรณาการ เป็น การรวมตัวกันทางด้าน เศรษฐกิจ ด้วยจุดมุ่งหมาย ของการขยายขอบเขตของ สหภาพยุโรป คือ การ ปกครองดินแดน ทวีปยุโรป ให้เป็นรัฐเดียว

24 สหภาพยุโรปได้ยุโรปได้ขยายจำนวน ประเทศสมาชิกครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ค. ศ. 1995 สหภาพยุโรปรับออสเตรีย ฟอนแลนด์ และสวีเดน เข้าเป็นสมาชิก ครั้งที่ 2 ค. ศ. 2004 สหภาพยุโรปได้เปิดรับ กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกเข้าเป็น สมาชิก

25 ผลกระทบจากการรวมยุโรป ดุลอำนาจทางการเมือง เป็นเสมือนการกีดกันประเทศอื่นๆ มีผลไปยัง กลุ่มยุโรปตะวันออก กระทบต่อประเทศไทย คือ การค้า

26 1. Great Depression คืออะไร 2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดเมื่อปีใด 3. วันที่ 11 กันยายน 2001 เกิดเหตุการณ์ใดของโลก 4. อาวุธในกรอบสหประชาชาติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 5. จากการรวมยุโรปมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร การค้า 3 ประเภท ตึกเวิร์ลเทรดถล่ม ค. ศ. 1929 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คำถาม


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ธนาภรณ์ ถาวร เลขที่ 16 น. ส. ประภัสสร เอม สะอาด เลขที่ 17 น. ส. ราตรี แสงนพ คุณ เลขที่ 18 น. ส. จิตตรา เหล็กไหล เลขที่ 24 สมาชิกใน กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google